Konto naszego Oddziału, na które można wpłacać składki członkowskie     mBank     Nr 39 1140 1010 0000 3533 4800 1009.


Jesteś naszym
counter
gościem

Regulamin łódzkich ćwiczeń łączności kryzysowej

ŁÓDZKIE ĆWICZENIA ŁĄCZNOŚCI KRYZYSOWEJ

 

REGULAMIN

 

Organizator: Polski Związek Krótkofalowców OT 15.
Za rozliczenie i podsumowanie ćwiczeń odpowiedzialny jest  Cezary SP7UKL

 

Cele ćwiczeń:

·        zwiększenie zainteresowania stacji polskich łącznością w sytuacjach zagrożenia życia i mienia ludzkiego.

·        Podnoszenie poziomu operatorskiego w zakresie prowadzenia łączności ratunkowej.

·        Przećwiczenie przekazywania wiadomości zgodnie z formatem zalecanym przez IARU.

 

Proszę pamiętać – to nie są zawody – jest to ćwiczenie w prowadzeniu łączności

kryzysowej, mające na celu rozwijanie umiejętności pracy sieci łączności kryzysowej.

 

Uczestnicy: Licencjonowane stacje nadawcze klubowe i indywidualne pracujące z terytorium łódzkiego.

 

Termin ćwiczeń: Sobota 5 lutego 2011, od godziny 8:00 do 10:00 UTC

Pasma i emisje: Ćwiczenia odbędą się w paśmie 80m emisją SSB oraz 2m i 70cm emisją FM.
Na KF zalecana jest praca w okolicach częstotliwości centrum aktywności łączności kryzysowej

3,760 MHz. W Pasmach 2m i 70cm dopuszczalna jest praca przez lokalne przemienniki.

 

Wywołanie w ćwiczeniach: „Wywołanie w łódzkich ćwiczeniach łączności kryzysowej”.

 

Przebieg ćwiczeń:

Ćwiczenia składają się z dwóch części:

 

1) Od 8:00 do 9:00 (1 godzina) UTC stacje pracujące w ćwiczeniach wymieniają między sobą komunikaty kryzysowe.
Komunikaty powinny być nadawane w następującym formacie:

·        preambuła: składa się z kolejnego numeru komunikatu, znaku stacji nadającej wiadomość i czasu (UTC) utworzenia wiadomości,

·        adresat: znak stacji korespondenta,

·        treść wiadomości,

·        nadawca: imię operatora.

 

Jest to format wiadomości w łączności kryzysowej zalecany przez IARU.
Dodatkowe szczegóły dotyczące komunikatów i sposobu pracy znajdują się w procedurze prowadzenia łączności kryzysowej na falach krótkich IARU pod adresem
http://emcom.pzk.org.pl/downloads/procedura_emcom_iaru.pdf

 

Treść wiadomości powinna zawierać przynajmniej pięć ale nie więcej niż 25 słów i nie powinna zawierać niczego co mogłoby zostać zinterpretowane jako rzeczywista sytuacja kryzysowa przez osoby słuchające.

 

Zalecana treść wiadomości może zawierać:

·        informacje o pogodzie w QTH stacji,

·        ciekawe informacje na temat QTH stacji

·        informacje o wyposażeniu technicznym i sposobie zasilania

 

Przykład wiadomości numer 4 przekazanej od stacji SP0PZK do SP0XYZ:

4 SP0PZK 1341

Adresat: SP0XYZ

Tekst: W Łodzi temperatura spadła do minus 15 stopni Celsjusza

Nadawca: Cezary

 

2) Od godziny 9:00 do 10:00 UTC stacje uczestników biorą udział w przekazywaniu wiadomości między stacjami sztabowymi.

Na paśmie będą aktywne dwie grupy stacji:

·        Stacje sztabowe nadające komunikaty (nie przyjmują one żadnych komunikatów od uczestników). Wstępna lista stacji: SP7PHP, SP7PAC.
Stacje te podają wywołanie:
„Wywołanie w ćwiczeniach łączności kryzysowej podaje stacja sztabowa nadająca komunikaty …”

·        Stacje przyjmujące komunikaty (nie nadają one żadnych komunikatów do uczestników). Wstępna lista stacji: SP7PGK, SP7KED.

Stacje te podają wywołanie: „Wywołanie w ćwiczeniach łączności kryzysowej podaje stacja sztabowa odbierająca komunikaty …”

 

Zadaniem każdego uczestnika jest zgłoszenie się do jednej ze stacji sztabowych nadających komunikaty i dokładne odebranie jego treści.
Następnie uczestnik powinien zgłosić się do jednej ze stacji odbierających komunikaty i przekazać jej dokładnie otrzymany komunikat. Uczestnik ćwiczeń nie nadaje żadnych własnych komunikatów.
W tej części ćwiczeń każdy uczestnik może odebrać i przekazać maksymalnie dwa komunikaty.

 

Zalecenia: W ćwiczeniach obowiązuje ograniczenie mocy wyjściowej nadajnika do 100W. Zaleca się pracę w ćwiczeniach przy użyciu alternatywnego źródła zasilania stacji (akumulatora lub generatora). Zachęcamy uczestników do pracy ze stacji terenowych.

 

Dzienniki: Dzienniki ćwiczeń nie muszą zawierać treści przekazywanych komunikatów, ale zaleca się zachowanie zapisanych w dowolnej formie komunikatów przynajmniej przez okres trzech miesięcy (do ewentualnej kontroli).
Szablony do zapisywania komunikatów dostępny są pod adresem:
http://emcom.pzk.org.pl/downloads/log_cwiczenia_2009_komunikaty.pdf (do wydrukowania) lub http://emcom.pzk.org.pl/downloads/log_cwiczenia_2009_komunikaty.xls (do wypełnienia w komputerze)


Dzienniki powinny zawierać dane dotyczące wszystkich przeprowadzonych łączności (znaki, data, czas UTC, pasmo, emisja i raporty). Dzienniki w formacie elektronicznym (zalecany format cabrillo) należy przesłać na adres sp7ukl@krotkofalowcy.com.pl


Dzienniki papierowe należy przesłać na adres:

 

Łódzki Oddział Terenowy PZK
P.O.Box 442
90-950 Łódź 1

 

Termin wysyłki dzienników – dwa tygodnie od daty ćwiczeń.

 

Mile widziane będą wszystkie komentarze na temat przebiegu ćwiczeń oraz zdjęcia stacji pracujących z terenu.

 

Dyplomy: Każda stacja uczestnicząca w ćwiczeniach, która w terminie prześle dziennik, otrzyma dyplom uczestnictwa.

 

Podsumowanie ćwiczeń: Podsumowanie zawierające zdjęcia i komentarze uczestników, analizę poprawności przekazanych informacji oraz wnioski zostanie opublikowane w terminie trzech miesięcy od daty ćwiczeń.