Witamy na stronie Łódzkiego Oddziału PZK!      Sekretariat Oddziału czynny jest w poniedziałki od godziny 16.00 do 20.00.
Konto naszego Oddziału, na które można wpłacać składki członkowskie     mBank     Nr 39 1140 1010 0000 3533 4800 1009.


Jesteś naszym
counter
gościem
Walne zebranie OT

Walne zebranie Oddzialu Łódzkiego PZK


W dniu 18.09.2020 na zebraniu zarządu OT15 podjęto uchwałę o zwołaniu
Walnego Zebrania Członków Oddziału Łódzkiego PZK

Walne zebranie odbędzie się w dniu 3 października 2020 r w terminie pierwszym
o godz. 10.00 lub terminie drugim o godz. 10.15. w pomieszczeniach
Domu Kultury SM "Radogoszcz-Wschód" przy ulicy Tatarakowej 11

Poniżej proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad przez Prezesa Łódzkiego Oddziału Terenowego PZK.
2. Przyjęcie regulaminu obrad.
3. Przyjęcie porządku Walnego Zebrania.
4. Wybór Prezydium Zebrania w składzie: przewodniczący, sekretarz i członek.
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Wniosków
6. Sprawozdanie Zarządu ŁOT PZK.
7. Wybory delegatów i zastępców delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZK.
8. Przyjęcie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
9. Dyskusja
10. Przyjęcie protokółu Komisji Wniosków.
11. Zamknięcie obrad.

Za Zarząd

Sekretarz OT-15
Jan Michalak SP7TOP

Posted by admin on 19-09-2020 11:42:32
Nasi członkowie

Nasi sponsorzy
pzkzg

www.pk-ukf.pl

pzkzg

pzkzg

pzkzg

pzkzg


Ciekawe strony
pzkzg

www.pk-uk.pl

www.spdxc.org

pga-zawody

los-sotkania

radio reaktywacja

www.qrz.com

www.om3kii.sk

www.sn0hq.org.pl/

www.pkrvg.org/

www.aprs.pl/

www.amsat.org

www.rbi.ampr.org