Konto naszego Oddziału, na które można wpłacać składki członkowskie     mBank     Nr 39 1140 1010 0000 3533 4800 1009.


Jesteś naszym
counter
gościem

Składki do PZK za rok 2024 wynoszą:

Wysokość składki jest zgodna z uchwałą 
nr 682/01/21 z dnia 4 września 2021

120 zł - Składka dla członka zwyczajnego
 90 zł - Składka ulgowa dla członka zwyczajnego powyżej 71 lat
 30 zł - Składka dla członka nadzwyczajnego SWL
 30 zł - Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat
       lub uczącego się do 26 lat
 20 zł - Składka dla członka wspomagającego
  0 zł - Składka wpisowa do PZK

Składki Oddziałowe w 2024 roku wynoszą

60 zł - Składka dla członka zwyczajnego
30 zł - Składka ulgowa
20 zł - Składka ulgowa dla członków rodziny, młodzieży i SWL
 5 zł - Składka wpisowa do PZK

Na składkę członkowską składają się składki dla PZK 
oraz składka oddziałowa.

Składkę można zapłacić za rok lub w ratach za półrocze - 50%
Składki zgodnie z regulaminem należy wpłacić 
do 15 stycznia i 15 lipca w przypadku wpłaty tylko 
pierwszego półrocza.

Składki można wpłacić w sekretariacie OT lub na konto Oddziału:
konto: mBank
Nr 39 1140 1010 0000 3533 4800 1009

Uwaga: Jest to nowe konto od lipca 2018 roku.