Konto naszego Oddziału, na które można wpłacać składki członkowskie     mBank     Nr 39 1140 1010 0000 3533 4800 1009.


Jesteś naszym
counter
gościem

 

Regulamin Dyplomu

„Zima na dwóch metrach”

 

 

  1. Wydawcą dyplomu jest Łódzki Oddział Terenowy PZK.

  2. Celem dyplomu jest aktywizacja pracy w paśmie dwóch metrów.

  3. Czas trwania akcji dyplomowej - okres kalendarzowej zimy 2013/2014.
Rozpoczęcie pracy 21 grudnia 2013, zakończenie pracy 19 marca 2014.

  4. Punktacja:

            -  za QSO z każdym małym kwadratem (np. RR, RS itp.) - 1 pkt.

            -  za QSO ze stacją klubową z Oddziału Łódzkiego - 2 punkty

            -  stacja  w konkursie powinna zdobyć minimum 25 pkt.

            -  nasłuchowcy mogą uzyskać dyplom na zasadach jak dla nadawców -

               powinni zdobyć minimum 25 pkt.

  5. Dozwolone emisje: CW, SSB, FM - zgodnie z obowiązującym bandplanem.

  6. QSO przez przemienniki nie będą zaliczane.

  7. Zgłoszenia elektroniczne na adres: ot15@pgk.net.pl

  8. Wyciąg z logu w formacie Cabrillo.

  9. Potwierdzenia łączności w formie kart nie są wymagane.

10. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 30 kwietnia 2014 r.

11. Ostateczny termin rozesłania dyplomów przez organizatorów
upływa dnia 30 czerwca 2014 r.

12. Koszt dyplomu: dla członków PZK - dwa znaczki na list zwykły,
dla krótkofalowców niezrzeszonych - 10 zł.

13. Dla uczestników, którzy uzyskali największą ilość punktów organizatorzy przewidują nagrody-niespodzianki.

 

                                                              Organizatorzy

 

 

 Content managed by Etomite CMS
Valid XHTML 1.0 Transitional