Konto naszego Oddziału, na które można wpłacać składki członkowskie     mBank     Nr 39 1140 1010 0000 3533 4800 1009.


Jesteś naszym
counter
gościem

 Witam Wszystkich.

 W czasie roboczego spotkania EmCom, które odbyło się 26 lutego 2011 r. we
 Wrocławiu, wypracowana została wstępna treść projektu nowego porozumienia
 między Prezesem Polskiego Związku Krótkofalowców a Szefem Obrony Cywilnej
 Kraju. Grupom zajmującym się łącznością kryzysową oraz zainteresowanym
 krótkofalowcom, w celu umożliwienia zasygnalizowania swoich uwag,
 spostrzeżeń oraz sugestii związanych z treścią dokumentu, projekt ten
 został opublikowany na stronie http://emcom.pzk.org.pl/.
 Bezpośredni link do pliku:
 http://emcom.pzk.org.pl/images/downloads/projekt_porozumienia_pzk-sock_28.03.2011.pdf
 Czas w jakim można zgłaszać swoje uwagi wynosi 14 dni, licząc od daty
 upublicznienia projektu. Po upływie tego terminu sprawa oficjalnej 
 treści,
 po ew. uwzględnieniu zgłoszonych zastrzeżeń, zostanie zamknięta. 
 Następnie
 zostaną poczynione dalsze działania związane z realizacją renegocjacji
 porozumienia. Uwagi proszę kierować na adres sq6iyr@pzk.org.pl.
 Serdeczne 73!
 Rafał Wolanowski SQ6IYR
 EmCom Manager PZK

 --
 SP EmCom - Łączność Kryzysowa PZK
 Moderatorami grupy są:
 - Leszek SQ9MLI, ratownictwo@gmail.com, 
 - Rafał SQ6IYR

 EmCom Manager PZK
 Rafał Wolanowski SQ6IYR
 Nr kom. 697 307 522
 e-mail: sq6iyr@pzk.org.pl
 http://emcom.pzk.org

 Regionalne sieci łączności kryzysowej SP:
 --------------------------------------------------------------
 - OSR    - Ochotniczy Sztab Ratownictwa i Łączności :: OSRiŁ,
 http://www.osrczestochowa.pl
 - DASR    - Dolnośląska Amatorska Sieć Ratunkowa DASR PZK,
 http://www.dasr.pl
 - SPOT    - Sieć Pomorskiego Oddziału Terenowego PZK,
 http://otpzk.gdansk.pl
 - DŁR       - Dębicka Łączność Ratunkowa DŁR, 
 http://www.krotkofalowcy.org
 - WASR   -Wielkopolska Amatorska Sieć Ratunkowa http://wasr.pl



 
 Cezary SP7UKL