Konto naszego Oddziału, na które można wpłacać składki członkowskie     mBank     Nr 39 1140 1010 0000 3533 4800 1009.


Jesteś naszym
counter
gościem

BITWA POD GRUNWALDEM

Salve!!!

 regulamin pdf wersja PL
 regulamin pdf wersja EN

Regulamin dyplomu

DYPLOM BITWY GRUNWALDZKIEJ

ORAZ OBLĘŻENIA MALBORKA

 

Dyplom wydawany jest z okazji upamiętnienia 600-nej rocznicy jednej z największych bitew w historii średniowiecznej Europy - Bitwy pod Grunwaldem oraz oblężenia Malborka.
Celem dyplomu jest zainteresowanie krótkofalowców historią Polski.

Bitwa stoczona została na polach pod Grunwaldem w dniu 15 lipca 1410, pomiędzy połączonymi wojskami polskimi
a siłami Zakonu Krzyżackiego. Stronę polską tworzyły wojska polskie, litewsko-ruskie i smoleńskie, posiłkowane
oddziałami czeskimi, mołdawskimi, tatarskimi i innymi i były dowodzone przez króla Polski Władysława II Jagiełłę.
Wojska Zakonu pod dowództwem wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena,
wspomagane były przez rycerstwo zachodnioeuropejskie.

Chorągwie zjednoczone pod Białym Orłem i Litewską Pogonią to:

·          4 Chorągwie Główne Królewskie

·          14 Chorągwi Regionalnych

·          29 Chorągwi Mazowieckich

·          9 Chorągwi Ruskich, Litewskich i Tatarskich

 

Warunki uzyskania dyplomu

1.              Wydawcą dyplomu jest Łódzki Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców.

2.              Współorganizatorami są kluby: SP7PGK, SP7PTK, SP7PAC, SP7PHP, SP7YLD, SP7PRA

3.              Współzawodnictwo dyplomowe trwać będzie od 10 do 31 lipca 2010 roku.

4.              Do dyplomu zalicza się łączności przeprowadzone na pasmach amatorskich HF, VHF i UHF.

5.              Aby zdobyć dyplom należy:

Dla stacji polskich na pasmach HF

·          przeprowadzić łączności z pięcioma stacjami okolicznościowymi.

Dla stacji zagranicznych oraz pracujących na pasmach VHF i UHF

·          przeprowadzić łączności z trzema stacjami okolicznościowymi.

Dla stacji nasłuchowych (SWL) na takich samych warunkach.

6.              Poszczególne stacje reprezentują następujące Chorągwie:

SN600BG reprezentuje Chorągwie Główne SP7PHP

HF600BG reprezentuje Chorągwie Regionalne SP7PTK

3Z600BG reprezentuje Chorągwie Mazowieckie SP7PAC

SQ600BG reprezentuje Chorągwie Ruskie, Litewskie i Tatarskie SP7YLD

SP600BG reprezentuje Bitwę Grunwaldzką – stacja organizatora SP7PGK

HF600OM reprezentuje Oblężenie Malborka SP7PRA

 

7.              Dyplom przyznany będzie na podstawie zgłoszeń przesłanych wyciągów z logów („txt”, „CBR”, „ADIF”) wraz z potwierdzeniem płatności.

Opłata za każdy dla stacji polskich wynosi 20 zł a zagranicznych 10 EURO. Wpłat można dokonywać na konto bankowe: 41 1440 1215 0000 0000 0692 1418 z tytułem wpłaty „GRUNWALD” lub bezpośrednio w siedzibie Oddziału. Wnioski o wydanie dyplomu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2010 roku.

8.              DYPLOM GRUNWALDZKI wykonany zostanie na papierze ręcznie czerpanym z lakową pieczęcią zgodnie z epoka.

9.              Wszystkie oficjalne informacje dotyczące dyplomu publikowane są na stronach internetowych: http://ot15.pgk.net.pl/ oraz http://www.qrz.com

10.           Korespondencję dotyczącą programu, zapytania oraz zgłoszenia o przyznanie Dyplomu należy przesyłać na adres: Polski Związek Krótkofalowców, Łódzki Oddział Terenowy. Po Box 442, 90-950 Łódź 1. Wnioski o wydanie dyplomów można składać również w formie elektronicznej na adres : ot15@pgk.net.pl

11.           Interpretacja niniejszego regulaminu należy do wydawcy Dyplomu, którego decyzje są ostateczne.

12.           Organizator Dyplomu nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe w wyniku udziału w niniejszym programie dyplomowym.Wzory kart QSL

HF600BG.jpg SP600BG.jpg 3Z600BG.jpg SQ600BG.jpg
Content managed by Etomite CMS
Valid XHTML 1.0 Transitional