Konto naszego Oddziału, na które można wpłacać składki członkowskie     mBank     Nr 39 1140 1010 0000 3533 4800 1009.


Jesteś naszym
counter
gościem

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W styczniu 2015 r. - po trzech latach działalności na niwie EmCom - powstał klub SP5MASR, czyli Mazowiecka Amatorska Sieć Ratunkowa przy OT-37. Suma działań wielu krótkofalowców sprawiła, iż jeszcze tej wiosny (najprawdopodobniej) uda się podpisać z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego (pl. Bankowy 3/5 w Warszawie) umowę o współpracy regulującą ogólne zasady, ale i szczegółowy tryb komunikacji krótkofalowców z WCZK w przypadku zagrożeń i trudności w zdalnej komunikacji. 

Urząd Wojewódzki ma już świadomość jaki potencjał w zdalnej komunikacji stanowią krótkofalowcy. Między innymi dzięki Waszej aktywności związanej z wypełnieniem ankiety, której wyniki można znaleźć tu 
http://emcom.pzk.org.pl/downloads.php?cat_id=3&download_id=24

Na spotkaniu w dniu 6 maja zarządzający WCZK stwierdzili, iż współpracę z nami widzą w następującym zakresie:
- awaryjnej (zapasowej) łączności WCZK - urzędy powiatowe i gminne
- jako źródła informacji z terenu województwa w sytuacja kryzysowych
- jako medium do przekazywania informacji do ludności w terenie
- jako adresata ostrzeżeń jakie wysyła WCZK na podstawie zbieranych przez siebie informacji

Powstało też pytanie: ankieta dała statystyczny obraz naszego przygotowania do łączności ratunkowych, ale jakie jest rzeczywiste pokrycie terenu województwa mazowieckiego czynnymi, aktywnymi stacjami, które gotowe by były wspomóc bezprzewodową komunikację podczas ratunkowych działań koordynowanych przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego? 

Nie znałem i nie znam odpowiedzi na to pytanie (bardzo istotnej z punktu widzenia WCZK).
Prośba do Was: jeśli czujecie, że w trudnych sytuacjach bylibyście w stanie pomóc swoim sąsiadom zapewniając komunikację na pasmach KF lub UKF napiszcie o tym przesyłając swoje następujące dane:

ZNAK, IMIĘ, POWIAT (oznaczenie SPPA), GMINA (oznaczenie PGA), QTH LOKATOR (6 znaków) na adres klubu tj.  emasr.pzk@gmail.com
Mile widziana będzie nazwa miasta lub wsi, gdzie znajduje się Wasza stacja (ale nie jest to konieczne).
Dla WCZK chcemy przygotować wykaz gmin z podaną ilością stacji krótkofalarskich w województwie mazowieckim. Oczywiście efekt naszej pracy będzie dostępny dla wszystkich tj. ogólnie dostępny.

Jeśli ktoś z Was miałby informacje o kolegach, którzy są aktywni na pasmach, a nie otrzymali tego listu, to również baaardzo poproszę o informacje o nich (bez nazwy miasta, czy wsi gdzie mieszkają). Znak, Imię, Lokator, SPPA, PGA to dane, którymi wymieniamy się publicznie robiąc łączności. 

W imieniu SP5MASR zobowiązuję siebie i klub do wykorzystania otrzymanych danych wyłącznie do celów krótkofalarskich i wyłącznie związanych z tzw. łącznościami ratunkowymi.

Licząc na Wasze zrozumienie i pomoc
pozostaję z poważaniem
Hubert Anysz
sp5re

Kordynator Mazowieckiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej SP5MASR