Konto naszego Oddziału, na które można wpłacać składki członkowskie     mBank     Nr 39 1140 1010 0000 3533 4800 1009.


Jesteś naszym
counter
gościem

Dyplom z okazji Mistrzostw Europy w Koszykówce Kobiet
EuroBasket 2011

Logi stacji okolicznościowych =>Z okazji Mistrzostw Europy Kobiet EuroBasket 2011. – Łódzki Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców oraz Polski Związek Koszykówki, w celu promowania Koszykówki i Krótkofalarstwa w Polsce i za granicą, wydają specjalny dyplom pod nazwą:

Amateur Radio Award
EuroBasket Women 2011
Dyplom jest dostępny dla wszystkich radioamatorów – zarówno nadawców jak i nasłuchowców.
W okresie od 15 czerwca do dnia 15 lipca br. będą pracowały 3 stacje okolicznościowe z terenu Łodzi, Bydgoszczy, Katowic – wszystkie te stacje przyznają punkty do dyplomu. Ponadto każda łączność przeprowadzona w powyższym okresie ze stacją zrzeszoną w Oddziale Łódzkim, Bydgoskim, i Katowickim będzie również odpowiednio punktowana.

Punktacja ustalona jest wg następującego klucza:
Stacje ze specjalnym znakiem okolicznościowym – 100 pkt.
Stacje zrzeszone w odpowiednim oddziale PZK – 20pkt.

(Stacje zainteresowane proszone są o podawanie wraz z raportem informacji o przydzielanych punktach).

Aby otrzymać dyplom należy zdobyć
300 Punktów - stacje Polskie
200 Punktów-stacje Zagraniczne.

Znaki poszczególnych stacji okolicznościowych ze względu na miejsce rozgrywek
HF2011L Łódź
HF2011B Bydgoszcz
HF2011K Katowice

Łączności można przeprowadzać na wszystkich dostępnych dla krótkofalowców pasmach
amatorskich przy wykorzystaniu wszystkich rodzajów emisji.

Zgłoszenia będą przyjmowane do końca roku kalendarzowego 2011

Stacje zagraniczne
Aby otrzymać okolicznościowy dyplom nie jest konieczne posiadanie kart QSL za przeprowadzone łączności. Należy jedynie przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail:sq7mzh@gmail.com aplikację w formie wyciągu z logu stacyjnego (plik w formacie „txt.”, „cbr.” lub „adif.”) wraz z dowodem wpłaty 10 euro (jako pokrycie kosztów wysyłki i druku).
Wpłat prosimy dokonywać na poniższe konto:

Nordea Bank O./Bydgoszcz
Nr : 41 1440 1215 0000 0000 0692 1418

Istnieje też możliwość dokonania wpłaty w systemie PayPal info via sq7mzh@gmail.com

Stacje polskie
otrzymują dyplom po nadesłaniu aplikacji drogą pocztową, załączając siedem znaczków na list krajowy na poniższy adres:

Łódzki Oddział Terenowy PZK
P.O. Box 442
90-950 Łódź 1
POLAND

Po zakończeniu akcji dyplomowej, za pośrednictwem biura zostaną wysłane karty QSL
potwierdzające wszystkie QSO ze stacjami okolicznościowymi.
Zaś dyplomy zostaną rozesłane po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.
Content managed by Etomite CMS
Valid XHTML 1.0 Transitional