Witamy na stronie Łódzkiego Oddziału PZK!      Sekretariat Oddziału czynny jest w poniedziałki od godziny 16.00 do 20.00.
Konto naszego Oddziału, na które można wpłacać składki członkowskie     mBank     Nr 39 1140 1010 0000 3533 4800 1009.


Jesteś naszym
counter
gościem                                        Łódź, dnia 19.01.2018r.


                     PROTOKÓŁ Nr 18/2018
            z zebrania Zarządu Łódzkiego Oddziału Terenowego
                 Polskiego Związku Krótkofalowców


W dniu 19.01.2018 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Łódzkiego PZK                
w pomieszczeniu OT15. 

W posiedzeniu wzięli udział:
1. Prezes Zarządu - Przemysław Gołembowski SP7VC,
2. Sekretarz - Mirosław Młodzik SP7NHS,
3. Skarbnik - Zbigniew Gniotek SP7MTU, 
4. Członek - Andrzej Kubiak SP7DDD,
5. Członek – Czesław Kamczyc SP7XK.

Obecni byli także:
 
- Kolega skarbnik SP EmCom Klubu PZK Krzysztof SP7WME
- Kolega Janek SP7TOP.


Obrady prowadzone były zgodnie z przyjętym porządkiem obrad:

- Powitanie zebranych,
- Sprawozdanie finansowe za 2017r. skarbnika - Zbyszek SP7MTU,
- Informacje w temacie Klubu EMCOM PZK - Krzysztof SP7WME,
- Podjęcie uchwał,
- Ogólna dyskusja.

1. Powitanie zebranych przez Prezesa Oddziału, kolegę Przemysława 
  Gołembowskiego SP7VC,
2. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2017r. przez Skarbnika, 
  kolegę Zbigniewa SP7MTU,
3. Przedstawienie informacji przez skarbnika SP EmCom Klubu PZK, 
  kolegę Krzysztofa SP7WME.

Podjęto uchwały:

UCHWAŁA nr 1 

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017r.

Głosowanie : za _5_ , przeciw _0_ , wstrzymujących się _0_


UCHWAŁA nr 2.

W sprawie przyjęcia w poczet nowych członków PZK:

1. Kolega Marcin Jeznach SQ5OUY – Mała Wieś,
2 .Kolega Wojciech Kośka SP15088 – Skierniewice,
3. Kolega Sławomir Kwiatkowski SP7VA – Łódź,
4. Kolega Maciej Poborczyk SP7MP – Łódź,
5. Kolega Oskar Libert SQ7OKL – Łódź,
6. Kolega Andrzej Kasprzak SP7SZG – Łódź.

Głosowanie : za _5_ , przeciw _0_ , wstrzymujących się _0_

Ogólna dyskusja, tematy różne – wolne wnioski.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

-
-
-
-
-
Posted by admin on 22-01-2018 17:43
Nasi członkowie
Ciekawe strony
pzkzg

www.pk-uk.pl

www.spdxc.org

pga-zawody

los-sotkania

radio reaktywacja

www.qrz.com

www.om3kii.sk

www.sn0hq.org.pl/

www.pkrvg.org/

www.aprs.pl/

www.amsat.org

www.rbi.ampr.org