Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
Witamy na stronie Łódzkiego Oddziału PZK!      Sekretariat Oddziału czynny jest w poniedziałki od godziny 16.00 do 20.00.
Konto naszego Oddziału, na które można wpłacać składki członkowskie     mBank     Nr 39 1140 1010 0000 3533 4800 1009.


Jesteś naszym
counter
gościem
Ważne Komunikaty !

WAŻNE KOMUNIKATY I INFORMACJE


W związku z zaistniałą sytuacją i działaniami władz administracyjnych mającymi
na celu opanowanie zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID 19, może
wystąpić potrzeba uruchomienia łączności zapasowej przez krótkofalowców
amatorów. Prosimy Kolegów o zapoznanie się z tymi informacjami i przekazanie
ich pozostałym Kolegom.
Zostały nam przekazane przez EMCOM instrukcje na tą okoliczność.
Poniżej ich treść:

KOMUNIKAT 1

Instrukcja na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowej.
W przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej, która wymaga podjęcia naszych działań w zakresie
wsparcia łączności dla służb antykryzysowych zgłaszamy swoją gotowość do lokalnego /
najbliższego koordynatora, podając jednocześnie zakres swoich możliwości (zapasowe zasilanie,
praca z terenu kf/ukf). Częstotliwość robocza w takich sytuacjach 145.500 MHz, modulacja
FM-narrow, w razie potrzeby również 433.500 MHz. Może zachodzić potrzeba zainstalowania się
w pobliżu urzędu, lub bezpośrednio w nim.
Bardzo wskazane jest, aby stacja pracująca w terenie miała wsparcie stacji bazowej, ponieważ
prowizorycznie zainstalowana radiostacja w urzędzie może mieć utrudniony odbiór (lokalne
zakłócenia i niekorzystne warunki pracy anteny).
Proszę ustalić i zanotować numery telefonów lokalnych powiatowych / gminnych służb
antykryzysowych. Bezpośrednie połączenie kanałem radiowym z WBiZK w Łodzi ma SP7PGK,
stacja klubowa OT-15. Jeśli zajdzie taka potrzeba, to będzie uruchomiona również stacja SP7CZK
w budynku Urzędu Wojewódzkiego, lub miejscu przez odpowiednie służby wyznaczonym.
Jeśli są jakieś pytania, potrzeba uzyskania dodatkowych informacji - proszę się kontaktować
ze mną telefonicznie 696517000, mailowo sp7wme@o2.pl, ewentualnie w przypadku mojej
nieobecności ze Zbyszkiem SP7MTU

Krzysztof SP7WME

KOMUNIKAT 2

Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji kryzysowej w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.

W wypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej, w której może zachodzić potrzeba uruchomienia
łączności zapasowej należy powiadomić lokalne (na szczeblu powiatowym i gminnym) służby
antykryzysowe o swojej gotowości i możliwości uruchomienia dodatkowych kanałów łączności.
Informujemy za pośrednictwem właściwych terytorialnie (lub najbliższych) koordynatorów.
Niektóre władze lokalne proszą o ograniczenie wizyt obywateli w urzędach do niezbędnego
minimum - można informować władze telefonicznie o swojej gotowości. Numery kontaktowe
centrów zarządzania kryzysowego są podane na stronach internetowych powiatów i gmin.
Jestem w ciągłym kontakcie z woj. Wydz. Bezp. I Zarządzania Kryzysowego w Łodzi i jak na razie
sytuacja u nich jest opanowana, ale wszystko może się zdarzyć. W przypadkach niejasności,
wątpliwości, potrzeby dodatkowych informacji proszę kontaktować się bezpośrednio ze mną
telefonicznie 696517000, mailowo sp7wme@o2.pl lub radiowo 145.500 i 145.450 MHz

SP7WME

Informacje przekazał Krzysztof SP7WME

Komunikat SPEmCom w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID 19
jest dostępny na stronie spemcom
https://emcom.pzk.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/Komunikat-Prezydium.pdf


Zarządzenie Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w
sprawie zaleceń dla mieszkańców województwa łódzkiego w związku z obecną
sytuacją epidemiologiczną
http://www.pis.lodz.pl/page/1,strona-glowna.html?id=1854

Informacje na temat koronawirusa:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusieKOMUNIKATY Zarządu OT15 i Klubów OT15

KOMUNIKAT 1


W związku z Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów spotkania w klubie SP7PLO w Domu Kultury
SMRW zostają zawieszone do odwołania. Termin zebrania sprawozdawczo-wyborczego
w klubie PZK przy Spółdzielni Mieszkaniowej "Radogoszcz-Wschód" zostanie podany po ustaniu
blokady spotkań w DK przy ul.Tatarakowej 11.

Bohdan Pawłowski SQ7X
moderator pracowni radiotechnicznej DK SMRW
( w której strukturze działa klub SP7PLO)


KOMUNIKAT 2

W związku z Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów oraz Prezesa SM Zarzew spotkania
w klubie SP7PGK zostają zawieszone do odwołania.

Zbyszek SP7MTU

KOMUNIKAT 3

W związku z Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów spotkania w siedzibie zarządu OT15 PZK
zostają zawieszone do odwołania. Prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub przez radio.

Sekretarz Zarządu OT15
Jan Michalak
SP7TOP


Apelujemy do wszystkich klubów terenowych OT15 o zawieszenie spotkań w swoich siedzibach do odwołania.

O wszelkich zmianach będziemy informować zarówno na stronie internetowej, jak i przez dostępne dla nas środki przekazu informacji, np. przemienniki UKF

Janek
SP7TOP


Posted by admin on 13-03-2020 18:06:57
Nasi członkowie

Nasi sponsorzy
pzkzg

www.pk-ukf.pl

pzkzg

pzkzg

pzkzg

pzkzg


Ciekawe strony
pzkzg

pzkbpk

www.pk-uk.pl

www.spdxc.org

pga-zawody

los-sotkania

radio reaktywacja

www.qrz.com

www.om3kii.sk

www.sn0hq.org.pl/

www.pkrvg.org/

www.aprs.pl/

www.amsat.org

www.rbi.ampr.org