Konto naszego Oddziału, na które można wpłacać składki członkowskie     mBank     Nr 39 1140 1010 0000 3533 4800 1009.


Jesteś naszym
counter
gościem

Pasmo 50 MHz

Częstotliwość

Emisja

Przeznaczenie

50.000 - 50.020

Telegrafia

50.020 - 50.080

Radiolatarnie

50.080 - 50.100

Telegrafia

50.090

Środek aktywności telegrafii

50.100 - 50.500

SSB

50.000 - 50.130

Łączności międzykontynentalne CW/SSB

50.110

Wywołanie DX

50.150

Środek aktywności SSB

50.185

Środek aktywności crossband

50.200

Środek aktywności MS

50.500 - 52.000

Wszystkie emisje

50.510

SSTV AFSK

50.550

FAX

50.600

RTTY FSK

50.620 - 50.750

Emisje cyfrowe

51.210 - 51.390

Wejścia przem. FM od F21 (50.210) do F39 (51.390) co 10 kHz

51.410 - 51.590

Kanały simpleksowe FM od F41 (51.410) do F59 (51.590)

51.810 - 51.990

Wyjścia przem. FM od RF81 (51.810) do RF99 (51.990) co 10 kHz

Pasmo 144 MHz

Częstotliwość

Emisje

Przeznaczenie

144.000 - 144.150

Telegrafia

144.000 - 144. 035

EME CW i SSB

144.050

Wywołanie CW

144.100

Częstotliwość odniesienia dla Random MS CW

144.140 - 144.150

FAI CW

144.150 - 144.400

SSB

144.150 - 144.160

FAI SSB

144.195 - 144.205

Random MS SSB

144.300

Wywołanie SSB

144.390 - 144.400

Random MS SSB

144.400 - 144.490

Radiolatarnie

144.490

Sarex uplink

144.490 - 144.500

Wycinek ochronny

144.500 - 144.800

Wszystkie emisje

144.500

Wywołanie SSTV

144.525

Częst. środkowa odpowiedzi ATV (SSB)

144.600

Wywołanie RTTY

144.700

Wywołanie FAX

144.750

Kanał rozmówny i wywołanie ATV

144.800 - 144.990

Emisje cyfr.

144.990 - 145.1875

Wejścia przem. NBFM

kanały V00 (145.000) do V15 (145.1875) co 12.5 kHz

145.1875 - 145.5875

NBFM simplex

kanały V16 (145.200) do V47 (145.5875) co 12.5 kHz

145.5875 - 145.800

Wyjścia przem. NBFM

kanały RV48 (145.600) do RV62 (145.775) co 12.5 kHz

145.800 - 146.000

Łączność satelitarna

Uwagi:

  1. - Telegrafia jest dopuszczalna w całym paśmie, lecz wskazane jest nie stosowanie jej w paśmie radiolatarni. telegrafia wyłączna jest w odcinku pomiędzy 144.035 - 144.150 MHz. Segment 144.000 - 144.035 jest segmentem ekskluzywnym, przeznaczonym wyłącznie dla pracy EME (w odbiciu od Księżyca) zarówno CW jak i SSB.
  2. W ramach Regionu 1 IARU częstotliwości radiolatarni z ERP ponad 50 W są koordynowane przez Koordynatora Radiolatarni Regionu 1 IARU. Wszystkie radiolatarnie powinny przejść z segmentu 144.800 - 144.990 do segmentu 144.400 - 144.490 przed 1 lipca 1997 r. Dobrze znane radiolatarnie DX-owe powinny się znaleźć w wycinku 144.400 - 144.440.
  3. We wszystkich kanałach simpleksowych i przemiennikowych FM wprowadza się odstęp miedzykanałowy (raster) 12.5 KHz. Stosować należy system modulacji 12F3 to znaczy, że na krańcach pasma szerokości 12 KHz poziom sygnału ma nie przekraczać -60 dB w stosunku do fali nośnej, oraz sygnał modulujący ma mieć ograniczenie do 3 KHz. Wymaga to stosowania odpowiednich filtrów w torach nadawczych i odbiorczych, gdyż w przeciwnym przypadku będą występowały silne zakłócenia interkanałowe. Ustalono, że zmiana powinna być wprowadzana od 1 stycznia 1997 i być zakończona do 1 stycznia 2000 r. Powyższa zasada dotyczy także pasma 435 MHz.
  4. Na kanałach wyjściowych przemienników dopuszcza się pracę simpleksową.
  5. W segmencie satelitarnym nie dopuszcza się pracy ani przemienników ani simpleksowej. (p) Dla komunikacji głosowej NBFM z załogowymi pojazdami kosmicznymi (projekty SAREX) zaleca się stosowanie 145.200 MHz dla pracy simpleksowej lub 145.200 / 145.800 MHz dla pracy z rozstawieniem kanałów. W ramach ogólnoświatowej koordynacji projektu SAREX dopuszcza się także do 1 października 1999 korzystanie z częstotliwości 144.490 MHz dla wejścia NBFM w kierunku do satelity (uplink).
  6. Segment 144.500 - 144.800 przewidziany jest dla wszystkich modów podanych obok w części "wykorzystanie" a także dla łączności bezposrednich CW, SSB, FM i Packet Radio. Praca w tym segmencie stacji bezobsługowych (węzły PR) jest niedopuszczalna.
  7. Uznano, że w niektórych częściach Regionu 1 rozwój sieci Packet Radio wymaga dopuszczenia wejść (user) z pasma 145 MHz do sieci PR stacji bezobsługowych pracujących w pasmach 435, 1255 MHz i wyższych, pod warunkiem jednoczesnego zapewnienia dostępu (porty) do sieci PR także na pasmach wyższych. Dopuszczenie takie jest dokonane na czas ograniczony. W paśmie 145 MHz nie należy tworzyć sieci PR, a przeciwnie, należy dołożyć starań do likwidacji wejść w tym paśmie. Segment 144.800 - 144.990 MHz nie jest podzielony na kanały. Wejścia PR mogą wykorzystywać każdą dowolną częstotliwość z powyższego segmentu. Celowym jest jednak uzgadnianie przez koordynatora PR tych częstotliwości, przy czym można przyjąć dowolny, np 5 lub 10 kHz odstęp między "pseudo kanałami", gdyż jest on łatwo dostępny w większości transceiverow. Koordynator ma obowiązek rejestrować częstotliwości wszystkich wejśc, okresowo je publikować w listach i powiadamiać o nich UKF Managera, który odpowiada za przestrzeganie Band-planu.
  8. Przejście stacji PR na nowe częstotliwości powinno następować w dwóch etapach. Od zaraz można przenosić stacje do segmentu 144.800 - 144.850, zaś do segmentu 144.850 - 144.990 MHz dopiero po przeniesieniu beaconow z tego segmentu, co powinno nastąpić najpóźniej do 1.07.1997. Praca w dotychczasowym segmencie 144.625 - 144.675 MHz jest dopuszczalna tylko do 31 grudnia 1997.

Pasmo 430 MHz

Częstotliwość

Emisje

Zastosowanie

430.000 - 430.400

NBFM

430.0125 - 430.3875

Kan. wej. przem. (F) U001 - U031

430.400 - 430.9375

Emisje cyfrowe

430.400 - 430.550

Linki transmisji cyfrowych

430.600 - 430.925

Packet Radio dupleks, kan. wej. digipeaterów PR52 - PR65

430.9375 - 431.0375

Wszystkie emisje

430.950 - 431.025

Kan. wej. multi-mode R66 - R69

431.0375 - 431.9875

NBFM

431.050 - 431.825

Kan. wej. przem. (HB,DL,OE) U084 - U146

431.60125 - 431.9875

Kan. wyj. przem. (F) U129 - U159

432.000 - 432.150

Telegrafia

432.000 - 432.025

EME

432.050

Środek aktywności telegrafii

432.150 - 432.800

SSB

432.200

Środek aktywności SSB

432.350

Środek kanałów rozmównych łączności mikrofalowych

432.500

SSTV wąskopasmowa

432.600

RTTY FSK/PSK

432.700

FAX (FSK)

432.750

FSK PSK cyfrowa

432.150 - 432.600

Wejścia przem. liniowych

432.600 - 432.800

Wyjścia przem. liniowych

432.800 - 432.990

Radiolatarnie

432.990 - 435.000

NBFM

433.000 - 433.3875

Kan wej. przem. (R1 IARU) U240 - U271

433.400 - 434.5875

Kan. simplex U272 - U367

434.600 - 434.9875

Kan. wyj. przem (R1 IARU) RU368 -RU399

435.000 - 438.000

Łączność satelitarna

438.000 - 438.050

Segment ochronny

438.050 - 438.5375

Emisje cyfrowe

438.200 - 438.525

Packet Radio dupleks, kan. wyj. PR52 - PR 65

438.550 - 438.625

Kan. wyj. multimode, R66 - R69

438.6375 - 439.4375

NBFM

438.650 - 439.425

Kan. wyj. przem. (HB,DL,OE) RU692 - RU754

439.43125 - 439.800

Segment ochronny

439.800 - 440.000

Linki transmisji cyfrowych