Konto naszego Oddziału, na które można wpłacać składki członkowskie     mBank     Nr 39 1140 1010 0000 3533 4800 1009.


Jesteś naszym
counter
gościem


Nasi sponsorzy
pzkzg

www.pk-ukf.pl

pzkzg

pzkzg

pzkzg

pzkzg

Materiał dla dziennikarzy
Obecny stan radiokomunikacji umożliwia nam na uzyskanie połączenia z obiektami znajdującymi się na drugiej półkuli ziemskiej jak również z obiektami w kosmosie.

Krótkofalarstwo to hobby polegające na nawiązywaniu łączności na różnych częstotliwościach pomiędzy dwoma lub większą ilością osób. Jego rozwój jest odbiciem ogólnoświatowego rozwoju radiokomunikacji i postępuje równolegle z rozwojem elektroniki i radiotechniki. Postęp techniczny umożliwia stosowanie lepszych odbiorników , nadajników i anten a to z kolei umożliwia większe osiągnięcia operatorskie i większe zasięgi połączeń.

Działalność indywidualna nadawcy czy grupowa (osoby zrzeszone w Klubie Krótkofalarskim) zależy wyłącznie od zainteresowań ludzkich. Można wolny czas poświecić łącznościom lokalnym. Można ten czas wykorzystać na pracę z tzw. DX-ami czyli stacjami położonymi na innych kontynentach. Możemy uczestniczyć w krajowych lub międzynarodowych zawodach które odbywają się w eterze a polegają na przeprowadzeniu jak największej ilości połączeń w określonym czasie. Łączności te możemy przeprowadzać fonią, telegrafią - posługujemy się wtedy alfabetem Morsa lub emisjami cyfrowymi. Możemy oddać się pracy konstrukcyjnej lub kupić gotowe urządzenia w sklepie.

Krótkofalarstwo ma szeroki aspekt międzynarodowy. To wspaniałe hobby łączy kilka milionów ludzi na całej kuli ziemskiej. Przeprowadzanie licznych łączności międzynarodowych powoduje zacieśnienie więzów przyjaźni pomiędzy krótkofalowcami różnych krajów niezależnie od ich ustroju i położenia geograficznego. Bliższe poznanie często prowadzi do korespondencji, odwiedzin czy organizacji wspólnych wypraw krótkofalarskich w ciekawe zakątki świata.

Krótkofalowcy są w stanie zapewnić łączność nawet wtedy gdy nie działa sieć telefoniczna, Internet czy brakuje prądu w sieci. Wystarczy niezależne źródło zasilania (akumulator lub mały generator i antena). Krótkofalowcy mogą tworzyć alternatywną sieć łączności w czasie kataklizmów.

Jako krótkofalowcy posiadamy swoja organizację, jaką jest Polski Związek Krótkofalowców. Powstał on 24 lutego 1930 roku w Warszawie i od lat zrzesza polskich radioamatorów. PZK pomaga swoim członkom w egzekwowaniu prawa do uprawiania krótkofalarstwa, stawiania masztów i anten jak również ma pieczę nad przyznawanymi pasmami. PZK jest reprezentantem polskich Krótkofalowców w IARU czyli Międzynarodowej Unii Radioamatorskiej.

Do używania radiostacji amatorskiej potrzebne jest świadectwo operatora urządzeń radiowych oraz pozwolenie. Należy również zdać egzamin, który sprawdza wiadomości oraz umiejętności. Najlepiej swoje pierwsze kroki w krótkofalarstwie rozpocząć od licencji nasłuchowej, która nie wymaga zdawania egzaminu. Następnie zapisać się na kurs przygotowawczy do egzaminu w Oddziale OT-15 który mieści się w Łodzi przy ul.Przędzalnianej 102/104 11- piętro lub zadzwonić Tel. 042-683-15-65 w poniedziałek lub czwartek w godzinach 16-20.
Posted by admin on 07-07-2017 06:36