Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
Konto naszego Oddziału, na które można wpłacać składki członkowskie     mBank     Nr 39 1140 1010 0000 3533 4800 1009.


Jesteś naszym
counter
gościem


Ciekawe strony
pzkzg

pzkbpk

www.pk-ukf.org.pl

www.spdxc.org

pga-zawody

los-sotkania

radio reaktywacja

www.qrz.com

www.om3kii.sk

www.sn0hq.org.pl/

www.pkrvg.org/

www.aprs.pl/

www.amsat.org

www.rbi.ampr.org Regulamin zawodów HSC 2018.pdf
REGULAMIN ZAWODÓW
Cały kraj pracuje z Ziemią Łódzką
„HAM SPIRIT CONTEST 2018”
  

1. Organizatorem zawodów jest Oddział Terenowy PZK w Łodzi.
   Osoba odpowiedzialna – Piotr Kurpienik – SP7SZK.
2. Do zawodów zaprasza się wszystkie amatorskie radiostacje indywidualne i klubowe
   oraz nasłuchowców z całego kraju.
3. Zawody odbędą się w trzecią sobotę i niedzielę listopada (17-18.11.2018 r.) na KF i UKF,
   wg poniższego harmonogramu:
   a. sobota w godz. 6:00 – 7:00 UTC w paśmie 3.5 MHz emisją PSK31 
     (centrum aktywności emisją PSK31 w paśmie 3.5 MHz: 3.580.1)
   b. niedziela w godz. 6:00 – 8:00 UTC w paśmie 3.5 MHz emisjami CW i SSB
   c. niedziela w godz. 19:00 – 21:00 UTC w paśmie 144 MHz emisjami CW, SSB i FM 
     z wyłączeniem przemienników oraz w godz. 21:00 – 22:00 UTC wyłącznie emisją PSK31 
     (centrum aktywności dla emisji PSK31 w paśmie 144 MHz: 144.138 MHz)
   Praca poszczególnymi emisjami musi odbywać się zgodnie z band planem dla zawodów.
   Przy pracy na KF nie można przekraczać mocy wyjściowej nadajnika 100 W.
   Przy pracy emisją PSK31 NIE WOLNO przekraczać mocy wyjściowej 20 W, 
   a szerokość sygnału musi być zgodna ze standardem.
4. Wywołanie w zawodach "CQ SP", "TEST SP" lub "WYWOŁANIE W ZAWODACH ŁÓDZKICH".
5. Wymiana raportów:
  a. Na KF uczestnicy wymieniają grupy kontrolne składające się z RST lub RS, 
     numeru kolejnego QSO oraz skrótu województwa i powiatu np. 59 001 CLD lub 599 001 CLD.
  b. Na UKF uczestnicy wymieniają grupy kontrolne składające się z RST lub RS, 
     numeru kolejnego QSO oraz lokatora, np. 59 01 JO91RS lub 599 01 JO91RS.
  c. Dla emisji PSK31:
     - na KF - uczestnicy wymieniają grupy kontrolne składające się z RST numeru kolejnego QSO 
      oraz skrótu województwa i powiatu np. 599 001 CLD
     - na UKF – uczestnicy wymieniają grupy kontrolne składające się z RST numeru kolejnego QSO
      oraz lokatora np. 599 001 JO91RS
6. Łączności i nasłuchy można przeprowadzić z tą samą stacją: na KF dwa razy (jeden raz na CW 
   i jeden raz na SSB a na UKF trzy razy (raz na CW, raz na SSB i raz na FM).
7. Uczestników obowiązuje 5-minutowe QRT przed i po czasie zawodów.


8. Punktacja:
   KF
   QSO ze stacją z m. Łodzi (CLD) na CW - 6 punktów
   QSO ze stacją z m. Łodzi (CLD) na SSB - 5 punktów
   QSO ze stacją z woj. łódzkiego na CW - 4 punkty
   QSO ze stacją z woj. łódzkiego na SSB - 3 punkty
   QSO z inna stacja  na  CW  - 2 punkty
   QSO z inna stacja  na  SSB - 1 punkt

   KF - PSK31
   QSO ze stacją z m. Łodzi (CLD) - 5 punktów
   QSO ze stacją woj. łódzkiego - 3 punkty
   QSO z inna stacja - 1 punkt

   UKF (wszystkie emisje)
   za każdy kilometr odległości - 1 punkt.

9.  Nasłuchowców obowiązuje odebranie obydwóch znaków na KF i UKF oraz 
    obydwóch raportów na KF i co najmniej jednego raportu na UKF przy nie powtórzeniu 
    znaku żadnego z korespondentów więcej niż 5 razy.
    Punktacja jak dla nadawców. Uwaga: punktowana jest łączność a nie oddzielnie dwie stacje, 
    punkty zalicza się wg pierwszego z podanych korespondentów.
10. Mnożnika na KF i UKF nie stosuje się, natomiast na UKF dolicza się premię 
    w wysokości 500 pkt za każdy nowy, średni lokator (cztery znaki, np. JO91 JO92 ).
11. QSO nie zalicza się w przypadku braku potwierdzenia w dzienniku korespondenta, 
    pomyłek w znakach lub grupach kontrolnych, QSO mieszanych 
    oraz różnicy czasu powyżej 5 min.
12. Kategorie:

  KF
  A - stacje indywidualne spoza woj. łódzkiego
  B - stacje klubowe spoza woj. łódzkiego
  C - stacje nasłuchowe
  D - stacje z woj. łódzkiego


  UKF
  E - stacje indywidualne
  F - stacje klubowe
  G - stacje nasłuchowe

  KF – PSK31
  H - stacje spoza woj. Łódzkiego
  I - stacje z woj. Łódzkiego

  UKF-PSK31
  J - wszystkie stacje

  Skróty powiatów województwa łódzkiego: AQ BJ BW DD EC GV IA IR IT IW IZ KU 
  LD LY OH PB PT PV RE RX TZ UL US WU
  W czasie udziału z zawodach będzie można zdobyć podstawowy dyplom ZIEMIA ŁÓDZKA.

13. Każdy z uczestników zawodów typuje jedną stację do wyróżnienia FAIR PLAY, 
    oczywiście ma to być stacja wyróżniająca się dobrym i kulturalnym operatorstwem 
    i przestrzeganiem zasad HAM SPIRIT’u, a nie np. najsilniejsza stacja na paśmie.
14. Dzienniki należy prowadzić oddzielnie dla każdej części zawodów bez podziału na emisje. 
    Zapis łączności w dzienniku tylko i wyłącznie w czasie UTC. Informacje dodatkowe np. znak stacji 
    typowanej do wyróżnienia FAIR PLAY lub inne komentarze i uwagi prosimy podawać 
    w linijce SOAPBOX: pliku Cabrillo .
15. Dzienniki zawodów w formacie Cabrillo za część KF oraz za część UKF powinny być 
    w terminie 3 dni po zakończeniu zawodów załadowane na stronę LogSP lub przesłane na adres 
    e-mail: zawody@pgk.net.pl 
16. Stacje sklasyfikowane otrzymują dyplomy uczestnictwa, stacje, które zajmą trzy pierwsze 
   miejsca w każdej z grup oraz stacja wyróżniona FAIR PLAY otrzymują dyplomy. 
   Przewiduje się również skromne nagrody rzeczowe.
17. Wyniki zostaną opublikowane w czasopismach krótkofalarskich, w Internecie na stronie 
   OT15 PZK http://ot15.pgk.net.pl i jednocześnie wysłane uczestnikom zawodów. 
   Nad przebiegiem zawodów oraz ustaleniem kolejności czuwać będzie komisja, 
   której decyzje są ostateczne.

Propozycje i komentarze dotyczące regulaminu i przebiegu zawodów są mile widziane.

                                           ORGANIZATOR
 
 
Content managed by Etomite CMS
Valid XHTML 1.0 Transitional
strzałka do góry