Witamy na stronie Łódzkiego Oddziału PZK!      Sekretariat Oddziału czynny jest w poniedziałki od godziny 16.00 do 20.00.
Konto naszego Oddziału, na które można wpłacać składki członkowskie     mBank     Nr 39 1140 1010 0000 3533 4800 1009.


Jesteś naszym
counter
gościem                                        Łódź, dnia 27.06.2017r.


                     PROTOKÓŁ Nr 15/2017
            z zebrania Zarządu Łódzkiego Oddziału Terenowego
                 Polskiego Związku KrótkofalowcówW dniu 27.06.2017 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Łódzkiego PZK 
w pomieszczeniu OT15. 

W posiedzeniu wzięli udział:

1. Prezes Zarządu - Przemysław Gołembowski SP7VC,
2. Sekretarz - Mirosław Młodzik SP7NHS,
3. Skarbnik - Zbigniew Gniotek SP7MTU, 
4. Członek - Andrzej Kubiak SP7DDD.

Obecni byli także: 
- Kolega V-ce Przewodniczący GKR PZK Jurek SP7CBG,
- Kolega skarbnik SP EmCom Klubu PZK Krzysztof SP7WME,
- Kolega Tomasz SP7V

Obrady prowadzone były zgodnie z przyjętym porządkiem obrad:
- Powitanie zebranych,
- Przyjecie sprawozdania finansowego skarbnika za 2016r – Zbyszek SP7MTU,
- Omówienie pozytywnego protokołu GKR z kontroli przeprowadzonej 
 w OT-15 - Przemek SP7VC,
- Sprawozdanie, informacje w temacie Klubu EMCOM PZK- Krzysztof SP7WME,
- Podjęcie uchwał,
- Omówienie skandalicznych wypowiedzi członka OT-15 Tomka SP7Q ex SQ7IQI 
 na Forum PKI, portalu społecznościowym Facebook jak również jego wypowiedzi 
 do różnych Krótkofalowców uderzających w wizerunek OT-15, PZK 
 i kilku członków Zarządu,
- Ogólna dyskusja.

1. Powitanie zebranych przez Prezesa Oddziału, kolegę Przemysława 
  Gołembowskiego SP7VC,
2. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2016 przez Skarbnika, 
  kolegę Zbigniewa SP7MTU,
3. Przedstawienie sprawozdania z drugiego Zjazdu SP EmCom klubu PZK w Inowrocławiu 
  przez skarbnika SP EmCom Klubu PZK, kolegę Krzysztofa SP7WME,
4. Odczytanie pisma wniesionego do OT15 przez Kolegę Tomasza SP7V dotyczącego 
  udostępnienia różnych protokołów i pism z okresu pracy obecnego Zarządu.

Podjęto uchwały:

UCHWAŁA nr 1.

Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego skarbnika OT-15 za 2016r.

Głosowanie : za _4_ , przeciw _0_ , wstrzymujących się _0_

UCHWAŁA nr 2.

W sprawie przyjęcia w poczet nowych członków PZK:

 1. SP7VVT - Wojciech Walicki – Łódź,
 2. SP7RB - Robert Baleja – Łódź,
 3. SQ5IRV - Sławomir Raczyński – Cybulin,
 4. SQ7OIV - Andrzej Konopka - Zduńska Wola,
 5. SP7MS - Marek Szczegielniak – Gawrony, 
 6. SP9TTG - Piotr Stuła – Częstochowa,
 7. SQ9KFZ - Mariusz Lesnikowski – Częstochowa,
 8. SP7WNY - Włodzimierz Sopliński – Zgierz,
 9. SP5MP - Michał Przybylski – Płock,
10. SP7WTG - Mateusz Nowakowski – Bełchatów,
11. SQ7RAI - Artur Janus – Opoczno,
12. SQ7PL - Paweł Łyp – Radomsko.

Głosowanie : za _4_ , przeciw _0_ , wstrzymujących się _0_

UCHWAŁA nr 3.

W sprawie dofinansowania pozwolenia na wjazd samochodem na teren Karkonoskiego 
Parku Narodowego na czas zawodów III-Próby Subregionalne i IARU VHF dla operatorów 
stacji SN7L (lokalizacja Szrenica) w kwocie 2x 250 PLN.

Głosowanie : za _4_ , przeciw _0_ , wstrzymujących się _0_

UCHWAŁA nr 4.

W sprawie nadania Medalu im. Braci Odyńców Pani Ewie Kłopotowskiej, właścicielce 
schroniska na Szrenicy, za zasługi dla rozwoju krótkofalarstwa i piętnastoletnią pomoc 
dla krótkofalowców .

Głosowanie : za _4_ , przeciw _0_ , wstrzymujących się _0_

Sprawy inne:

1. Na ręce Zarządu wpłynęło kilka pism od członków OT-15 zbulwersowanych 
  skandalicznymi wypowiedziami kolegi SP7Q na temat OT-15 i członków aktualnego 
  Zarządu. Są to pisma z prośbą o wykluczenie SP7Q z OT-15 i PZK, a jego działanie 
  zostało uznane przez nich jako szkodliwe dla Oddziału OT-15 i naszej organizacji PZK.

  Zarząd postanowił :
  Przytoczyć te pisma i przeprowadzić głosowanie za wykluczeniem kol. SP7Q 
  z OT-15 i PZK podczas Walnego Wyborczego Zebrania członków OT-15, które odbędzie 
  się w 2018 roku.

2. Główna Komisja Rewizyjna GKR, która 2 czerwca 2017 przeprowadziła kontrolę 
  w OT-15 sprawdzając okres od 22 marca 2014 do 31 maja 2017 (do znalezienia 
  na stronie pzk.org.pl, widnieje po zalogowaniu w zakładce Download, Materiały 
  organizacyjne PZK-protokoły, Protokoły i sprawozdania GKR PZK, Protokół kontroli 
  OT-15 z dnia 2 czerwca). 
  GKR stwierdziła poprawność prowadzenia dokumentów, jak również poprawność 
  ewidencji finansowej (składki, wyciągi bankowe, raporty kasowe). 

  GKR zaleca:
  - sporządzić protokoły przekazania sprzętów do klubów PZK i wskazanie osoby 
   odpowiedzialnej za nie,
  - wykonać inwentaryzacje w klubach PZK,
  - zaktualizować arkusze aktualizacyjno-weryfikacyjne klubów PZK.

  W związku z tym Zarząd zobowiązał sekretarza Mirka SP7NHS do wysłania 
  zaktualizowanych formularzy danych do wszystkich Klubów PZK z prośbą o ich pilne 
  wypełnienie i odesłanie do OT-15.

  Na formularzach znajdzie się m.in:

  - Znak Klubu,
  - Adres Klubu,
  - Godziny i dni spotkań klubowych,
  - Znaki operatorów odpowiedzialnych,
  - Znaki klubowiczów,
  - Imię Nazwisko,
  - Status członka
  - Ilość członków PZK w Klubie.
  - Jakie sprzęty OT-15 zakupiło i przekazało klubowi (np.: anteny, radia, 
   przemienniki itp.)
 
3.Ogólna dyskusja, tematy różne – wolne wnioski. Na tym protokół zakończono i podpisano.
-
-
-
-
Posted by admin on 05-07-2017 12:52
Nasi członkowie
Ciekawe strony
pzkzg

www.pk-uk.pl

www.spdxc.org

pga-zawody

los-sotkania

radio reaktywacja

www.qrz.com

www.om3kii.sk

www.sn0hq.org.pl/

www.pkrvg.org/

www.aprs.pl/

www.amsat.org

www.rbi.ampr.org