Konto naszego Oddziału, na które można wpłacać składki członkowskie     BGŻ BNP Paribas S.A.    Nr 45 2030 0045 1110 0000 0409 7060.


Jesteś naszym
counter
gościem


Krótkofalowiec

ZARZĄD ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU PZK


Prezes
Przemysław Gołembowski  SP7VC
tel.: 604 295 767
sp7vc@wp.pl
Sekretarz
Mirosław Młodzik  SP7NHS
tel.: 608 810 900
am.mlodzik@lodz.home.pl
Skarbnik
Zbigniew Gniotek  SP7MTU
tel.: 606 193 211 / 507 179 120
sp7mtu@pgk.net.pl

QSL Manager
Czesław Kamczyc  SP7XK
tel.: 606 315 838
sp7xk@wp.pl


Członek Zarządu
Andrzej Kubiak  SP7DDD
tel.: 509 166 665
sp7ddd@msn.com

KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU


Przewodniczący
Tadeusz Kossowski SQ7KHT
tel.: 609 796 405
sq7kht@toya.net.pl

Członek
Wielisław Olejniczak SP7BBP
tel: 600 510 174
wolejnic@toya.net.pl

Członek
Radosław Garncarz SP7WRC
tel.: 502 592 066
sp7wrc@pgk.net.pl

Sekretariat ŁOT PZK

tel.: (42) 683 15 65
e-mail:ot15@pgk.net.pl
konto: BGŻ BNP Paribas S.A.
Nr  45 2030 0045 1110 0000 0409 7060


adres:
Łódzki Oddział Terenowy PZK
skr. poczt. 442
90-950 Łódź 1
POLAND

adres do korespondencji:
Łódzki Oddział Terenowy PZK
P.O.Box 442
90-950 Łódź 1
POLAND