Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
Konto naszego Oddziału, na które można wpłacać składki członkowskie     mBank     Nr 39 1140 1010 0000 3533 4800 1009.


Jesteś naszym
counter
gościem


Ciekawe strony
pzkzg

pzkbpk

www.pk-uk.pl

www.spdxc.org

pga-zawody

los-sotkania

radio reaktywacja

www.qrz.com

www.om3kii.sk

www.sn0hq.org.pl/

www.pkrvg.org/

www.aprs.pl/

www.amsat.org

www.rbi.ampr.org


 Regulamin zawodów HSC.pdf

 

 

REGULAMIN

OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW KRÓTKOFALARSKICH

„HAM SPIRIT CONTEST”

 

 

  1. Cel zawodów:

 • Promocja regionu województwa Łódzkiego wśród krótkofalowców z Polski i innych krajów Świata,
 • Wzmożenie aktywności radiostacji klubowych i indywidualnych,
 • Trening oraz doskonalenie technik operatorskich uczestników zawodów.

 

  2. Organizatorzy zawodów:

 • Łódzki Oddział Terenowy OT-15 PZK

 

  3. Termin zawodów:

 • Za termin zawodów uważa się trzeci pełny weekend listopada każdego roku (sobota i niedziela). 18 i 19 listopada 2023 roku

 

   Zawody rozgrywane będą według poniższego harmonogramu:

 • sobota w godz. 6:00 – 7:00 UTC w paśmie 3.5 MHz emisją PSK31
 • niedziela  w godz. 6:00 – 7:00 UTC w paśmie 3.5 MHz emisjami CW i SSB
 • niedziela  w godz. 19:00 – 21:00 UTC w paśmie 144 MHz emisjami CW, SSB i FM z wyłączeniem przemienników
 • niedziela w godz. 21:00 – 22:00 UTC w paśmie 144 MHz wyłącznie emisją PSK31

 

Obowiązuje 5-minutowe QRT przed i po zawodach.

 

  4. Pasma i emisje:

Pasmo 80m (emisje CW, SSB, PSK31 ) zgodnie z BAND-PLANEM (centrum aktywności emisją PSK31 w paśmie 3.5 MHz: 3.580.1MHz)

Pasmo 2m (emisje CW, SSB, PSK31, FM ) zgodnie z BAND-PLANEM (centrum aktywności dla emisji PSK31 w paśmie 144 MHz: 144.138 MHz)

 

  5. Wywołanie w zawodach:

 • na CW   „TEST SP”,
 • na SSB  „Wywołanie w zawodach Łódzkich”,
 • na PSK31  „TEST SP”

 

  6. Uczestnicy:

Za uczestnika uważa się licencjonowane radiostacje amatorskie nadawcze i nasłuchowe, indywidualne oraz klubowe zarówno polskie jak i zagraniczne, których operatorzy podczas zawodów emitują tylko jeden sygnał i nie przekraczaj mocy wyjściowej do anteny:

 • przy pracy na KF emisją SSB i CW – 100W
 • przy pracy na KF emisją PSK31 – 20W

 

Nie dopuszcza się używania więcej niż jednego, WŁASNEGO znaku wywoławczego, mimo, że stacja indywidualna lub klubowa, posiadają ważne pozwolenia na znak podstawowy lub okolicznościowy.

 

  7. Raporty i grupy kontrolne:

 

  7.1. Dla emisji SSB i CW na KF:

 • Uczestnicy zawodów wymieniają grupy kontrolne złożone z raportu RST lub RS, kolejnego numeru QSO, skrótu województwa i powiatu (np. 599 001CLD lub 59 001CLD), zgodnej z lokalizacją, z której stacja pracuje w zawodach,
 • stacje nadające spoza terytorium Polski, podają jedynie raport RS lub RST oraz nr kolejny QSO (np. 599 001 lub 59 001).

  7.2. Dla emisji SSB, CW i FM na UKF:

 • Uczestnicy zawodów wymieniają grupy kontrolne złożone z raportu RST lub RS, kolejnego numeru QSO, lokatora (np. 599 001JO91RS lub 59 001JO91RS), zgodnej z lokalizacją, z której stacja pracuje w zawodach,

  7.3. Dla emisji PSK31 na KF

 • Uczestnicy zawodów wymieniają grupy kontrolne złożone z raportu RST lub RS, kolejnego numeru QSO, skrótu województwa i powiatu (np. 599 001CLD lub 59 001CLD), zgodnej z lokalizacją, z której stacja pracuje w zawodach,

  7.4. Dla emisji PSK31 na UKF

 • Uczestnicy zawodów wymieniają grupy kontrolne złożone z raportu RST lub RS, kolejnego numeru QSO, lokatora (np. 599 001JO91RS lub 59 001JO91RS), zgodnej z lokalizacją, z której stacja pracuje w zawodach,

 

  Duplikaty czyli łączności powtórzone nie są punktowane, ale należy pozostawić je w logu.

  Nie dopuszcza się zmiany lokalizacji stacji w trakcie trwania zawodów.

  Łączności muszą być logowane w czasie wg standardu UTC.

  Pamiętaj, aby w grupach kontrolnych nie mylić cyfry 0 (zero) z literą O (duże O).

 

  8. Punktacja w zawodach:

 

  8.1. Pasma KF – emisje CW i SSB

 • QSO ze stacją z m. Łodzi  (CLD) na CW - 6 punktów
 • QSO ze stacją z m. Łodzi (CLD) na SSB - 5 punktów
 • QSO ze stacją  z woj. łódzkiego na CW - 4 punkty
 • QSO ze stacją z woj. łódzkiego na SSB - 3 punkty
 • QSO z inna stacja   na    CW   - 2 punkty
 • QSO z inna stacja   na    SSB  - 1 punkt

  8.1. Pasma KF – emisja PSK31

 • QSO ze stacją z m. Łodzi (CLD) - 5 punktów
 • QSO ze stacją woj. łódzkiego - 3 punkty
 • QSO z inna stacja - 1 punkt

 

  8.1. Pasma UKF (wszystkie emisje)

 • za każdy kilometr odległości  - 1 punkt.

 

Stacje członków komisji nie będą klasyfikowane.

 

Mnożnika na KF i UKF nie stosuje się, natomiast na UKF dolicza się premię w wysokości 500 pkt za każdy nowy, średni lokator (cztery znaki, np. JO91  JO92).

 

Łączności i nasłuchy można przeprowadzić z tą samą stacją: na KF dwa razy (jeden raz na CW i jeden raz na SSB  a na UKF trzy razy (raz na CW, raz na SSB i raz na FM).

 

W przypadku uzyskania jednakowej ilości zdobytych punktów, przez dwie lub więcej stacji, wyższe miejsce przyznaje się stacji z mniejszą ilością błędnych łączności. W następnej kolejności, będzie brane pod uwagę termin przesłania logu (dzień, dokładna godzina).

 

  Nasłuchowcy:

  Nasłuchowców obowiązuje odebranie obydwóch znaków na KF i UKF oraz obydwóch raportów na KF i co najmniej jednego raportu na UKF przy nie powtórzeniu znaku żadnego z  korespondentów więcej niż 5 razy. Punktacja jak dla nadawców.

  Uwaga: punktowana jest łączność, a nie oddzielnie dwie stacje, punkty zalicza się wg pierwszego z podanych korespondentów.

 

  9. Klasyfikacja:

 

  CHECKLOG - log tylko do kontroli (log nieklasyfikowany).

 

  Pasma KF – emisje CW i SSB

 • A  - stacje nadawcze spoza woj. łódzkiego SSB
 • B  - stacje nadawcze spoza woj. łódzkiego CW
 • C  - stacje nadawcze spoza woj. łódzkiego MIX (CW+SSB)
 • D  - stacje nasłuchowe
 • E  - stacje z woj. łódzkiego

 

  Pasma UKF – emisje CW, SSB i FM

 • F  - stacje nadawcze
 • G  - stacje nasłuchowe

 

  Pasma KF – emisja PSK31

 • H  - stacje spoza woj. łódzkiego
 • I  - stacje z woj. łódzkiego

 

  Pasmo UKF - emisja PSK31

 • J  - wszystkie stacje

Skróty powiatów województwa łódzkiego: AQ  BJ  BW  DD  EC  GV  IA  IR  IT  IW  IZ  KU  LD  LY  OH  PB PT PV  RE  RX  TZ  UL  US  WU

W  czasie udziału z zawodach będzie można zdobyć podstawowy dyplom ZIEMIA ŁÓDZKA.

 

   

 10. Nie zalicza się łączności w przypadku:

 • nawiązanie łączności przed i po czasie trwania zawodów (QRT),
 • powtórzenia łączności (DUPE),
 • błędnie odebranie znaku korespondenta (CALL),
 • błędnie lub nieprawidłowo zapisanie grupy kontrolnej korespondenta (RPRT),
 • różnicy czasu w logach korespondentów przekraczającej 5 minuty,
 • braku logu korespondenta,
 • niezgodności pasma i emisji.

 

Stacje startujące w zawodach, muszą obowiązkowo wykonać co najmniej 5 QSO. W przypadku mniejszej liczby łączności, dziennik takiej stacji nie będzie brany pod uwagę, a łączności tej stacji nie będą dawały punktów stacji korespondenta.

 

 11. Wyróżnienia:

 • za zajęcie miejsc od I do III w poszczególnych grupach dyplomy,
 • wszystkim uczestnikom zawodów, którzy nadeślą log w wymaganym terminie, przyznane będą do pobrania indywidualne elektroniczne (w formacie PDF) Certyfikaty Udziału,
 • w przypadku pozyskania sponsorów, przewiduje się również drobne nagrody rzeczowe.

 

Każdy z uczestników zawodów typuje jedną stację do wyróżnienia FAIR PLAY, oczywiście ma to być stacja wyróżniająca się dobrym i kulturalnym operatorstwem i przestrzeganiem zasad HAM SPIRIT’u, a nie np. najsilniejsza stacja na paśmie.

Znak stacji wytypowanej do nagrody FAIR PLAY należy podać w linijce SOAPBOX: w przesyłanym pliku Cabrillo. Ważne, aby podać wyłącznie sam znak, bez dodatkowych komentarzy! W innym wypadku głos nie będzie ważny.

 

12. Wysyłanie logów:

Logi należy prowadzić dla każdej części zawodów bez podziału na emisje.

Wszystkie Dzienniki Zawodów w postaci elektronicznej wyłącznie jako plik*.cbr (Cabrillo 2.0), muszą być wysłane do organizatora w ciągu 3 dni po zakończeniu zawodów na adres: zawody@pgk.net.pl

 

Nazwa pliku Cabrillo musi się składać wyłącznie ze znaku stacji biorącej udział w zawodach.

Dla poszczególnych części zawodów logi powinny być wysyłane w oddzielnych mailach.

Zawody zostaną rozliczone w ciągu miesiąca po terminie przesyłania logów. 

 

 

 13. Ewentualne reklamacje mogą dotyczyć tylko niezgodności w obliczeniu punktów (nie mogą dotyczyć błędów operatorskich zawartych w przesłanych logach) i są przyjmowane na adres: zawody@pgk.net.pl, w ciągu 7 dni od chwili publikacji wyników. Po tym okresie opublikowane wyniki zawodów uznaje się za oficjalne i nie podlegają zaskarżeniu.

 

Decyzje Komisji są ostateczne.

 

Komisja w składzie:

Przewodniczący: Piotr SP7SZK

Członek komisji: Radek SP7WRC

Członek komisji: Zbyszek SP7MTU

 

 

Content managed by Etomite CMS
Valid XHTML 1.0 Transitional
strzałka do góry