Witamy na stronie Łódzkiego Oddziału PZK!      Sekretariat Oddziału czynny jest w poniedziałki od godziny 16.00 do 20.00.
Konto naszego Oddziału, na które można wpłacać składki członkowskie     mBank     Nr 39 1140 1010 0000 3533 4800 1009.


Jesteś naszym
counter
gościem
Walne Zebranie członków

Walne Zebranie Oddziału Łódzkiego PZKW dniu 22.03.2014 odbyło się Walne Zebranie członków
Oddziału Łódzkiego Polskiego Związku Krótkofalowców.
Zebranie otworzył Prezes ŁOT Kol. Łukasz Zachwieja SQ7MZH.
Po dokonaniu spraw formalnych zebrani powierzyli prowadzenie
dalszej części zebrania Kol. Jerzemu Jakubowskiemu SP7CBG
Zostały odczytane sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej oraz
głosowanie nad udzieleniem absolutorium, które zostało udzielone.
Następnie przystąpiono do wyborów nowego zarządu i komisji rewizyjnej.
W wyniku wyborów do zarządu weszli koledzy:
Przemysław Gołembowski SP7VC
Zbigniew Gniotek SP7MTU
Andrzej Kubiak SP7DDD
Czesław Kamczyc SP7XK
Mirosław Młodzik SP7NHS
a do komisji rewizyjnej Koledzy:
Wielisław Olejnniczak SP7BBP
Radosław Garncarz SP7WRC
Tomasz Frankiewicz SP7VS
Po dyskusji ok godziny 14 zebranie zostało zakończone.

Zaraz po Walny Zebraniu odbyło się pierwsze posiedzenie nowego Zarządu
który ukonstytuował się w sposób następujący:
Prezes - Przemysław Gołembowski SP7VC
Sekretarz - Mirosław Młodzik SP7NHS
Skarbnik - Zbigniew Gniotek SP7MTU
QSL Manager - Czesław Kamczyc SP7XK
Członek zarządu - Andrzej Kubiak SP7DDD

Więcej informacji oraz sprawozdania będą w dziale sprawy organizacyjne.


wal_1312.jpg wal_1305.jpg wal_1335.jpg

Posted by admin on 24-03-2014 11:32:14
Nasi członkowie

Nasi sponsorzy
pzkzg

www.pk-ukf.pl

pzkzg

pzkzg

pzkzg

pzkzg


Ciekawe strony
pzkzg

www.pk-uk.pl

www.spdxc.org

pga-zawody

los-sotkania

radio reaktywacja

www.qrz.com

www.om3kii.sk

www.sn0hq.org.pl/

www.pkrvg.org/

www.aprs.pl/

www.amsat.org

www.rbi.ampr.org