Konto naszego Oddziału, na które można wpłacać składki członkowskie     BGŻ BNP Paribas S.A.    Nr 45 2030 0045 1110 0000 0409 7060.


Jesteś naszym
counter
gościem


Krótkofalowiec

Składki do PZK za rok 2018 ulegają zmianie i wynoszą:

Wysokość składki jest zgodna z uchwałą 
nr 589/01/2017 z dnia 13 maja 2017

120 zł - Składka dla członka zwyczajnego
 90 zł - Składka ulgowa dla członka zwyczajnego powyżej 71 lat
 30 zł - Składka dla członka nadzwyczajnego SWL
 30 zł - Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat
    lub uczącego się do 26 lat
 20 zł - Składka dla członka wspomagającego
   0 zł - Składka wpisowa do PZK

Składki Oddziałowe wynoszą

36 zł - Składka dla członka zwyczajnego
24 zł - Składka ulgowa
12 zł - Składka ulgowa dla członów rodziny, młodzieży i SWL
  5 zł - Składka wpisowa do PZK

Składkę można zapłacić za rok lub w ratach za półrocze - 50%
Składki zgodnie z regulaminem należy wpłacić 
do 15 stycznia i 15 lipca w przypadku wpłaty tylko 
pierwszego półrocza.

Składki można wpłacić w sekretariacie OT lub na konto Oddziału:
konto: BGŻ BNP Paribas S.A.
Nr 45 2030 0045 1110 0000 0409 7060

Uwaga: Jest to nowe konto od lipca 2015 roku.