Witamy na stronie Łódzkiego Oddziału PZK!      Sekretariat Oddziału czynny jest w poniedziałki od godziny 16.00 do 20.00.
Konto naszego Oddziału, na które można wpłacać składki członkowskie     mBank     Nr 39 1140 1010 0000 3533 4800 1009.


Jesteś naszym
counter
gościem
Solar

Odwiedź nas na facebook 

Witamy !!!SP7VC/1

Przemek SP7VC QRV z JO84DJ


W dniach 29-31.05.2020 Przemek SP7VC będzie aktywny w paśmie 4m
z miejscowości Bobolin w kwadracie JO84DJ.
Praca będzie pod znakiem SP7VC/1 emisjami SSB, FT8 i MSK144.

Zabierany sprzęt to IC-7300 i 4L.Yagi

Zapraszam do łączności

Info - Przemek SP7VC
Dodane przez admina w Friday, 29-May-2020 12:08

Komunikat Zarządu

Komunikat zarządu OT15 w sprawie
ogólnopolskich ćwiczeń SP EmCom PZKW związku z planowanymi ćwiczeniami SP EmCom PZK zarząd OT15 informuje, że w związku z obowiązującymi ograniczeniami związanymi z pandemią i zaleceniami dotyczącymi kontaktów między ludźmi dziwi nas inicjatywa SP EmCom zachęcająca do wielogodzinnych grupowych spotkań plenerowych.

Mając świadomość istniejącego zagrożenia i rosnącej ilości zarażonych COVID 19 osób, prosimy o stosowanie się do istniejących ograniczeń w bezpośrednich kontaktach między ludźmi.
SP EmCom - organizacja powołana do działania w sytuacjach kryzysowych tym bardziej powinna stosować wszelkie środki, które minimalizują zagrożenia w sytuacjach nadzwyczajnych, a z taką mamy w Polsce do czynienia, dlatego apelujemy o odwołanie tych ćwiczeń do czasu unormowania się sytuacji epidemicznej w kraju, lub zmiany ich formuły na taką, w której zapewnione będzie bezpieczeństwo jej uczestników.

Za zarząd OT15
Sekretarz zarządu OT15
Jan Michalak
SP7TOP

Dodane przez admina w Thursday, 21-May-2020 23:39

Ćwiczenia SP EMCOM PZK


Poniżej zamieszczamy komunikat, który otrzymaliśmy od SP EmCom PZK.

Ogólnopolskie ćwiczenia SP EMCOM PZK
I D Z I E M W L A S P Ó K I C Z A S


Czas trwania: Sobota, 23 Maj, godz: 12:00 - 18:00 (czas lokalny)
Organizator: SP EMCOM PZK
NET Control: brak centralizacji, sieć MESH (każdy z każdym)

Zarys ćwiczeń: Z powodu przedłużającego się stanu epidemii, środki łączności konwencjonalnej zostały poważnie nadwyrężone. Z tego powodu sieci EMCOM proszone są o uruchomienie W TERENIE węzłów łączności celem prewencyjnego zabezpieczenia łączności z zagrożonych obszarów.

MIEJSCEM ZAŁOŻENIA WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI NA ĆWICZENIACH MOŻE BYĆ JEDYNIE STANOWISKO PLENEROWE. NIE DOPUSZCZA SIĘ PRACY Z DOMU.

Uczestnicy: regionalne i lokalne sieci łączności kryzysowej

Scenariusz ćwiczeń:
1. Każda sieć EMCOM wyznacza co najmniej 1 grupę operacyjną do działań
    w terenie
2. Grupa operacyjna Sieci rozkłada sprzęt łączności w terenie (węzeł)
    (12:00-13:00)
3. Węzeł łączności zgłasza gotowość na DMR, TG: 260015 (13:00-15:00)
4. Każdy węzeł łączności ustala (poprzez DMR i/lub KF i/lub 145.500), jakie inne
    węzły pracują w ćwiczeniach, kontakt winlink do każdego węzła ,oraz metodę
    przesłania danych między węzłami dla tekstu oraz grafiki (13:00-15:00)
5. Każdy węzeł do każdego innego węzła przesyła poniższe informacje
    (15:00 - 18:00)

- QTH Locator
- Miejscowość
- ilość operatorów węzła
- znaki operatorów węzła
- Zdjęcie stanowiska
- dodatkowe istotne informacje, jakie węzeł uzna za ważne do przekazania innym

Do wysłania powyższych danych należy użyć łączności w pasmach fal krótkich, za pomocą wspólnie ustalonych uprzednio metod:
- SSTV, Packet Radio (YAPP przesył plików), WinLink, voice… itp

ZAKOŃCZENIE: Po godzinie 18:00 każda grupa operacyjna wysyła raport drogą mailową (internet) na grupę dyskusyjna EmCom wraz z informacjami i plikami jakie otrzymałą od innych węzłów wraz z opisem własnego stanowiska, napotkanych problemów i metod używanych transmisji. Po otrzymaniu raportów z każdego węzła, przedyskutujemy sukcesy i porażki.

CEL ĆWICZEŃ: Celem ćwiczeń jest wypracowanie metod pracy w sieci rozproszonej w terenie z elementami przesyłania plików a nie tylko tekstu.

Pomysł: SQ2JSN, SQ2LYZ, SQ2TAK, SP9MLI

Dodane przez admina w Thursday, 21-May-2020 23:07

Nagroda dla Krzysztofa SP7DCS

SP7DCS laureatem Nagrody im. SP6LB za rok 2019


Z przyjemnością informujemy, że Polski Klub UKF przyznał nagrodę
im. Zdzisława Bieńkowskiego za rok 2019 członkowi OT15, Koledze
Krzysztofowi Moczkowskiemu SP7DCS.

Nagroda została przyznana za osiągnięcia sportowe, w tym liczne sukcesy
w zawodach EME oraz konstruktorskie w zakresie amatorskich łączności EME.
Kolega Krzysztof Moczkowski jest jednym z pionierów łączności EME w Polsce.
Na dzień dzisiejszy Krzysztof ma w swoim dorobku 63 podmioty DXCC na 2 m,
27 podmiotów na 70 cm, 48 podmiotów na 23 cm oraz 22 podmioty na 13 cm.

Krzysztofowi składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.

Zarząd OT15
Dodane przez admina w Wednesday, 20-May-2020 08:42

Dni Aknywności SP1

Regulamin "Dni Aktywności SP1"


Współzawodnictwo ma na celu aktywizację stacji SP1 i polega na nawiązaniu jak
największej ilości łączności w dniach aktywności (liczą się wszystkie łączności).

Organizatorzy: Zachodniopomorski Oddział Terenowy PZK w Szczecinie oraz
Klub Krótkofalowców Wyspy Wolin - SP1PKW w Wolinie.

Termin: 01.06.2020 godz. 00:00 GMT - 07.06.2020 godz. 23:59 GMT (zawsze
pierwszy pełny tydzień czerwca).

Pasma i emisje: zgodnie z warunkami zezwolenia.
Kategorie:
A - stacje indywidualne posiadające prefiksy: SP1, SQ1, SN1, SO1, 3Z1 i HF1.
B - stacje klubowe i inne stacje nie mające w prefiksie cyfry 1 ale pracujące z terenu województwa zachodniopomorskiego.
C - pozostałe stacje ( polskie i zagraniczne ).
D - nasłuchowcy

Punktacja:
- każde QSO - 1 pkt.

Wyłącznie elektroniczne wersje logów w formacie ADIF należy przesyłać na adres:
dni.aktywnosci@wp.pl
Termin nadsyłania dzienników upływa w dniu 15 czerwca 2020 r.
Wszystkie stacje, które przeprowadziły minimum 15 poprawnych łączności (stacje
zagraniczne minimum 5 łączności) otrzymają dyplom uczestnictwa w formacie pdf.

Zwycięskie stacje w kategoriach A, B i D otrzymają dodatkowo puchary.
Warunkiem przyznania pucharu jest udział co najmniej 5 zakwalifikowanych
uczestników w danej kategorii.
Z tą samą stacją można przeprowadzić łączność w tym samym dniu innym
rodzajem emisji lub na innym paśmie.
Takie same warunki dotyczą nasłuchowców – należy dokonać nasłuchów co
najmniej 15 stacji z preefiksami SP1, SQ1, SO1,SN1,HF1 lub 3Z1.
Obowiązuje wyciąg z logu przesłany na adres organizatorów.

Decyzja komisji współzawodnictwa jest ostateczna.
Współzawodnictwo zostanie rozliczone do dnia 30 września 2020 r. a wyniki
opublikowane w periodykach krótkofalarskich oraz umieszczone na stronie
https://www.sp1pkw.j23.eu i ZOT PZK.

Komisja współzawodnictwa Dni Aktywności SP1 : SP1MVG, SP1O, SP1EG

Manager dyplomowy współzawodnictwa - SP1DOZ

Dodane przez admina w Sunday, 17-May-2020 09:31

Jacek SP7OQQ s.k.

Z żalem i smutkiem informujemy, że w dniu 11 maja 2020 roku
po ciężkiej i długiej chorobie w wieku 66 lat
odszedł nasz serdeczny Kolega Jacek Leśniewski SP7OQQ

Pogrzeb Jacka odbędzie się we wtorek 19 maja 2020 o godz 12:45
na cmentarzu rzymskokatolickim pod wezwaniem Św. Rocha
przy ul. Zgierskiej 141 na Radogoszczu w Łodzi.


Niech na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Dodane przez admina w Thursday, 14-May-2020 00:10

Przemiennik 2m

Przemiennik SR7L


Jak już wcześniej informowaliśmy możemy usłyszeć w eterze przemiennik SR7L.
W chwili obecnej jego zasięg został zwiększony, ponieważ pracuje z innymi
wyżej umieszczonymi antenami.
W dalszym ciągu trwają prace nad polepszeniem parametrów użytkowych
przemiennika, a o zmianach będziemy informować. Wszelkie uwagi o pracy
przemiennika prosimy zgłaszać do kolegi Marcina SP7QHP, który stara się
zapewnić bezawaryjną pracę urządzeń.

Janek SP7TOP

Dodane przez admina w Monday, 04-May-2020 10:02

Medal Braci Odyńców

Medal Braci Odyńców dla Przemka SP7VC


Miło nam poinformować że członek naszego oddziału
Kol. Przemek Gołembowski SP7VC za zasługi dla rozwoju
krótkofalarstwa polskiego i jego promocje za granicą został
odznaczony przez prezydium Zarządu Głównego Polskiego
Związku Krótkofalowców Medalem im. Braci Odyńców.

Gratulujemy
Dodane przez admina w Monday, 04-May-2020 09:20

Jurek SP7CBG s.k.

Jerzy SP7CBG - Silent Key

W piątek 17 kwietnia 2020 r. niespodziewanie odszedł od nas na zawsze
niezapomniany Kolega - Jerzy Jakubowski SP7CBG.

Długo zmagał się z ciężką chorobą, ale wszyscy mieliśmy nadzieję,
że jeszcze nieco czasu z nami pozostanie. Niestety, tak się nie stało...
Jurek był pod każdym względem wspaniałym Człowiekiem, doskonałym
profesjonalistą w zakresie spraw budowlano-eksploatacyjnych,
wszechstronnym krótkofalowcem. Zawsze uśmiechnięty, serdeczny
i gotowy do pomocy innym. Właściwie nie ma odpowiednich słów,
które całkowicie w pełni mogłyby opisać Jego Osobę...

Jerzy od ponad pół wieku działał jako aktywny radioamator w różnych
dziedzinach, odnosił liczne sukcesy w ramach naszego hobby.
Przez bardzo wiele lat pełnił funkcję Prezesa Łódzkiego Oddziału Terenowego
(OT-15) Polskiego Związku Krótkofalowców oraz przedstawiciela OT-15
na Krajowe Zjazdy Delegatów PZK. Zajmował również stanowisko Wiceprezesa
i Prezesa Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców.
Był także członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej PZK, a jeszcze do niedawna
- jej Wice - oraz Przewodniczącym.
Rewelacyjnie organizował i propagował krótkofalarstwo na szczeblu lokalnym,
krajowym oraz międzynarodowym. Znakomicie reprezentował polskie środowisko
radioamatorskie na licznych imprezach, w tym wielokrotnie na międzynarodowych
targach krótkofalarskich Ham Radio we Friedrichshafen w Niemczech.
Był ogromnie ceniony, poważany, znany i powszechnie lubiany przez bardzo
szerokie grono osób z Polski oraz z zagranicy, z różnorodnych organizacji oraz
kręgów - takich jak IARU i stowarzyszenia radioamatorskie w różnych krajach
i inne gremia naszej radiowej społeczności.
Nasz Serdeczny Przyjaciel Jurek SP7CBG w każdym aspekcie swojej działalności
powinien stanowić dla obecnych i przyszłych pokoleń krótkofalowców
niedościgniony wzór do naśladowania, tak wiele przez lata zrobił dla naszego
środowiska i jeszcze zapewne sporo miał w planach... Niezmiernie trudno
będzie się nam pogodzić z Jego tak nieoczekiwanym przejściem do Krainy
Wiecznych DX-ów.


Uroczystość pogrzebowa odbyła się w środę 22 kwietnia 2020 r.
o godz. 11:30 w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Łodzi
przy ul. Szczecińskiej 96, a następnie o godz. 12:10 nastąpiło odprowadzenie
na miejsce wiecznego spoczynku.

W przeddzień ostatniej ziemskiej drogi Naszego Nieodżałowanego Kolegi,
ze strony Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców
nadesłano tekst pożegnalnego przemówienia, które w trakcie uroczystości
odczytał ksiądz celebrans:


"Szanowna Wdowo - Pani Krystyno, Szanowni Żałobnicy - Drodzy Koleżanki
i Koledzy,

Żegnamy dzisiaj Jerzego Jakubowskiego SP7CBG, wspaniałego Kolegę
krótkofalowca. Człowieka, który był nie tylko krótkofalowcem uprawiającym
to piękne hobby. Śp. Jerzy poświęcał swój czas i swoją wiedzę dla innych.
Nie unikał aktywności w działalności społecznej, nie unikał także
odpowiedzialności. Przez swoją ponad 50 letnią aktywność w Polskim Związku
Krótkofalowców sprawował wiele funkcji społecznych. Był wieloletnim Prezesem
Łódzkiego Oddziału PZK, Wiceprezesem PZK, Wiceprzewodniczącym Głównej
Komisji Rewizyjnej, Prezesem PZK. A odszedł od nas sprawując najważniejszą,
bo obarczoną największą odpowiedzialnością funkcję w związku, a mianowicie
- Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej.

Nasza organizacja w Jego osobie poniosła ogromną stratę. Będzie nam bardzo
brakowało Jego głębokiej mądrości, spokoju, życzliwości, wyrozumiałości
i altruizmu. Jak już powiedziałem: Śp. Jerzy zawsze służył swoimi przymiotami
tym, którzy tego potrzebowali, a przy tym był wzorem spokoju, opanowania
i roztropności.

Za swoje zasługi Śp. Jerzy SP7CBG w 2004 roku odznaczony został przez
Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców Złotą Odznaką Honorową PZK.

Trudno będzie wypełnić pustkę, którą po sobie pozostawił. Oddanych
krótkofalarstwu i Polskiemu Związkowi Krótkofalowców Kolegów jest wielu,
ale Śp. Jerzy znacząco się wśród Nich wyróżniał.
Drogi Jurku, niech tam, dokąd się wybierasz zawsze dopisuje propagacja,
a QRM-y i QRN-y nigdy nie psują dobrego odbioru.

Odpoczywaj w pokoju.

Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców"


Będziemy zawsze o Nim pamiętać, niech odpoczywa w pokoju...


Dodane przez admina w Friday, 17-Apr-2020 23:01

Transmisje komuniaktów

Transmisja komunikatu OT22 PZK


Zarząd OT15 informuje, że w każdy czwartek o godzinie 20.00 na częstotliwości
bramki echolinku SP7PGK 144,625 MHz od kilku tygodni eksperymentalnie
retransmitujemy komunikat Środkowopomorskiego Oddziału PZK OT22.
Po komunikacie zwyczajowo podawane są raporty o słyszalności od
słuchających stacji.

Ponieważ zasięg SP7PGK jest ograniczony do terenu Łodzi i okolic komunikat
ten będzie również odtwarzany w każdy czwartek na łódzkim przemienniku
SR7LD o godzinie 21.00.

Zachęcamy do słuchania.

Zarząd OT15

Dodane przez admina w Monday, 13-Apr-2020 21:54

Ćwiczenia EmCom

Ćwiczenia "Zostań w domu"


W dniu 28 marca b.r. w godz. 09.00-11.00 czasu lokalnego na częstotliwości
145.500 FM odbyły się ćwiczenia łączności kryzysowej "Zostan w domu".

W ćwiczeniach w ramach okręgu łódzkiego wzięło udział 14 stacji: SP7WME,
SP7TW, SQ7RAF, SP7LPD, SP7KMP, SQ7KRJ, SP7NER, SP7MTU, SP7MTF,
SP7GM, SQ7PGW, SP7JC, SP7XIE, SP7QPZ. Stacje podawały możliwość
pracy na zasilaniu awaryjnym.
Bieżące raporty na temat pracy w ćwiczeniach były podawane via SP5MASR,
pracującą na SR5WZ oraz bezpośrednio do organizatora SP8LKSR,
osiągalnego via SR7KI.

Wszystkim uczestnikom VY TNX.

Komunikat przekazał Krzysztof SP7WME

Dodane przez admina w Saturday, 28-Mar-2020 15:56

Ćwiczenia 28.03.2020

Ogólnopolskie ćwiczenia łączności kryzysowej
ZOSTAŃ w DOMU 2020Organizator:
Lubelska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa SP EmCom Lubelskie (NET Control)

Termin: 28.03.2020r (sobota)

Godzina: 9:00 – 11:00 czasu lokalnego

Scenariusz ćwiczeń:
Celem ochrony epidemiologicznej ludności, od kilku dni na terenie całego kraju trwa blokada cywilnego ruchu pomiędzy miejscowościami. Ze względu na nadzwyczajne obciążenie łączy GSM, jak i sieci internetowych, możliwe są awarie tych sieci, jak też braki w dostawach prądu. W gotowości do zadysponowania wybranych lub wszystkich sieci przeprowadzamy inwentaryzację osobowo-sprzętową w sieciach SP EmCom na terenie całego kraju.

Cel ćwiczeń:
1. Podnoszenie praktycznych umiejętności i kształtowanie proaktywnych zachowań
w zakresie łączności kryzysowej;
2. Aktywizacja członków sieci i krótkofalowców wyposażonych w radiotelefony analogowe w VHF/UHF nie dysponujących mocą i zestawami antenowymi;
3. Ćwiczenie komunikacji z użyciem procedur IARU;
4. Propagowanie w środowisku krótkofalarskim działalności SP EmCom,
regionalnych i lokalnych sieci łączności kryzysowej.

Uczestnicy:
Regionalne i lokalne sieci łączności kryzysowej, kluby, krótkofalowcy indywidualni.

Pasmo: Tylko FM - lokalne przemienniki 2m + 70cm, direct 145,500 MHz +- QRM

Zasady ogólne:

1: Każda z sieci SP EmCom wyznacza stację sztabową, która zbiera z obszaru działania sieci informacje.
2. Stacje biorące udział w ćwiczeniach zgłaszają do macierzystej stacji sztabowej, na jak długą pracę w paśmie 2m pozwala im zasilanie awaryjne.
3: Stacje sztabowe przekazują podsumowanie zebranych informacji o ilości stacji posiadających zasilanie awaryjne oraz wszystkich stacji biorących udział w ćwiczeniach na terenie sieci, do stacji NET Control (SP8LKSR zlokalizowanej w Kraśniku Loc.KO10BX) za pośrednictwem mostów łączności poprzez lokalne działające przemienniki lub direct 145.500 MHz.

Sugestie:
Sugeruje się, w miarę możliwości, pracę w ćwiczeniach na sprzęcie przenośnym i przewoźnym, przy użyciu alternatywnego źródła zasilania stacji (akumulatora lub generatora)

Radek SQ8SET, Darek SQ8CRD
more info: sq8set@gmail.com

Dodane przez admina w Wednesday, 25-Mar-2020 10:35


> Komunikat Zarządu
> Ważne Komunikaty !
> Przemiennik SR7L
> Komunikat
> Jurek SP7SG s.k.
> Zebranie Zarządu OT15
> TF/SP7VC/SQ7OYL
> OK-VHF
> Spotkanie
> 90 lat PZK
> Składki członkowskie PZK
> Wigilia w OT15
> Posiedzenie ZG PZK
> Przemiennik SR7ZG
> Wigilia OT15
> Spotkanie w SP7PLO
> Komunikat Zarządu OT15
> Awizo 2019
> Prelekcja w SP7PLO
> Zawody HSC 2019
> VK9NC
> Przemiennik SR7ZG
> Bramka echolink
> Egzaminy
> Norfolk Island
> Spotkanie w Tyrze
> Bramka echolink
> SP3RN z Niepokalanowa
> SN7L na Śnieżce
> Spotkanie na Stawach Jana
> Spotkanie na Stawach Jana
> Prelekcja w DK Zarzewie
> CQWPX First World Place 80m
> Krótkofalowcy dla młodzieży
> Zebranie Zarządu OT15
> SP7VC/5
> V Piknik Krótkofalowców
> SP7VC/p
> HF80WIELUN
> Grzegorz SP7VCA s.k.
> RA2/SP7VC
> Wyniki zawodów 7x7
> Porozumienie PZK z WOT
> HA/SP7VC
> HA/SP7VC
> LY/SP7VC
> Zjazd SP EmCom
> SP7VC/4
> Zawody 7x7
> Informacje - SP7PLO
> Prelekcja w DK Zarzewie
> Czesław SP7JSG s.k.
> Festyn na Radogoszczu
> Sympozjum mikrofalowe
> HF50MOON
> Andrzej SQ7CGU s.k.
> XIII Spotkanie Krótkofalowców ŁOŚ 2019
> Klub SP7PLO
> Wiesław SP7AAK s.k.
> Bramka echolink
> Prelekcja w SP7PLO
> EA8/SP7VC
> Przemiennik SR7ZG
> Prelekcja w SP7PLO
> Zebranie Zarządu OT15
> 28 seminarium mikrofalowe
> Ćwiczenia ratownictwa terenowego
> SP DX Contest
> Prelekcja w SP7PLO
> Wyprawa na Bouvet c.d.
> Łódzki Klub Techniczny
> Prelekcja w DK Zarzewie
> Wyprawa na Bouvet
> Prezentacja w klubie SP7PLO
> Spotkanie w ŁDK
> Prelekcja w klubie SP7PLO
> Jerzy SP7VVV s.k.
> Wyprawa Przemka SP7VC
> Spotkanie w Zgierzu
> Egzamin na Świadectwo Radiooperatora
> XXIV NKZD PZK
> Andrzej SP7DYL s.k.
> HF34SDM
> Spotkanie w Zgierzu
> Łączności przez całą Polskę
> W klubie SP7KZK
> Łączność przez całą Polskę
> Spotkanie w Zgierzu
> Bogdan SP7MUF s.k.
> Spotkanie wigilijne OT15
> Składki członkowskie PZK
> Informacja SP-EMCOM PZK
> Komunikat LASR
> Wigilia w SP7TUL
> Spotkanie wigilijne OT15
> Posiedzenie ZG PZK
> Profil Facebook
> SNØUNESCO
> Zebranie Zarządu OT15
> Przemiennik SR7L
> Memorial Day OT15
> Krótkofalarskie śniadanie
> Egzaminy na Świadectwo Radioperatora
> Łączności przez całą Polskę
> Stanisław SQ7JHW s.k.
> Komunikat EmCom
> Zebranie Zarządu OT15
> Zebranie Klubu SP7PLO
> Krótkofalarskie śniadanie
> Rezygnacja-SP7Q
> Rezygnacja SQ7MZH
> Memory Day
> SP3RN z Niepokalanowa
> Zebranie Zarządu OT15
> Wyniki zawodów telegraficznych
> Zjazd SP-EMCOM
> Ćwiczenia SUSZA 2018
> EMCOM w Celestynowie
> Zebranie Zarządu OT15
> Zawody Straigh Key
> Stanisław SP7OQZ s.k.
> Gabriel SP7RC s.k.
> Przemiennik SR7ZG
> IV Piknik Krótkofalowców
> Zebranie Zarządu OT15
> Uwaga Uwaga
> Wyniki zawodów 7x7
> Zmiana konta OT
> Zawody 7x7
> Hamradio 2018
> Zebranie Zarządu OT15
> XII Spotkanie Krótkofalowców ŁOŚ 2018
> Po Walnym Zebraniu
> Walne zebranie OT-15
> Prelekcja w SP7PLO
> Jacek SP7MTR s.k.
> ARISS Buczek 26.04.2018
> Zebranie Zarządu OT15
> Walne zebranie OT-15
> 85-Lat ŁKRN
> Wywiad w TV TOYA
> Prelekcja w SP7PLO
> Jurek SP7LHX s.k.
> Roztopy 2018
> Zebranie Zarządu OT15
> Maciek SP7DAU s.k.
> Dzisiejsze testy łączności
> Testy Łączności
> Ćwiczenia Łączności Kryzysowej
> Prelekcja w SP7PLO
> Andrzej SQ7BTO s.k.
> Podziękowanie
> Akcje EMCOM OT-15
> Kurs telegrafii
> Spotkanie w SP7PLO
> H84VC i H7/SP7VC
> Spotkanie w Zgierzu
> Intercontest 2016
> Program HFTA
> Zebranie Zarządu OT15
> Współzawodnictwo UKF
> Africa Tour SP7VC & SQ7OYL
> Spotkanie w dniu 9.01.2018
> Spotkanie w DK Radogoszcz-Wschód
> Spotkanie wigilijne OT15
> Składki członkowskie do PZK
> Zawody HSC 2017
> Zebranie Zarządu OT15
> Echolink SP7PGK
> Kolejny balon HF800PT
> Memory Day OT-15
> Sławek SQ7BTA s.k.
> Prelekcja w DK Zarzewie
> Spotkanie w SP7PLO
> 8 „noc muzeów”
> Henryk SP7FUZ s.k.
> Ośrodek szkolenia
> Praca stacji HF35MK
> Balon HF800PT
> Podziękowanie od SP7QLH
> HF35MK
> Stare dokumenty
> 2017 – VHF IARU SN7L
> SP7DCS w EME Contest 2017
> Zawody Straight Key
> Zebranie Zarządu OT15
> Zawody IARU-VHF 2017
> Stacja okolicznościowa HF440W
> Najbliższe egzaminy
> SR7ZG - ON AIR
> SR7ZG
> III Piknik Krótkofalowców
> YL/SP7VC
> SN8NCJ - QRV
> SP7VC/1
> Sławek SQ5IRV s.k.
> Potrzebna Krew !
> Przemienniki na Górze Kamieńsk
> Adam SP7TOR s.k.
> I4/SP7VC oraz T7/SP7VC
> Zawody 7x7
> SP7DCS TOP Activity UKF-2016
> Zygmunt SP7DTP s.k.
> Radioreaktywacja w SP 174
> Zjazd Koordynatorów SP EMCOM
> Zebranie Zarządu OT15
> HA/SP7VC
> SN10SSR - już w eterze
> SN10SSR
> XI Spotkanie Krótkofalowców ŁOŚ 2017
> Noc muzeów
> Cezary SP7DXT s.k.
> Stanisława Nowogrodzka
> Błyskawica 2017
> Edward SQ7SCK s.k.
> Nowa bramka 2m
> Audycja w tv TOYA
> SV5/SP7VC
> Zebranie Zarządu OT15
> Prelekcja w DK Zarzewie
> Artykuł w Gazecie
> Piotr SP7IEA s.k.
> Tadeusz SP7FSX s.k.
> Pasmo 5MHz i 70MHz
> Wyniki zawodów HSC 2016
> Prelekcja w DK Zarzewie
> EMCOM nie tylko w Łodzi
> Szlakiem Majów
> Przemiennik SR7LDZ
> Spotkanie świąteczne OT15
> CU/SP7VC
> Przemiennik SR7ZG
> Spotkanie z podróznikami
> Spotkanie wigilijne OT15
> Pomoc mieszkańcom Kantonu
> Zawody HSC 2016
> HF75MK
> Zebranie Zarządu OT15
> Wyniki zawodów 7x7 - 2016
> SR7L w nowej lokalizacji
> SP EmCom i Kanton Kiribati
> SR7VV w sieci FM-LINK
> Spotkanie u Mariana SP5EWX
> Przemienniki na Górze Kamieńsk
> Przemiennik SR7LD
> Kamieńsk – prace konserwacyjne
> Podsumowanie aktywności SP7VC/8
> SP3RNZ/8 i SP7VC/8
> II Piknik Krótkofalowców
> Wyspa Wolin - SP7VC/1
> HF7NATO
> Składki PZK za II półrocze
> Zawody Siódemka na Siódemce
> Piknik Nato 09.07.2016
> Piknik Techniczny w ZSP nr 19
> Klub SP7PPT na II Harcerskim Rajdzie Rowerowym
> Wyprawa na Bornholm
> X Piknik Żeglarski
> Zebranie Zarządu Oddziału Łódzkiego PZK
> Aktywność stacji SP7PPT
> X-ty Piknik Żeglarski
> Wyprawa HA/SP7VC
> Kolejna audycja w Radiu Łódź
> Zebranie Zarządu OT15
> SN1050PGK
> Stanisław SP7GPH s.k.
> Jurek SP7NEH s.k.
> O krótkofalarstwie w Radiu Łódź
> Prezentacja Przemka SP7VC
> Ludzie z pasją
> Walne Zebranie OT15
> Podsumowanie ćwiczeń
> Zebranie Zarządu OT15
> Ćwiczenia EmCom z WCZK
> EmCom w Zduńskiej Woli
> Zebranie Zarządu OT-15
> X Spotkanie Krótkofalowców ŁOŚ 2016
> Przemiennik pabianicki SR7PA
> Festiwal podróżniczy
> Montaż anteny u Amira 4X6TT
> Zebranie Zarządu OT15
> Edward SP7BRF s.k.
> Jacek SP7GXX s.k.
> Wyniki zawodów HSC 2015
> Przemiennik SR7LD
> Składki członkowskie do PZK
> Wigilia w OT-15
> Ognisko w Bełchatowie
> Zaproszenie członków OT-15
> 30 lat SP3KWA
> SP7PGK podczas Targów BoatShow
> OT-15 na facebook
> SP7PGK na Targach BoatShow
> Spotkanie z Dominikiem 3Z9DX
> Wyniki zawodów CW
> Henryk SP7CNL s.k.
> Polska WW BPSK63 Contest
> Egzaminy na Świadectwo Radiooperatora
> Spotkania Eterowe 2015
> Z życia klubu SP7PTK
> Wyniki zawodów 7x7 2015
> Prelekcja w DK Zarzewie
> Krzysztof SP7DCS w zawodach ARI CW EME Contest
> Zebranie Zarządu OT15
> Dyplom MMK 2015
> Antoni SP7XX s.k.
> Balkan Tour 2015
> Bogdan SQ7OVX s.k.
> IARU Contest 11-12.07.2015
> Piknik Krótkofalowców Regionu Łódzkiego
> Zawody Siódemka na Siódemce
> Hamfest 2015 Friedrichshafen
> SP7PZS Radio Reaktywacja
> Wyprawa po dorsza
> Prelekcja w DK Zarzewie
> Wyprawa LY/SP7VC
> V Piknik Techniczny
> ŁOŚ 2015
> Bikon - 70 MHz
> Protokól z posiedzenia Zarządu
> Akcja Ratunkowa w Nepalu
> Zebranie Zarządu OT15
> Komunikat SP-EMCOM
> Jan SQ7FJR s.k.
> Wyniki zawody HSC 2014
> Ziemia Piotrkowska w eterze
> Reaktywacja klubu
> 85 Lat PZK
> Ryszard SP7EWJ s.k.
> Komunikat EMCOM - Ćwiczenia
> Prelekcja - 26.02.2015
> Ćwiczenia EmCom
> EMCOM ćwiczenia
> EMCOM - ŁASR
> Caribbean Tour 2015
> HF85PZK
> 5B/SP7VC & 5B/SQ7OYL
> Ziemia Piotrkowska w eterze
> Składki członkowskie PZK
> Film z prelekcji
> Spotkanie opłatkowe OT15
> Ryszard SP7CKF s.k.
> Zebranie Zarządu OT15
> Spotkanie wigilijne
> [SR7LD/SR7UVL] - Test zasilania
> Przemienniki SR7LD i SR7UVL
> Prelekcja - 20.11.2014
> Przerwa w pracy SR7LD i SR7UVL
> Prelekcja Grzegorza SP3RNZ
> Zawody Ham Spirit Contest
> Prelekcja w DK Zarzewie
> SR7UVV już cyfrowy.
> Prelekcja - 30.10.2014
> Radioreaktywacja w Piotrkowie Trybunalskim
> Włodek SP7BCR s.k.
> HF145ZSP
> Prelekcja Grzegorza SP3RNZ
> Przemiennik SR7UVV
> Bogdan SP7ETD s.k.
> Wojtek SP7IWM s.k.
> SNØSKW
> Motopiknik
> Spotkania Eterowe 2014
> Wyniki zawodów 7x7 - 2014
> Prelekcja w DK Zarzewie
> Prelekcja - Z radiem przez Świat
> Przemiennik SR7WI
> SP7PTK - Polny Dzień 2014
> Field Day SSB 2014
> Z radiem przez Świat
> Egzamin na Swiadectwo Radiooperatora
> HF70GETTO
> Janek SP7AXQ s.k.
> Łączność EME - 10GHz
> HF440W z Wielunia
> Balkan Tour 2014
> Spotakanie na Górze Czterech Wiatrów
> Zebranie Zarządu OT15
> Piknik Radiowy
> Zebranie Zarządu OT15
> Informacje EMCOM
> Przemek SP7VC w zespole SN0HQ
> Piknik Radiowy
> Spotkanie Kruszwickie
> SP7PTK jako stacja sztabowa EmASR
> SN0HQ w IARU Contest 2014
> Zawody Siódemka na Siódemce
> SN7L ze Szrenicy
> Przedstawiciele OT-15 na targach Ham Radio 2014
> Gajów 2014
> Dni Zduńskiej Woli
> SP7VC/4
> Prelekcje Przemka SP7VC
> Test łączności ratunkowych
> Zawody Dni Andrychowa
> Po IV Pikniku Technicznym
> OZ/SP7VC
> SP7PZS/7
> IV Piknik Techniczny
> SP7PTK w dniu 1 czerwca
> SP7PGK w SP nr 3 w Zgierzu
> SP7PTK - niedziela 1 czerwca
> Zebranie Zarządu OT15
> Spotkanie podczas ŁOS-ia
> Posiedzenie Zarządu OT 15
> Zlot 2014 - Amatorskie Spotkania Eterowe
> Andrzej SP7CAE s.k.
> Odwołane Posiedzenie Zarżądu OT 15
> Posiedzenie Zarządu OT15
> Dodatkowa sesja egzaminacyjna
> Z radiem przez Świat
> Walne Zebranie członków
> Stowarzyszenie Centrum Integracji
> Wiesław SP7WMS s.k.
> Krzysztof SP7MUW s.k.
> Walne Zebranie Oddziału Łódzkiego PZK
> Radioreaktywacja
> Radioreaktywacja w Łodzi
> Wyniki zawodów HSC 2013
> Zebranie Zarządu OT 15
> Informacje o przemiennikach
> Caribbean Tour SP7VC,SQ7OYL,SP3IPB
> Wielopasmowa antena wakacyjna na KF
> Zawody HSC 2013
> Z radiem przez Świat
> Spotkanie krótkofalowców
> Egzaminy na Świadectwo Radiooperatora
> SP7VC - Korsyka
> Nieco o krótkofalarstwie w Radiu Łódź
> Amatorskie Spotkania Eterowe
> Zebranie Zarządu OT 15
> Prelekcja w DK Zarzewie
> Janusz SP7Q - s.k.
> 10 Dni Polskiego Państwa Podziemnego
> Spotkania Eterowe 2013
> Prelekcja - SP7VC
> Wyniki zawodów 7x7 - 2013
> SN7L-VHF IARU Contest 2013
> SP7PRA - HFØEWINA
> HF440W z Wielunia
> Egzamin we wrześniu w UKE w Łodzi
> SP7PRA/7
> Gienek SP7GVQ s.k.
> Nagroda za łącznosci z SP7VC
> Robert SQ7LRL s.k.
> 8 Przystanek PaT
> SK6OSO EME
> Zawody i po zawodach
> Zawody Siódemka na Siódemce
> Piknik w SP nr 42
> Stacja SN7ERA z Radomska
> Krotkofalarski Dzien Dziecka w Klubie SP7PGK
> Udział Klubu SP7PGK w imprezach
> SP7VC & SQ7OYL Scandinavia trip
> Festyn na Osiedlu ZARZEW
> III Piknik Techniczny
> 3ZØZAK
> Prelekcja - czwartek, 9 maja 2013
> HF2ZPM II Zlot Pojazdów Militarnych
> ESØ/SP7VC Saaremaa Island EU-Ø34
> First TI-SP qso na 23cm EME
> Prelekcja SP7VC
> „Z radiem przez Świat”
> Obchody Święta Żołnierzy Wyklętych
> Egzamin na Swiadectwo Radiooperatora w UKE
> Malta 9H3KK - (SP7VC)
> Radio Reaktywacja
> Konferencja
> Zebranie Zarządu OT15 28.01.2013
> Egzaminy na Świadectwo Radiooperatora
> Zebranie Zarządu OT15
> Nowe pomieszczenie klubu SP7KED
> Radio Reaktywacja w Łodzi
> Zebranie Zarządu OT15 14.01.2013
> Wyniki zawodów HSC 2012
> Zebranie Zarządu OT15

Posted by admin on 13-06-2004 23:32:51
Nasi członkowie

Nasi sponsorzy
pzkzg

www.pk-ukf.org.pl

pzkzg

pzkzg

pzkzg

pzkzg


Ciekawe strony
pzkzg

pzkbpk

www.pk-uk.pl

www.spdxc.org

pga-zawody

los-sotkania

radio reaktywacja

www.qrz.com

www.om3kii.sk

www.sn0hq.org.pl/

www.pkrvg.org/

www.aprs.pl/

www.amsat.org

www.rbi.ampr.org