Konto naszego Oddziału, na które można wpłacać składki członkowskie     mBank     Nr 39 1140 1010 0000 3533 4800 1009.


Jesteś naszym
counter
gościem

Dyplom z okazji Mistrzostw Europy
W Siatkówce Kobiet 2009


Z okazji Mistrzostw Europy w Siatkówce Kobiet w Polsce – w 2009r. Łódzki Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców oraz Polski Związek Piłki Siatkowej
w celu promowania sportu i krótkofalarstwa w Polsce i za granicą, wydaje specjalny dyplom pod nazwą :

Amateur Radio Award
Women’s European Championships Volleyball 2009
Dyplom jest dostępny dla wszystkich radioamatorów nadawców jak i nasłuchowców.
W okresie od 21 września do dnia 04 października br. będą pracowały 4 stacje okolicznościowych z terenu Łodzi, Bydgoszczy, Katowic i Wrocławia przyznające punkty do dyplomu, oraz jedna stacja specjalna organizatora, pracująca z terenu Łodzi.
Ponadto każda łączność w tym okresie ze stacją ,zrzeszoną w oddziałach Łódzkim, Bydgoskim, Wrocławskim i Katowickim będzie również odpowiednio punktowana. Punktacja wg następującego klucza:

Stacja okolicznościowa organizatora pkt.150

Stacje ze specjalnym znakiem okolicznościowym pkt.100

Stacje zrzeszone w odpowiednim oddziale PZK pkt. 10
(Stacje zainteresowane proszone są o podawanie wraz
z raportem informacji o przydzielanych punktach)

Dyplom jest podzielony na 3 kategorie:

Brązowy
- Konieczne jest zdobycie 200 pkt. W tym należy przeprowadzić co najmniej
2 łączności (lub nasłuchy) z dwiema różnymi stacjami ze znakiem okolicznościowym.

Srebrny
- Konieczne jest zdobycie 300 pkt. W tym należy przeprowadzić co najmniej
3 łączności (lub nasłuchów) ze stacjami ze znakiem okolicznościowym.

Złoty
- Konieczne jest zdobycie 400 pkt. W tym należy przeprowadzić co najmniej
4 łączności (lub nasłuchy) ze stacjami ze znakiem okolicznościowym.

Dodatkowo jako specjalne wyróżnienie nalepka

Excellent
- Za przeprowadzenie łączności (nasłuchów) ze wszystkimi stacjami ze znakiem okolicznościowym.


Znaki poszczególnych stacji okolicznościowych pod względem miejsca rozgrywek wyglądają jak poniżej:

SN2009L - dla stacji pracujących podczas rozgrywek grupy A (Łódź)

SN2009W - dla stacji pracujących podczas rozgrywek grupy B (Wrocław)

SN2009B - dla stacji pracujących podczas rozgrywek grupy C (Bydgoszcz)

SN2009K - dla stacji pracujących podczas rozgrywek grupy D (Katowice)

SN2009EM - dla stacji specjalnej organizatora.

Łączności można przeprowadzać na wszystkich dostępnych dla krótkofalowców pasmach przy
wykorzystaniu emisji: CW, SSB, FM, DIGITAL, MIXED

Zgłoszenia będą przyjmowane do końca kalendarzowego roku 2009 !!!

Aby otrzymać okolicznościowy Dyplom nie jest konieczne posiadanie kart QSL za przeprowadzone łączności. Należy jedynie wysłać drogą mailową na adres sc444@toya.net.pl aplikację w formie wyciągu z logu stacyjnego, (plik txt. , cbr. lub adif.) wraz z dowodem wpłaty 10 euro (na koszty wysyłki i druku ) - stacje zagraniczne .Wpłaty prosimy dokonywac na nasze konto:

Nordea Bank o/Bydgoszcz
Nr. 41 1440 1215 0000 0000 0692 1418Stacje polskie otrzymują dyplom po przysłaniu aplikacji droga pocztową załączając siedem znaczków na list krajowy na adres:

Łódzki Oddział Terenowy PZK
P.O.Box 442
90-950 Łódź 1
POLANDZa wszystkie QSO ze stacjami okolicznościowymi, karty QSL będą wysyłane za pośrednictwem biura automatycznie po zakończeniu akcji
dsc_0233a.jpg dsc_0233a.jpg dsc_0233a.jpg dsc_0233a.jpg
Content managed by Etomite CMS
Valid XHTML 1.0 Transitional