Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
Konto naszego Oddziału, na które można wpłacać składki członkowskie     mBank     Nr 39 1140 1010 0000 3533 4800 1009.


Jesteś naszym
counter
gościem

BAND PLAN KF 1 REGIONU IARU

(przyjęty przez Konferencję Generalną 1996, uzupełniony o szerokości emitowanego pasma
przez Konferencję Generalną w San Marino 2002)

Pasmo 1,8 MHz :

ZAKRES
CZĘSTOTLIWOŚCI (kHz)
SZEROKOŚĆ
PASMA
TYP EMISJI
1810 - 1838 200 cw
1838 - 1840 500 emisje cyfrowe z wyjątkiem packet, cw
1840 - 1842 2700 emisje cyfrowe z wyjątkiem packet, fonia, cw
1842 - 2000 2700 fonia, cw
Pasmo 3,5 MHz :
ZAKRES
CZĘSTOTLIWOŚCI (kHz)
SZEROKOŚĆ
PASMA
TYP EMISJI
3500 - 3510 200 łączności międzykontynentalne cw dx
3500 - 3560 200 cw, segment cw zalecany dla zawodów
3560 - 3580 500 cw
3580 - 3590 500 emisje cyfrowe, cw
3590 - 3600 500 emisje cyfrowe (zalecany packet), cw
3600 - 3620 2700 fonia, emisje cyfrowe, cw
3600 - 3650 2700 fonia, segment foniczny zalecany dla zawodów, cw
3650 - 3775 2700 fonia, cw
3700 - 3800 2700 fonia, segment foniczny zalecany dla zawodów, cw
3730 - 3740 2700 SSTV & FAX, fonia, cw
3775 - 3800 2700 łączności międzykontynentalne fonia dx
Pasmo 7 MHz :
ZAKRES
CZĘSTOTLIWOŚCI (kHz)
SZEROKOŚĆ
PASMA
TYP EMISJI
7000 - 7035 200 cw
7035 - 7040 500 emisje cyfrowe z wyjątkiem packet (*),
SSTV & FAX, cw
7040 - 7045 2700 emisje cyfrowe z wyjątkiem packet (*),
SSTV & FAX, fonia, cw
7045 - 7100 2700 fonia, cw
Pasmo 10 MHz :
ZAKRES
CZĘSTOTLIWOŚCI (kHz)
SZEROKOŚĆ
PASMA
TYP EMISJI
10100 - 10140 200 cw (*)
10140 - 10150 500 emisje cyfrowe z wyjątkiem packet, cw
Pasmo 14 MHz :
ZAKRES
CZĘSTOTLIWOŚCI (kHz)
SZEROKOŚĆ
PASMA
TYP EMISJI
14000 - 14070 200 cw
14000 - 14060 200 cw, segment cw zalecany dla zawodów
14070 - 14089 200 emisje cyfrowe, cw
14089 - 14099 500 cw,emisje cyfrowe
(zalecany packet nie automatyczny)
14099 - 14101 200 beacony (IBP)
14101 - 14112 2700 emisje cyfrowe (zalecany „store-and-forward"),
fonia, cw
14112 - 14125 2700 fonia, cw
14125 - 14300 2700 fonia, segment foniczny zalecany dla zawodów,
cw
14230 2700 częstotliwość wywoławcza SSTV & FAX
14300 - 14350 2700 fonia, cw
Pasmo 18 MHz :
ZAKRES
CZĘSTOTLIWOŚCI (kHz)
SZEROKOŚĆ
PASMA
TYP EMISJI
18068 - 18100 200 cw
18100 - 18109 500 emisje cyfrowe, cw
18109 - 18111 200 beacony (IBP)
18111 - 18168 2700 fonia, cw
Pasmo 21 MHz :
ZAKRES
CZĘSTOTLIWOŚCI (kHz)
SZEROKOŚĆ
PASMA
TYP EMISJI
21000 - 21080 200 cw
21080 - 21100 500 emisje cyfrowe, cw
21100 - 21120 500 emisje cyfrowe (zalecany packet), cw
21120 - 21149 200 cw
21149 - 21151 200 beacony (IBP)
21151 - 21450 2700 fonia, cw
21340 2700 częstotliwość wywoławcza SSTV & FAX
Pasmo 24 MHz :
ZAKRES
CZĘSTOTLIWOŚCI (kHz)
SZEROKOŚĆ
PASMA
TYP EMISJI
24890 - 24920 200 cw
24920 - 24929 500 emisje cyfrowe, cw
24929 - 24931 200 beacony (IBP)
24931 - 24990 2700 fonia, cw
Pasmo 28 MHz :
ZAKRES
CZĘSTOTLIWOŚCI (kHz)
SZEROKOŚĆ
PASMA
TYP EMISJI
28000 - 28050 200 cw
28050 - 28120 500 emisje cyfrowe, cw
28120 - 28150 500 emisje cyfrowe (zalecany packet), cw
28150 - 28190 200 cw
28190 - 28199 200 beacony z regionalnym podziałem czasowym (IBP)
28199 - 28201 200 beacony z ogólnoświatowym podziałem czasowym (IBP)
28201 - 28225 200 beacony z pracą ciągłą (IBP)
28225 - 29200 2700 fonia, cw
28680 2700 częstotliwość wywoławcza SSTV & FAX
29200 - 29300 6000 emisje cyfrowe (packet NBFM), fonia, cw
29300 - 29510 6000 pasmo satelitarne kosmos-Ziemia
29510 - 29700 6000 fonia, cw

Na wszystkich pasmach w segmentach fonicznych dozwolona jest praca emisją A3A (AM)

WYJAŚNIENIA:
Wyrażenie „emisje cyfrowe (zalecany packet)" oznacza zalecane obszary aktywności dla operatorów packet radio.

Gdy w danym segmencie podano kilka rodzajów emisji, pierwszeństwo ma pierwszy rodzaj.
Należy jednak stosować zasadę pracy bez wzajemnych zakłóceń (NIB - Non-interference Basis), zgodnie z Regulaminem Radiokomunikacyjnym.

Emisje podane w nawiasach ( ) oznaczają „zalecany obszar aktywności".

UWAGI:
Określenie RTTY zostaje zastąpione przez określenie EMISJE CYFROWE (DIGIMODE).
Wyrażenie to obejmuje wszystkie rodzaje tej postaci transmisji (RTTY, Packet Radio itp.)

Określenie „fonia" obejmuje wszystkie rodzaje tej postaci transmisji.
W pasmach KF poniżej 10 MHz używa się dolnej wstęgi (LSB),
powyżej 10 MHz górnej wstęgi (USB).

Pasmo 1,8 MHz:
Stowarzyszenia mające aktualne przeznaczenia SSB poniżej 1840 kHz mogą je kontynuować. Jednakże zaleca się im podjęcie wszelkich możliwych kroków w stosunku do swych Administracji, w kierunku ustalenia segmentu fonicznego zgodnie z band-planem Regionu 1 IARU. Segment 1907,5 - 1912,5 kHz (japoński okno dx-owe) powinno być nie zajmowane przez nadawania stacji 1 Regionu. Należy tu stosować technikę pracy z przesunięciem częstotliwości (split).
Pasmo 3,5 MHz:
Praca międzykontynentalna ma pierwszeństwo w segmentach 3500 - 3510- kHz i 3775 - 3800 kHz. Stowarzyszenia członkowskie powinny postulować swym administracjom, aby nie przeznaczały dla służb innych niż amatorska segmentów przeznaczonych przez IARU dla łączności międzykontynentalnej dalekiego zasięgu (DX) tj. 3500 - 3510 kHz i 3775 - 3800 kHz.
Segmenty zalecane dla zawodów:
Jeśli w zawodach nie przewidziano łączności dx-owych, segmenty zalecane dla zawodów nie powinny obejmować 3500 - 3510 kHz i 3775 - 3800 kHz. Stowarzyszenia członkowskie mogą ustalać inne (węższe) segmenty dla zawodów (w ramach ogólnych granic). Zalecenie to nie dotyczy stacji z emisjami cyfrowymi. Zawody nie mogą być organizowane w pasmach 10, 18 i 24 MHz.
Pasmo 7 MHz:
W pasmie 7 MHz nie należy używać Packet Radio. Segment 7035 - 7045 kHz może być używany dla komunikacji „store-and-forward" w strefie Afryki na południe od Równika w czasie lokalnych godzin dziennych. Jednakże nie zaleca się stosowania emisji bardziej efektywnych niż packet radio z protokołem AX.25.
Pasmo 10 MHz:
W paśmie 10 MHz nie należy używać Packet Radio. Zaleca się nie używanie w paśmie 10 MHz stacji bezobsługowych z emisjami cyfrowymi. Dopuszcza się użycie SSB w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa życia i mienia i wyłącznie przez stacje uczestniczące w akcji ratunkowej. Segment 10120 - 10140 kHz może być używany dla nadawań SSB w strefie Afryki na południe od Równika w czasie lokalnych godzin dziennych. W paśmie 10 MHz nie należy nadawać komunikatów i biuletynów jakimkolwiek rodzajem emisji.
Pasmo 14 MHz:
Segment 14089 - 14099 kHz może być używany dla nie-automatycznych nadawań cyfrowych. Segment 14101 - 14112 kHz może być używany dla transmisji typu „store-and-forward". Jednakże nie zaleca się stosowania emisji bardziej efektywnych niż packet radio z protokołem AX.25.
SSTV/FAX:
Częstotliwości 14230, 21340 i 28680 kHz powinny być używane jako częstotliwości wywoławcze dla operatorów SSTV i FAX. Jednakże po nawiązaniu łączności należy przejść na inną wolną częstotliwość w obrębie segmentu fonicznego.
Częstotliwości do pracy satelitarnej:
Stowarzyszenia członkowskie powinny zalecić operatorom FM (i innym) aby nie nadawali w segmencie 29300 - 29510 kHz w celu uniknięcia zakłóceń dla satelitarnej łączności amatorskiej w kierunku kosmos-Ziemia.
Bezobsługowe stacje nadawcze:
Stowarzyszenia członkowskie IARU powinny ograniczyć pracę takich stacji w pasmach KF. Zaleca się, aby stacje bezobsługowe w pasmach KF były uruchamiane wyłącznie pod nadzorem operatora, z wyjątkiem zatwierdzonych przez IARU radiolatarni i specjalnie upoważnionych stacji eksperymentalnych. Zaleca się tu stosowanie emisji bardziej efektywnych niż packet radio z protokołem AX.25.
Częstotliwości nadawania:
Podane w Band-Planie częstotliwości należy rozumieć jako „częstotliwości nadawania" (zajmowane przez emitowane pasmo), a nie częstotliwości wytłumionej fali nośnej.
Eksperymentowanie z Packet Radio NBFM w paśmie 28 MHz:
Należy używać częstotliwości co 10 kHz od 29210 kHz do 29290 kHz włącznie. Należy stosować dewiację +/- 2,5 kHz przy maksymalnej częstotliwości modulującej 2,5 kHz.
Nasi członkowie
Warto zajrzeć
cqdl
Krótkofalowiec