Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
Konto naszego Oddziału, na które można wpłacać składki członkowskie     mBank     Nr 39 1140 1010 0000 3533 4800 1009.


Jesteś naszym
counter
gościem


Ciekawe strony
pzkzg

pzkbpk

www.pk-uk.pl

www.spdxc.org

pga-zawody

los-sotkania

radio reaktywacja

www.qrz.com

www.om3kii.sk

www.sn0hq.org.pl/

www.pkrvg.org/

www.aprs.pl/

www.amsat.org

www.rbi.ampr.org

Nasi Sponsorzy

pzkzg

 Regulamin zawodów Siódemka na Siódemce.pdf


 

 

 

REGULAMIN

OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW KRÓTKOFALARSKICH

„Siódemka na Siódemce”

 

 

  1. Cel zawodów:

 • Celem zawodów jest aktywizowanie pracy stacji polskich w paśmie 7MHz a szczególnie podniesienie aktywności na pasmach stacji z siódmego okręgu.

  2. Organizatorzy zawodów:

 • Łódzki Oddział Terenowy OT-15 PZK

 

  3. Termin zawodów:

 • Zawody rozgrywane będą rokrocznie w dniu  07.07  (lipca)  w dwóch dwugodzinnych turach. Pierwsza  od godz. 7.00 – 9.00 UTC oraz druga 19.00 – 21.00 UTC

 

Obowiązuje 5-minutowe QRT przed i po zawodach.

 

  4. Pasma i emisje:

Pasmo 40m ( emisja CW i SSB ) zgodnie z BAND-PLANEM.

 

  5. Wywołanie w zawodach: „Na CW : CQ TEST SP  na SSB :  Wywołanie w zawodach 77 ”

 

  6. Uczestnicy:

Za uczestnika uważa się licencjonowane radiostacje amatorskie nadawcze i nasłuchowe, indywidualne oraz klubowe zarówno polskie jak i zagraniczne, których operatorzy podczas zawodów nie przekraczają mocy wyjściowej do anteny powyżej 100W i w danej chwili emitują tylko jeden sygnał.

 

Nie dopuszcza się używania więcej niż jednego, WŁASNEGO znaku wywoławczego, mimo, że stacja indywidualna lub klubowa, posiadają ważne pozwolenia na znak podstawowy lub okolicznościowy.

 

  7. Raporty i grupy kontrolne:

 • Uczestnicy zawodów wymieniają grupy kontrolne złożone z raportu RS, kolejnego numeru QSO, który nie może się powtarzać i musi stanowić numerację ciągłą począwszy od 001 (np. 59 001)
 • Stacje pracujące z okręgu 7 po numerze QSO podają skrót powiatu (np. 59 001LD),

 

Duplikaty czyli łączności powtórzone nie są punktowane, ale należy pozostawić je w logu.

Nie dopuszcza się zmiany lokalizacji stacji w trakcie trwania zawodów.

Łączności muszą być logowane w czasie wg standardu UTC.

Pamiętaj, aby w grupach kontrolnych nie mylić cyfry 0 (zero) z literą O (duże O).

 

  8. Punktacja w zawodach:

 • za nawiązanie łączności ze stacją z okręgu 7 - 3 pkt,
 • za nawiązanie łączności z inną stacją - 1 pkt,

 

Wynik końcowy to suma uzyskanych punktów za QSO (HRDs) razy mnożnik, który stanowi liczba powiatów okręgu siódmego liczona jednorazowo bez względu na rodzaj emisji.

 

Stacje członków komisji nie będą klasyfikowane.

 

W przypadku uzyskania jednakowej ilości zdobytych punktów, przez dwie lub więcej stacji, wyższe miejsce przyznaje się stacji z mniejszą ilością błędnych łączności. W następnej kolejności, będzie brane pod uwagę termin przesłania logu (dzień, dokładna godzina).

 

  Nasłuchowcy:

 

Za prawidłowy nasłuch uważa się odbiór obu znaków korespondentów, raportów i grup kontrolnych. Obowiązuje taka sama punktacja jak dla nadawców.

 

  9. Klasyfikacja:

 •  A - Stacje pracujące z siódmego okręgu ( wszystkie stacje klubowe i indywidualne fizycznie znajdujące się na terenie okręgu 7 niezależnie od posiadanego prefiksu )
 • B - Stacje nadawcze SSB
 • C - Stacje nadawcze CW
 • D - Stacje nadawcze MIX (SSB+CW)
 • E - Stacje QRP ( CW 5W, SSB 10W )
 • F - Stacje nasłuchowe (SWL)
 • CHECKLOG - log tylko do kontroli (log nieklasyfikowany).

 

Uczestnik zawodów może być sklasyfikowany tylko w jednej kategorii.

 

UWAGA: Przy pracy w kategorii QRP obowiązkowo trzeba podać używany sprzęt, antenę oraz moc.

   

 10. Nie zalicza się łączności w przypadku:

 • nawiązanie łączności przed i po czasie trwania zawodów (QRT),
 • powtórzenia łączności (DUPE),
 • błędnie odebranie znaku korespondenta (CALL),
 • błędnie lub nieprawidłowo zapisanie grupy kontrolnej korespondenta (RPRT),
 • różnicy czasu w logach korespondentów przekraczającej 3 minuty,
 • braku logu korespondenta,
 • niezgodności pasma i emisji.

 

Stacje startujące w zawodach, muszą obowiązkowo wykonać co najmniej 5 QSO. W przypadku mniejszej liczby łączności, dziennik takiej stacji nie będzie brany pod uwagę, a łączności tej stacji nie będą dawały punktów stacji korespondenta.        

 

 11. Wyróżnienia:

 • za zajęcie miejsc od I do III w poszczególnych grupach dyplomy,
 • za zajęcie VII miejsca w poszczególnych kategoriach nagrody niespodzianki
 • wszystkim uczestnikom zawodów, którzy nadeślą log w wymaganym terminie, przyznane będą do pobrania indywidualne elektroniczne (w formacie PDF) Certyfikaty Udziału,
 • w przypadku pozyskania sponsorów, przewiduje się również drobne nagrody rzeczowe.

 

 12. Wysyłanie logów:

Wszystkie Dzienniki zawodów w postaci elektronicznej wyłącznie jako plik*.cbr (Cabrillo), należy wysłać  do organizatora zawodów w ciągu 7 dni po zakończeniu zawodów na adres zawody.ot15@gmail.com  

Nazwa pliku Cabrillo musi się składać wyłącznie ze znaku stacji biorącej udział w zawodach.

Rozliczenie zawodów i podanie wyników nastąpi w przeciągu miesiąca po terminie przysyłania logów.

 

 13. Ewentualne reklamacje mogą dotyczyć tylko niezgodności w obliczeniu punktów (nie mogą dotyczyć błędów operatorskich zawartych w przesłanych logach) i są przyjmowane na adres: zawody.ot15@gmail.com w ciągu 7 dni od chwili publikacji wstępnych wyników. Po tym okresie opublikowane wyniki zawodów uznaje się za oficjalne i nie podlegają zaskarżeniu.

 

  Decyzje Komisji są ostateczne.

 

Komisja w składzie:

Przewodniczący: Piotr SP7SZK

Członek komisji: Radek SP7WRC

Członek komisji: Zbyszek SP7MTU

 

Content managed by Etomite CMS
Valid XHTML 1.0 Transitional