Witamy na stronie Łódzkiego Oddziału PZK!      Sekretariat Oddziału czynny jest w poniedziałki od godziny 16.00 do 20.00.
Konto naszego Oddziału, na które można wpłacać składki członkowskie     mBank     Nr 39 1140 1010 0000 3533 4800 1009.


Jesteś naszym
counter
gościem
Solar

Odwiedź nas na facebook 

Witamy !!!Prośba o przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz PZK


            Szanowni Koleżanki i Koledzy!
   
  Jesteśmy wdzięczni za dotychczasowe wsparcie Łódzkiego 
 Oddziału Terenowego PZK i jak co roku zachęcamy do 
 przekazania 1% podatku dla Oddziału Łódzkiego OT15 PZK

Jak przekazać 1% podatku na rzecz ŁOT PZK jako OPP ==>


Ćwiczenia EmCom

Ćwiczenia "Zostań w domu"


W dniu 28 marca b.r. w godz. 09.00-11.00 czasu lokalnego na częstotliwości
145.500 FM odbyły się ćwiczenia łączności kryzysowej "Zostan w domu".

W ćwiczeniach w ramach okręgu łódzkiego wzięło udział 14 stacji: SP7WME,
SP7TW, SQ7RAF, SP7LPD, SP7KMP, SQ7KRJ, SP7NER, SP7MTU, SP7MTF,
SP7GM, SQ7PGW, SP7JC, SP7XIE, SP7QPZ. Stacje podawały możliwość
pracy na zasilaniu awaryjnym.
Bieżące raporty na temat pracy w ćwiczeniach były podawane via SP5MASR,
pracującą na SR5WZ oraz bezpośrednio do organizatora SP8LKSR,
osiągalnego via SR7KI.

Wszystkim uczestnikom VY TNX.

Komunikat przekazał Krzysztof SP7WME

Dodane przez admina w Saturday, 28-Mar-2020 15:56

Ćwiczenia 28.03.2020

Ogólnopolskie ćwiczenia łączności kryzysowej
ZOSTAŃ w DOMU 2020Organizator:
Lubelska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa SP EmCom Lubelskie (NET Control)

Termin: 28.03.2020r (sobota)

Godzina: 9:00 – 11:00 czasu lokalnego

Scenariusz ćwiczeń:
Celem ochrony epidemiologicznej ludności, od kilku dni na terenie całego kraju trwa blokada cywilnego ruchu pomiędzy miejscowościami. Ze względu na nadzwyczajne obciążenie łączy GSM, jak i sieci internetowych, możliwe są awarie tych sieci, jak też braki w dostawach prądu. W gotowości do zadysponowania wybranych lub wszystkich sieci przeprowadzamy inwentaryzację osobowo-sprzętową w sieciach SP EmCom na terenie całego kraju.

Cel ćwiczeń:
1. Podnoszenie praktycznych umiejętności i kształtowanie proaktywnych zachowań
w zakresie łączności kryzysowej;
2. Aktywizacja członków sieci i krótkofalowców wyposażonych w radiotelefony analogowe w VHF/UHF nie dysponujących mocą i zestawami antenowymi;
3. Ćwiczenie komunikacji z użyciem procedur IARU;
4. Propagowanie w środowisku krótkofalarskim działalności SP EmCom,
regionalnych i lokalnych sieci łączności kryzysowej.

Uczestnicy:
Regionalne i lokalne sieci łączności kryzysowej, kluby, krótkofalowcy indywidualni.

Pasmo: Tylko FM - lokalne przemienniki 2m + 70cm, direct 145,500 MHz +- QRM

Zasady ogólne:

1: Każda z sieci SP EmCom wyznacza stację sztabową, która zbiera z obszaru działania sieci informacje.
2. Stacje biorące udział w ćwiczeniach zgłaszają do macierzystej stacji sztabowej, na jak długą pracę w paśmie 2m pozwala im zasilanie awaryjne.
3: Stacje sztabowe przekazują podsumowanie zebranych informacji o ilości stacji posiadających zasilanie awaryjne oraz wszystkich stacji biorących udział w ćwiczeniach na terenie sieci, do stacji NET Control (SP8LKSR zlokalizowanej w Kraśniku Loc.KO10BX) za pośrednictwem mostów łączności poprzez lokalne działające przemienniki lub direct 145.500 MHz.

Sugestie:
Sugeruje się, w miarę możliwości, pracę w ćwiczeniach na sprzęcie przenośnym i przewoźnym, przy użyciu alternatywnego źródła zasilania stacji (akumulatora lub generatora)

Radek SQ8SET, Darek SQ8CRD
more info: sq8set@gmail.com

Dodane przez admina w Wednesday, 25-Mar-2020 10:35

Komunikat Zarządu

KOMUNIKAT ZARZĄDU OT15 PZK


W związku z zaistniałą sytuacją i decyzjami administracyjnymi dotyczącymi
zgromadzeń walne zebranie OT15 zaplanowane na dzień 25.04.2020 nie odbędzie
się. Nowy termin zebrania na którym zostaną wybrani delegaci na KZD zostanie
ustalony po odwołaniu wszelkich ograniczeń związanych z sytuacją
epidemiczną w Polsce.
Przez organizatorów spotkania w Burzeninie została podjęta decyzja o odwołaniu
rezerwacji na XXVI Krajowy Zjazd Delegatów PZK, co oznacza, że zjazd odbędzie
się w terminie późniejszym, prawdopodobnie jesienią 2020. Jest to spowodowane
decyzją Prezydium ZG PZK o przełożeniu KZD na jesień 2020.
W związku z Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów dotyczącymi działania instytucji kultury oraz Prezesa SM Zarzew w Łodzi do odwołania zostaje zamknięty Dom Kultury „Zarzewie” co będzie skutkowało odwołaniem posiedzenia ZG PZK, które planowane jest na 18.04 w Łodzi.

Sekretarz Zarządu OT15 PZK
Jan Michalak
SP7TOP


Dodane przez admina w Monday, 16-Mar-2020 22:23

Ważne Komunikaty !

WAŻNE KOMUNIKATY I INFORMACJE


W związku z zaistniałą sytuacją i działaniami władz administracyjnych mającymi
na celu opanowanie zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID 19, może
wystąpić potrzeba uruchomienia łączności zapasowej przez krótkofalowców
amatorów. Prosimy Kolegów o zapoznanie się z tymi informacjami i przekazanie
ich pozostałym Kolegom.
Zostały nam przekazane przez EMCOM instrukcje na tą okoliczność.
Poniżej ich treść:

KOMUNIKAT 1

Instrukcja na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowej.
W przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej, która wymaga podjęcia naszych działań w zakresie
wsparcia łączności dla służb antykryzysowych zgłaszamy swoją gotowość do lokalnego /
najbliższego koordynatora, podając jednocześnie zakres swoich możliwości (zapasowe zasilanie,
praca z terenu kf/ukf). Częstotliwość robocza w takich sytuacjach 145.500 MHz, modulacja
FM-narrow, w razie potrzeby również 433.500 MHz. Może zachodzić potrzeba zainstalowania się
w pobliżu urzędu, lub bezpośrednio w nim.
Bardzo wskazane jest, aby stacja pracująca w terenie miała wsparcie stacji bazowej, ponieważ
prowizorycznie zainstalowana radiostacja w urzędzie może mieć utrudniony odbiór (lokalne
zakłócenia i niekorzystne warunki pracy anteny).
Proszę ustalić i zanotować numery telefonów lokalnych powiatowych / gminnych służb
antykryzysowych. Bezpośrednie połączenie kanałem radiowym z WBiZK w Łodzi ma SP7PGK,
stacja klubowa OT-15. Jeśli zajdzie taka potrzeba, to będzie uruchomiona również stacja SP7CZK
w budynku Urzędu Wojewódzkiego, lub miejscu przez odpowiednie służby wyznaczonym.
Jeśli są jakieś pytania, potrzeba uzyskania dodatkowych informacji - proszę się kontaktować
ze mną telefonicznie 696517000, mailowo sp7wme@o2.pl, ewentualnie w przypadku mojej
nieobecności ze Zbyszkiem SP7MTU

Krzysztof SP7WME

KOMUNIKAT 2

Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji kryzysowej w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.

W wypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej, w której może zachodzić potrzeba uruchomienia
łączności zapasowej należy powiadomić lokalne (na szczeblu powiatowym i gminnym) służby
antykryzysowe o swojej gotowości i możliwości uruchomienia dodatkowych kanałów łączności.
Informujemy za pośrednictwem właściwych terytorialnie (lub najbliższych) koordynatorów.
Niektóre władze lokalne proszą o ograniczenie wizyt obywateli w urzędach do niezbędnego
minimum - można informować władze telefonicznie o swojej gotowości. Numery kontaktowe
centrów zarządzania kryzysowego są podane na stronach internetowych powiatów i gmin.
Jestem w ciągłym kontakcie z woj. Wydz. Bezp. I Zarządzania Kryzysowego w Łodzi i jak na razie
sytuacja u nich jest opanowana, ale wszystko może się zdarzyć. W przypadkach niejasności,
wątpliwości, potrzeby dodatkowych informacji proszę kontaktować się bezpośrednio ze mną
telefonicznie 696517000, mailowo sp7wme@o2.pl lub radiowo 145.500 i 145.450 MHz

SP7WME

Informacje przekazał Krzysztof SP7WME

Komunikat SPEmCom w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID 19
jest dostępny na stronie spemcom
https://emcom.pzk.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/Komunikat-Prezydium.pdf


Zarządzenie Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w
sprawie zaleceń dla mieszkańców województwa łódzkiego w związku z obecną
sytuacją epidemiologiczną
http://www.pis.lodz.pl/page/1,strona-glowna.html?id=1854

Informacje na temat koronawirusa:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusieKOMUNIKATY Zarządu OT15 i Klubów OT15

KOMUNIKAT 1


W związku z Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów spotkania w klubie SP7PLO w Domu Kultury
SMRW zostają zawieszone do odwołania. Termin zebrania sprawozdawczo-wyborczego
w klubie PZK przy Spółdzielni Mieszkaniowej "Radogoszcz-Wschód" zostanie podany po ustaniu
blokady spotkań w DK przy ul.Tatarakowej 11.

Bohdan Pawłowski SQ7X
moderator pracowni radiotechnicznej DK SMRW
( w której strukturze działa klub SP7PLO)


KOMUNIKAT 2

W związku z Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów oraz Prezesa SM Zarzew spotkania
w klubie SP7PGK zostają zawieszone do odwołania.

Zbyszek SP7MTU

KOMUNIKAT 3

W związku z Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów spotkania w siedzibie zarządu OT15 PZK
zostają zawieszone do odwołania. Prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub przez radio.

Sekretarz Zarządu OT15
Jan Michalak
SP7TOP


Apelujemy do wszystkich klubów terenowych OT15 o zawieszenie spotkań w swoich siedzibach do odwołania.

O wszelkich zmianach będziemy informować zarówno na stronie internetowej, jak i przez dostępne dla nas środki przekazu informacji, np. przemienniki UKF

Janek
SP7TOP


Dodane przez admina w Friday, 13-Mar-2020 17:06

Przemiennik SR7L

Przemiennik SR7L


Zarząd OT15 informuje, że prowadzone są prace zmierzające do ponownego
uruchomienia przemiennika SR7L. Po długiej nieobecności najstarszy łódzki
przemiennik ponownie pojawi się w eterze.
Zostały przeprowadzone pierwsze udane próby działania.
Przemiennik będzie pracował w innej konfiguracji niż do tej pory, ponieważ
będzie oparty o wykorzystywane dawniej urządzenia, przy konstrukcji których
pracował miedzy innymi zmarły niedawno Jurek SP7SG. Będzie to tymczasowe
rozwiązanie do czasu, kiedy będzie możliwość uruchomienia przemiennika SR7L
w docelowej konfiguracji.
W związku z tym można spodziewać się innej charakterystyki zasięgu.
Inicjatywa oraz wszelkie niezbędne prace techniczne związane z uruchomieniem
są realizowane przez Kolegę Marcina SP7QHP za co serdecznie dziękujemy.

Częstotliwości pracy pozostają bez zmian we-145,075MHz, wy-145,675MHz,
otwarcie tonem 1750Hz. W obecnej konfiguracji CTCSS nie może być
wykorzystany, także prosimy o odpowiednie zaprogramowanie swoich urządzeń.
Mogą wystąpić krótkie przerwy w działaniu przemiennika.

Będziemy wdzięczni za testy i uwagi dotyczące działania. O wszelkich zmianach
będziemy informować.

Janek SP7TOP

sr7l-1.JPG sr7l-2.JPG sr7l-3.JPG


Dodane przez admina w Wednesday, 04-Mar-2020 12:45

Komunikat

Zello na przemienniku zgierskim


W związku z uszkodzeniem komputera zarządzającego aplikacją Zello
dostęp przez internet do przemiennika zgierskiego będzie przez pewien
czas niemożliwy.
Postaramy się aby w możliwie krótkim czasie przywrócić pełną funkcjonalność
przemiennika.

Komunikat przekazał Włodek SP7WNY.

Dodane przez admina w Monday, 02-Mar-2020 13:39

Jurek SP7SG s.k.

Z wielkim żalem informujemy, że w dniu 19 lutego 2020 r.
opuścił ziemski padół przenosząc się do krainy wiecznych DX-ów
nasz Kolega Jerzy Komos SP7SG (ex SP7CSG).

Jurek był współautorem budowy pierwszego przemiennika „dwójkowego”
na ziemi łódzkiej. Doświadczenie zdobyte podczas jego budowy pozwoliło
Jurkowi wykonać i uruchomić kilka innych tego typu urządzeń.
Był konstruktorem wielu ciekawych rozwiązań przeznaczonych
dla krótkofalowców.

Niestety, poważna choroba, jaka Go dopadła praktycznie wyłączyła Jurka
z działań na rzecz Oddziału Łódzkiego PZK, jednocześnie ograniczając
Jego aktywność w eterze.

Szczególnie starsi krótkofalowcy będą pamiętać Jurka jako wesołego
i sympatycznego Kolegę, służącego pomocą innym, a szczególnie
młodym adeptom krótkofalarstwa.

Pogrzeb Jurka będzie miał miejsce w poniedziałek
dnia 24 lutego 2020 r. o godzinie 14.00
na Cmentarzu przy ul. Zakładowej 4 w Łodzi.

Niechaj na zawsze pozostanie w naszej pamięci.


Dodane przez admina w Thursday, 20-Feb-2020 21:35

Zebranie Zarządu OT15

Zebranie Zarządu Oddziału Łódzkiego PZK


Informujemy, że zebranie Zarządu OT15 odbędzie się w dniu 26.02.2020
(środa) o godzinie 15.00 w siedzibie Oddziału Łódzkiego PZK
przy ul. Przędzalnianej 102/104.


Dodane przez admina w Tuesday, 18-Feb-2020 08:57

TF/SP7VC/SQ7OYL

SP7VC – Mój Jubileusz


W tym roku mam kilka jubileuszy:

- obchodzę 10-lecie mojej znajomości z Kasią,

- odwiedzamy setny podmiot DXCC,

- uaktywnię setny kwadrat i najprawdopodobniej zostanę pierwszym
krótkofalowcem na świecie który pracował ze 100 lokatorów na pasmach
od 50MHz do 241GHz. Na chwilę obecną pracowałem z 84 kwadratów
w Europie.W związku z tym planujemy z Kasią wyprawę dookoła Islandii. Będziemy podróżować kamperem w terminie 21.07- 15.08.2020. Moja praca radiowa będzie podzielona na kilka etapów. W czasie płynięcia promem 21.07-23.07 oraz na powrocie 13.08-15.08 planuje być aktywny jako SP7VC/mm. Będzie to praca radiowa tylko w paśmie 4m emisjami FT8 i MSK144 z lokatorów morskich.

Po dotarciu na wyspę, w okresie 24.07-28.07, będę pracował głównie EME na 50MHz emisją JT65A i na falach krótkich. Następnie, w okresie 29.07- 13.08.2020 będziemy przemieszczać się dookoła Islandii aktywując po drodze lokatory, poszukiwane latarnie morskie i rezerwaty Fauna i Flora z programu WFF. Aktywność radiowa jest przewidziana na pasmach 50, 70, 144MHz oraz falach krótkich emisjami: SSB, FT8, MSK144 i JT65A . Podróż kamperem umożliwi nam zabranie kilkaset kilogramów sprzętu tzn. kilka transciverów, "duże" wzmacniacze, kable 1/2'', maszty, tyczki z włókna, anteny itd.

Szczegóły dotyczące ekspedycji i dodatkowe informacje znajdziecie na naszym Blogu Island 2020 Tour. Zapraszamy do czytania. https://iceland2k20.blogspot.com/

Pozdrawiamy i do usłyszenia z wielu ciekawych miejsc

Przemek & Kasia


Dodane przez admina w Thursday, 06-Feb-2020 12:38

OK-VHF

Seminarium EME i MW


Zapraszam wszystkich na 29-te seminarium EME i MW organizowane przez
klub OK-VHF, które odbędzie się w terminie 17-19.04.2020.
Po doświadczeniach z 2019 roku, kiedy pojemność hotelu i restauracji
okazała się niewystarczająca, postanowiono przenieść spotkanie w roku 2020
do Hotelu Medlov. Hotel znajduje się w tej samej lokalizacji co hotel Horník,
ale trzeba jechać inną drogą - z Nowego Miasta na Moravě w kierunku Rokytna,
a za znakami Rokytno już widać Hotel Medlov. W hotelu dostępny jest duży
parking. Hotel ma bardzo przyzwoite zaplecze, dużo pokoi i dobre ceny,
które udało nam się uzgodnić.
Serdecznie zapraszamy.

http://www.vhf.cz/seminar-2020/

W imieniu klubu OK-VHF Zdeněk OK1DFC


Dodane przez admina w Monday, 13-Jan-2020 12:20

Spotkanie

Noworoczne spotkanie zgierskich (i nie tylko) krótkofalowców


W dniu 18 stycznia 2020 (sobota) o godzinie 16.00 zapraszamy do siedziby
Klubu SP7PLO przy SMRW na ulicy Tatarakowej 11 w Łodzi gdzie odbędzie się
coroczne, spotkanie krótkofalowców i sympatyków łączności radiowej.
Spotkanie będzie miało charakter "koszyczkowy" i jest organizowane przez
kolegów ze Zgierza, a dzięki uprzejmości władz klubu SP7PLO odbędzie się
w jego siedzibie.
Dobre opinie i wspomnienia uczestników pozwalają sądzić, że spotkanie będzie cieszyło się popularnością wśród krótkofalowców.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą spędzić czas w dobrym towarzystwie.

Organizatorzy


Dodane przez admina w Sunday, 05-Jan-2020 20:14

90 lat PZK

90 lat Polskiego Związku Krótkofalowców


W roku 2020 obchodzimy 90 rocznicę powstania PZK. W celu podkreślenia tego wydarzenia postanowiliśmy w celu popularyzacji polskiego krótkofalarstwa prowadzić aktywność radiową pod znakami okolicznościowymi związanymi
z tą rocznicą.
Od dnia 01.01.2020 do 31.12.2020 usłyszymy na pasmach KF i UKF stosowne znaki okolicznościowe: HF90TPAR, HF90TPBB, HF90TPBF, HF90TPBG, HF90TPCF, HF90TPCG, HF90LKK, 3Z90PZK, HF90PZK, SN90PZK.
Pierwsze sześć znaków upamiętnia założycieli Lwowskiego Klubu Krótkofalowców,
którzy uważani są za prekursorów polskiego ruchu krótkofalarskiego. Aktywnie
uczestniczyli również w tworzeniu i rozwijaniu Polskiego Związku Krótkofalowców.

Trzy znaki z sufiksem PZK oprócz akcji okolicznościowej będą brały udział w akcji
dyplomowej organizowanej przez PZK pod nazwą "90 lecie powstania PZK
i 95 lecie powstania IARU"
, która odbędzie się w dniach 01.02.2020-01.03.2020

Pod wyżej wymienionymi znakami będą pracować koledzy i kluby:

- Czesław SP7XK
- Mariusz SQ7EWZ
- Krzysztof SQ7NNM
- Marian SP7IIX
- Andrzej SP7FCX
- Romek SP7AWG
- Przemek SP7VC
- Sławek SQ7OVT
- Klub SP7PGK
- Klub SP7PLO

Zapraszamy do łączności.

Janek SP7TOP
Zbyszek SP7MTU


Dodane przez admina w Thursday, 02-Jan-2020 22:08


> Składki członkowskie PZK
> Wigilia w OT15
> Posiedzenie ZG PZK
> Przemiennik SR7ZG
> Wigilia OT15
> Spotkanie w SP7PLO
> Komunikat Zarządu OT15
> Awizo 2019
> Prelekcja w SP7PLO
> Zawody HSC 2019
> VK9NC
> Przemiennik SR7ZG
> Bramka echolink
> Egzaminy
> Norfolk Island
> Spotkanie w Tyrze
> Bramka echolink
> SP3RN z Niepokalanowa
> SN7L na Śnieżce
> Spotkanie na Stawach Jana
> Spotkanie na Stawach Jana
> Prelekcja w DK Zarzewie
> CQWPX First World Place 80m
> Krótkofalowcy dla młodzieży
> Zebranie Zarządu OT15
> SP7VC/5
> V Piknik Krótkofalowców
> SP7VC/p
> HF80WIELUN
> Grzegorz SP7VCA s.k.
> RA2/SP7VC
> Wyniki zawodów 7x7
> Porozumienie PZK z WOT
> HA/SP7VC
> HA/SP7VC
> LY/SP7VC
> Zjazd SP EmCom
> SP7VC/4
> Zawody 7x7
> Informacje - SP7PLO
> Prelekcja w DK Zarzewie
> Czesław SP7JSG s.k.
> Festyn na Radogoszczu
> Sympozjum mikrofalowe
> HF50MOON
> Andrzej SQ7CGU s.k.
> XIII Spotkanie Krótkofalowców ŁOŚ 2019
> Klub SP7PLO
> Wiesław SP7AAK s.k.
> Bramka echolink
> Prelekcja w SP7PLO
> EA8/SP7VC
> Przemiennik SR7ZG
> Prelekcja w SP7PLO
> Zebranie Zarządu OT15
> 28 seminarium mikrofalowe
> Ćwiczenia ratownictwa terenowego
> SP DX Contest
> Prelekcja w SP7PLO
> Wyprawa na Bouvet c.d.
> Łódzki Klub Techniczny
> Prelekcja w DK Zarzewie
> Wyprawa na Bouvet
> Prezentacja w klubie SP7PLO
> Spotkanie w ŁDK
> Prelekcja w klubie SP7PLO
> Jerzy SP7VVV s.k.
> Wyprawa Przemka SP7VC
> Spotkanie w Zgierzu
> Egzamin na Świadectwo Radiooperatora
> XXIV NKZD PZK
> Andrzej SP7DYL s.k.
> HF34SDM
> Spotkanie w Zgierzu
> Łączności przez całą Polskę
> W klubie SP7KZK
> Łączność przez całą Polskę
> Spotkanie w Zgierzu
> Bogdan SP7MUF s.k.
> Spotkanie wigilijne OT15
> Składki członkowskie PZK
> Informacja SP-EMCOM PZK
> Komunikat LASR
> Wigilia w SP7TUL
> Spotkanie wigilijne OT15
> Posiedzenie ZG PZK
> Profil Facebook
> SNØUNESCO
> Zebranie Zarządu OT15
> Przemiennik SR7L
> Memorial Day OT15
> Krótkofalarskie śniadanie
> Egzaminy na Świadectwo Radioperatora
> Łączności przez całą Polskę
> Stanisław SQ7JHW s.k.
> Komunikat EmCom
> Zebranie Zarządu OT15
> Zebranie Klubu SP7PLO
> Krótkofalarskie śniadanie
> Rezygnacja-SP7Q
> Rezygnacja SQ7MZH
> Memory Day
> SP3RN z Niepokalanowa
> Zebranie Zarządu OT15
> Wyniki zawodów telegraficznych
> Zjazd SP-EMCOM
> Ćwiczenia SUSZA 2018
> EMCOM w Celestynowie
> Zebranie Zarządu OT15
> Zawody Straigh Key
> Stanisław SP7OQZ s.k.
> Gabriel SP7RC s.k.
> Przemiennik SR7ZG
> IV Piknik Krótkofalowców
> Zebranie Zarządu OT15
> Uwaga Uwaga
> Wyniki zawodów 7x7
> Zmiana konta OT
> Zawody 7x7
> Hamradio 2018
> Zebranie Zarządu OT15
> XII Spotkanie Krótkofalowców ŁOŚ 2018
> Po Walnym Zebraniu
> Walne zebranie OT-15
> Prelekcja w SP7PLO
> Jacek SP7MTR s.k.
> ARISS Buczek 26.04.2018
> Zebranie Zarządu OT15
> Walne zebranie OT-15
> 85-Lat ŁKRN
> Wywiad w TV TOYA
> Prelekcja w SP7PLO
> Jurek SP7LHX s.k.
> Roztopy 2018
> Zebranie Zarządu OT15
> Maciek SP7DAU s.k.
> Dzisiejsze testy łączności
> Testy Łączności
> Ćwiczenia Łączności Kryzysowej
> Prelekcja w SP7PLO
> Andrzej SQ7BTO s.k.
> Podziękowanie
> Akcje EMCOM OT-15
> Kurs telegrafii
> Spotkanie w SP7PLO
> H84VC i H7/SP7VC
> Spotkanie w Zgierzu
> Intercontest 2016
> Program HFTA
> Zebranie Zarządu OT15
> Współzawodnictwo UKF
> Africa Tour SP7VC & SQ7OYL
> Spotkanie w dniu 9.01.2018
> Spotkanie w DK Radogoszcz-Wschód
> Spotkanie wigilijne OT15
> Składki członkowskie do PZK
> Zawody HSC 2017
> Zebranie Zarządu OT15
> Echolink SP7PGK
> Kolejny balon HF800PT
> Memory Day OT-15
> Sławek SQ7BTA s.k.
> Prelekcja w DK Zarzewie
> Spotkanie w SP7PLO
> 8 „noc muzeów”
> Henryk SP7FUZ s.k.
> Ośrodek szkolenia
> Praca stacji HF35MK
> Balon HF800PT
> Podziękowanie od SP7QLH
> HF35MK
> Stare dokumenty
> 2017 – VHF IARU SN7L
> SP7DCS w EME Contest 2017
> Zawody Straight Key
> Zebranie Zarządu OT15
> Zawody IARU-VHF 2017
> Stacja okolicznościowa HF440W
> Najbliższe egzaminy
> SR7ZG - ON AIR
> SR7ZG
> III Piknik Krótkofalowców
> YL/SP7VC
> SN8NCJ - QRV
> SP7VC/1
> Sławek SQ5IRV s.k.
> Potrzebna Krew !
> Przemienniki na Górze Kamieńsk
> Adam SP7TOR s.k.
> I4/SP7VC oraz T7/SP7VC
> Zawody 7x7
> SP7DCS TOP Activity UKF-2016
> Zygmunt SP7DTP s.k.
> Radioreaktywacja w SP 174
> Zjazd Koordynatorów SP EMCOM
> Zebranie Zarządu OT15
> HA/SP7VC
> SN10SSR - już w eterze
> SN10SSR
> XI Spotkanie Krótkofalowców ŁOŚ 2017
> Noc muzeów
> Cezary SP7DXT s.k.
> Stanisława Nowogrodzka
> Błyskawica 2017
> Edward SQ7SCK s.k.
> Nowa bramka 2m
> Audycja w tv TOYA
> SV5/SP7VC
> Zebranie Zarządu OT15
> Prelekcja w DK Zarzewie
> Artykuł w Gazecie
> Piotr SP7IEA s.k.
> Tadeusz SP7FSX s.k.
> Pasmo 5MHz i 70MHz
> Wyniki zawodów HSC 2016
> Prelekcja w DK Zarzewie
> EMCOM nie tylko w Łodzi
> Szlakiem Majów
> Przemiennik SR7LDZ
> Spotkanie świąteczne OT15
> CU/SP7VC
> Przemiennik SR7ZG
> Spotkanie z podróznikami
> Spotkanie wigilijne OT15
> Pomoc mieszkańcom Kantonu
> Zawody HSC 2016
> HF75MK
> Zebranie Zarządu OT15
> Wyniki zawodów 7x7 - 2016
> SR7L w nowej lokalizacji
> SP EmCom i Kanton Kiribati
> SR7VV w sieci FM-LINK
> Spotkanie u Mariana SP5EWX
> Przemienniki na Górze Kamieńsk
> Przemiennik SR7LD
> Kamieńsk – prace konserwacyjne
> Podsumowanie aktywności SP7VC/8
> SP3RNZ/8 i SP7VC/8
> II Piknik Krótkofalowców
> Wyspa Wolin - SP7VC/1
> HF7NATO
> Składki PZK za II półrocze
> Zawody Siódemka na Siódemce
> Piknik Nato 09.07.2016
> Piknik Techniczny w ZSP nr 19
> Klub SP7PPT na II Harcerskim Rajdzie Rowerowym
> Wyprawa na Bornholm
> X Piknik Żeglarski
> Zebranie Zarządu Oddziału Łódzkiego PZK
> Aktywność stacji SP7PPT
> X-ty Piknik Żeglarski
> Wyprawa HA/SP7VC
> Kolejna audycja w Radiu Łódź
> Zebranie Zarządu OT15
> SN1050PGK
> Stanisław SP7GPH s.k.
> Jurek SP7NEH s.k.
> O krótkofalarstwie w Radiu Łódź
> Prezentacja Przemka SP7VC
> Ludzie z pasją
> Walne Zebranie OT15
> Podsumowanie ćwiczeń
> Zebranie Zarządu OT15
> Ćwiczenia EmCom z WCZK
> EmCom w Zduńskiej Woli
> Zebranie Zarządu OT-15
> X Spotkanie Krótkofalowców ŁOŚ 2016
> Przemiennik pabianicki SR7PA
> Festiwal podróżniczy
> Montaż anteny u Amira 4X6TT
> Zebranie Zarządu OT15
> Edward SP7BRF s.k.
> Jacek SP7GXX s.k.
> Wyniki zawodów HSC 2015
> Przemiennik SR7LD
> Składki członkowskie do PZK
> Wigilia w OT-15
> Ognisko w Bełchatowie
> Zaproszenie członków OT-15
> 30 lat SP3KWA
> SP7PGK podczas Targów BoatShow
> OT-15 na facebook
> SP7PGK na Targach BoatShow
> Spotkanie z Dominikiem 3Z9DX
> Wyniki zawodów CW
> Henryk SP7CNL s.k.
> Polska WW BPSK63 Contest
> Egzaminy na Świadectwo Radiooperatora
> Spotkania Eterowe 2015
> Z życia klubu SP7PTK
> Wyniki zawodów 7x7 2015
> Prelekcja w DK Zarzewie
> Krzysztof SP7DCS w zawodach ARI CW EME Contest
> Zebranie Zarządu OT15
> Dyplom MMK 2015
> Antoni SP7XX s.k.
> Balkan Tour 2015
> Bogdan SQ7OVX s.k.
> IARU Contest 11-12.07.2015
> Piknik Krótkofalowców Regionu Łódzkiego
> Zawody Siódemka na Siódemce
> Hamfest 2015 Friedrichshafen
> SP7PZS Radio Reaktywacja
> Wyprawa po dorsza
> Prelekcja w DK Zarzewie
> Wyprawa LY/SP7VC
> V Piknik Techniczny
> ŁOŚ 2015
> Bikon - 70 MHz
> Protokól z posiedzenia Zarządu
> Akcja Ratunkowa w Nepalu
> Zebranie Zarządu OT15
> Komunikat SP-EMCOM
> Jan SQ7FJR s.k.
> Wyniki zawody HSC 2014
> Ziemia Piotrkowska w eterze
> Reaktywacja klubu
> 85 Lat PZK
> Ryszard SP7EWJ s.k.
> Komunikat EMCOM - Ćwiczenia
> Prelekcja - 26.02.2015
> Ćwiczenia EmCom
> EMCOM ćwiczenia
> EMCOM - ŁASR
> Caribbean Tour 2015
> HF85PZK
> 5B/SP7VC & 5B/SQ7OYL
> Ziemia Piotrkowska w eterze
> Składki członkowskie PZK
> Film z prelekcji
> Spotkanie opłatkowe OT15
> Ryszard SP7CKF s.k.
> Zebranie Zarządu OT15
> Spotkanie wigilijne
> [SR7LD/SR7UVL] - Test zasilania
> Przemienniki SR7LD i SR7UVL
> Prelekcja - 20.11.2014
> Przerwa w pracy SR7LD i SR7UVL
> Prelekcja Grzegorza SP3RNZ
> Zawody Ham Spirit Contest
> Prelekcja w DK Zarzewie
> SR7UVV już cyfrowy.
> Prelekcja - 30.10.2014
> Radioreaktywacja w Piotrkowie Trybunalskim
> Włodek SP7BCR s.k.
> HF145ZSP
> Prelekcja Grzegorza SP3RNZ
> Przemiennik SR7UVV
> Bogdan SP7ETD s.k.
> Wojtek SP7IWM s.k.
> SNØSKW
> Motopiknik
> Spotkania Eterowe 2014
> Wyniki zawodów 7x7 - 2014
> Prelekcja w DK Zarzewie
> Prelekcja - Z radiem przez Świat
> Przemiennik SR7WI
> SP7PTK - Polny Dzień 2014
> Field Day SSB 2014
> Z radiem przez Świat
> Egzamin na Swiadectwo Radiooperatora
> HF70GETTO
> Janek SP7AXQ s.k.
> Łączność EME - 10GHz
> HF440W z Wielunia
> Balkan Tour 2014
> Spotakanie na Górze Czterech Wiatrów
> Zebranie Zarządu OT15
> Piknik Radiowy
> Zebranie Zarządu OT15
> Informacje EMCOM
> Przemek SP7VC w zespole SN0HQ
> Piknik Radiowy
> Spotkanie Kruszwickie
> SP7PTK jako stacja sztabowa EmASR
> SN0HQ w IARU Contest 2014
> Zawody Siódemka na Siódemce
> SN7L ze Szrenicy
> Przedstawiciele OT-15 na targach Ham Radio 2014
> Gajów 2014
> Dni Zduńskiej Woli
> SP7VC/4
> Prelekcje Przemka SP7VC
> Test łączności ratunkowych
> Zawody Dni Andrychowa
> Po IV Pikniku Technicznym
> OZ/SP7VC
> SP7PZS/7
> IV Piknik Techniczny
> SP7PTK w dniu 1 czerwca
> SP7PGK w SP nr 3 w Zgierzu
> SP7PTK - niedziela 1 czerwca
> Zebranie Zarządu OT15
> Spotkanie podczas ŁOS-ia
> Posiedzenie Zarządu OT 15
> Zlot 2014 - Amatorskie Spotkania Eterowe
> Andrzej SP7CAE s.k.
> Odwołane Posiedzenie Zarżądu OT 15
> Posiedzenie Zarządu OT15
> Dodatkowa sesja egzaminacyjna
> Z radiem przez Świat
> Walne Zebranie członków
> Stowarzyszenie Centrum Integracji
> Wiesław SP7WMS s.k.
> Krzysztof SP7MUW s.k.
> Walne Zebranie Oddziału Łódzkiego PZK
> Radioreaktywacja
> Radioreaktywacja w Łodzi
> Wyniki zawodów HSC 2013
> Zebranie Zarządu OT 15
> Informacje o przemiennikach
> Caribbean Tour SP7VC,SQ7OYL,SP3IPB
> Wielopasmowa antena wakacyjna na KF
> Zawody HSC 2013
> Z radiem przez Świat
> Spotkanie krótkofalowców
> Egzaminy na Świadectwo Radiooperatora
> SP7VC - Korsyka
> Nieco o krótkofalarstwie w Radiu Łódź
> Amatorskie Spotkania Eterowe
> Zebranie Zarządu OT 15
> Prelekcja w DK Zarzewie
> Janusz SP7Q - s.k.
> 10 Dni Polskiego Państwa Podziemnego
> Spotkania Eterowe 2013
> Prelekcja - SP7VC
> Wyniki zawodów 7x7 - 2013
> SN7L-VHF IARU Contest 2013
> SP7PRA - HFØEWINA
> HF440W z Wielunia
> Egzamin we wrześniu w UKE w Łodzi
> SP7PRA/7
> Gienek SP7GVQ s.k.
> Nagroda za łącznosci z SP7VC
> Robert SQ7LRL s.k.
> 8 Przystanek PaT
> SK6OSO EME
> Zawody i po zawodach
> Zawody Siódemka na Siódemce
> Piknik w SP nr 42
> Stacja SN7ERA z Radomska
> Krotkofalarski Dzien Dziecka w Klubie SP7PGK
> Udział Klubu SP7PGK w imprezach
> SP7VC & SQ7OYL Scandinavia trip
> Festyn na Osiedlu ZARZEW
> III Piknik Techniczny
> 3ZØZAK
> Prelekcja - czwartek, 9 maja 2013
> HF2ZPM II Zlot Pojazdów Militarnych
> ESØ/SP7VC Saaremaa Island EU-Ø34
> First TI-SP qso na 23cm EME
> Prelekcja SP7VC
> „Z radiem przez Świat”
> Obchody Święta Żołnierzy Wyklętych
> Egzamin na Swiadectwo Radiooperatora w UKE
> Malta 9H3KK - (SP7VC)
> Radio Reaktywacja
> Konferencja
> Zebranie Zarządu OT15 28.01.2013
> Egzaminy na Świadectwo Radiooperatora
> Zebranie Zarządu OT15
> Nowe pomieszczenie klubu SP7KED
> Radio Reaktywacja w Łodzi
> Zebranie Zarządu OT15 14.01.2013
> Wyniki zawodów HSC 2012
> Zebranie Zarządu OT15

Posted by admin on 13-06-2004 23:32:51
Nasi członkowie

Nasi sponsorzy
pzkzg

www.pk-ukf.org.pl

pzkzg

pzkzg

pzkzg

pzkzg


Ciekawe strony
pzkzg

pzkbpk

www.pk-uk.pl

www.spdxc.org

pga-zawody

los-sotkania

radio reaktywacja

www.qrz.com

www.om3kii.sk

www.sn0hq.org.pl/

www.pkrvg.org/

www.aprs.pl/

www.amsat.org

www.rbi.ampr.org