Witamy na stronie Łódzkiego Oddziału PZK!      Sekretariat Oddziału czynny jest w poniedziałki od godziny 16.00 do 20.00.
Konto naszego Oddziału, na które można wpłacać składki członkowskie     mBank     Nr 39 1140 1010 0000 3533 4800 1009.


Jesteś naszym
counter
gościem
Zjazd Koordynatorów SP EMCOM

II Ogólnopolski Zjazd Koordynatorów SP EMCOM w Inowrocławiu.W dniach 2-4 czerwca odbył się II Ogólnopolski Zjazd Koordynatorów
SP EMCOM w Inowrocławiu.
Na spotkaniu omawiane były dotychczasowe dokonania naszych sieci
oraz omawiane kierunki rozwoju sieci na przyszłość, sposoby komunikacji
z władzami lokalnymi oraz aktywność w cyklicznych ćwiczeniach

Przy okazji spotkania odbyły się ćwiczenia zorganizowane przez Inowrocławski
Klub Krótkofalowców SP2KCW i Urząd Miasta Inowrocławia.
Ćwiczenia te polegały na przeprowadzeniu testu syren systemu alarmowania
ludności i bieżącego raportowania skuteczności zadziałania w czasie rzeczywistym.
Na potrzeby testu wyznaczono pięć ekip mobilnych, wyposażonych we wszelkie
urządzenia zabezpieczające łączność radiową na dostępnych pasmach.
Miasto zostało podzielone na pięć stref, w których zamontowane są urządzenia
tego systemu. Przy uruchamianiu kolejnych syren, ekipy mobilne zdawały
meldunki o poprawności i skuteczności ich działania. Test wypadł bardzo dobrze
i wszyscy byli co najmniej bardzo zadowoleni.
Dziennikarze z Kuriera Inowrocławskiego zamieścili pełną relację z wydarzenia.

http://ki24.info/pl/11_wiadomosci...

Pragnę tu wyrazić pełne uznanie dla załogi SP2KCW za wzorową logistykę i władzom Inowrocławia za bardzo miłe przyjęcie.

Krzysztof SP7WME

50014.jpg

Posted by admin on 26-06-2017 07:43:41
Nasi członkowie

Nasi sponsorzy
pzkzg

www.pk-ukf.pl

pzkzg

pzkzg

pzkzg

pzkzg


Ciekawe strony
pzkzg

www.pk-uk.pl

www.spdxc.org

pga-zawody

los-sotkania

radio reaktywacja

www.qrz.com

www.om3kii.sk

www.sn0hq.org.pl/

www.pkrvg.org/

www.aprs.pl/

www.amsat.org

www.rbi.ampr.org