Witamy na stronie Łódzkiego Oddziału PZK!      Sekretariat Oddziału czynny jest w poniedziałki od godziny 16.00 do 20.00.
Konto naszego Oddziału, na które można wpłacać składki członkowskie     mBank     Nr 39 1140 1010 0000 3533 4800 1009.


Jesteś naszym
counter
gościem
Ogłoszenie zarządu

Ogłoszenie zarządu OT-15


W związku ze zbliżającym się terminem Krajowego Zjazdu Delegatów PZK
i planowanym spotkaniem z delegatami na KZD, zarząd OT-15 prosi Członków
oddziału o zgłaszanie swoich postulatów dotyczących wszelkich aspektów
związanych z działaniem organizacji. Postulaty te zostaną przedyskutowane
na spotkaniu z delegatami i jeśli będzie taka możliwość, przedstawione
na najbliższym KZD.

Propozycje prosimy przekazywać w formie pisemnej, np. mailem na adres oddziału ot15@pgk.net.pl, lub bezpośrednio naszym przedstawicielom. Informujemy, że delegatami wybranymi na walnym zebraniu oddziału są:

Andrzej SP7DDD, Zbyszek SP7MTU, oraz Przemek SP7VC.

Z ostatniej chwili.

W dniu 03.11.2020. przeprowadzono elektroniczne głosowanie na temat terminu KZD w formie zdalnej. ZG PZK 24 głosami przegłosował zwołanie KZD w formie zdalnej na dzień 12.12.2020. Przegłosowany został również porządek obrad zjazdu, który w zasadzie ogranicza się do udzielenia absolutorium ustępującemu Prezydium ZG, wyboru nowego Prezydium ZG PZK i Głównej Komisji Rewizyjnej. Nie są przewidziane żadne dyskusje na temat propozycji zmian w statucie nad którymi od jakiegoś czasu pracuje bliżej nieokreślony zespół i o których prezydium ZG nie informuje członków, oraz nie będą poruszane żadne propozycje członków w zakresie funkcjonowania organizacji.

Nie wiemy czy i jaka będzie możliwość uczestnictwa w KZD członków PZK w charakterze obserwatorów, ponieważ nie zostały podjęte żadne decyzje w tej sprawie.

W związku z powyższym o wszelkie informacje związane z KZD prosimy zwracać się bezpośrednio do Prezydium ZG PZK - adresy mailowe i telefony do członków prezydium są na stronie https://pzk.org.pl/readarticle.php?article_id=4

Zarząd OT-15

Posted by admin on 05-11-2020 03:09:12
Nasi członkowie

Nasi sponsorzy
pzkzg

www.pk-ukf.pl

pzkzg

pzkzg

pzkzg

pzkzg


Ciekawe strony
pzkzg

www.pk-uk.pl

www.spdxc.org

pga-zawody

los-sotkania

radio reaktywacja

www.qrz.com

www.om3kii.sk

www.sn0hq.org.pl/

www.pkrvg.org/

www.aprs.pl/

www.amsat.org

www.rbi.ampr.org