Witamy na stronie Łódzkiego Oddziału PZK!      Sekretariat Oddziału czynny jest w poniedziałki od godziny 16.00 do 20.00.
Konto naszego Oddziału, na które można wpłacać składki członkowskie     mBank     Nr 39 1140 1010 0000 3533 4800 1009.


Jesteś naszym
counter
gościemŁódź, dnia 11.12.2014r.


PROTOKÓŁ Nr 4/2014
z zebrania Zarządu Łódzkiego Oddziału Terenowego
Polskiego Związku Krótkofalowców

   W dniu 11.12.2014 r w Domu Kultury Zarzewie ul. Wandurskiego 4 
   miało miejsce posiedzenie Zarządu Oddziału.
   
W posiedzeniu wzięli udział:
1. Prezes Zarządu – Przemysław Gołembowski SP7VC,
2. Sekretarz – Mirosław Młodzik SP7NHS,
3. Skarbnik – Zbigniew Gniotek SP7MTU,
4. Członek – Andrzej Kubiak SP7DDD,
5. Członek QSL Manager – Czesław Kamczyc SP7XK.

   Obecni byli także:

- Były Przewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej – kolega Tomek SP7VS,
- Kolega Adam SQ7LRX,
- Kolega Piotr SQ7AYZ.
- Kolega Artur SQ7OFD
- Kolega Arek SQ7SCC
- Kolega Tomek SQ7IQI
- Kolega Witek SP7WNA
- Kolega Krzysztof SP7WME

	Obrady prowadzone były zgodnie z przyjętym porządkiem obrad:

- Powitanie zebranych;
- Sprawozdanie finansowe skarbnika,
- Ogólna dyskusja.

1. Zebranych powitał Prezes Oddziału kolega Przemysław Gołembowski SP7VC.

2. Kolega skarbnik Zbyszek SP7MTU przedstawił sprawozdanie finansowe.

3. Kolega Prezes poprosił członków Zarządu o przedstawienie swoich propozycji 
  imprez na 2015r w których moglibyśmy zaprezentować OT-15 PZK.

4. Kolega Prezes SP7VC na podstawie swoich i zebranych od kolegów propozycji 
  przedstawił chęć uczestnictwa OT-15 PZK w następujących imprezach 
  województwa łódzkiego w roku 2015

- praca pod znakiem HF85PZK z okazji 85 lat PZK i 90lat IARU

- uruchomienie znaków okolicznościowych w ramach Wielkiej Orkiestry 
 Świątecznej Pomocy HF7SIEMA, SN23WOSP

- Uczestnictwo i praca radiowa z okazji 145 lecia Zespołu Szkół 
 z ul. Żeromskiego Forum Młodych Techników.

- Uczestnictwo i praca radiowa z okazji Dnia Dziecka w imprezach osiedlowych.

- Uczestnictwo i promocja naszego miasta i hobby na Targach E-Telekom w Łodzi 
 8-10 Kwiecień. Uruchomienie stacji okolicznościowej z terenu Targów.

- Przeprowadzanie radioaktywacji w szkołach woj. łódzkiego .

- Uczestnictwo w festiwalu filmowym Explorer -Sala kinowa Politechniki 
 Łódzkiej - Listopad Prezentacja z radiem przez Świat –prezenter Przemek SP7VC

- Prezentacja ”Żeglarstwo z radiem – moje przygody na wyspach karaibskich”
 prezenter Przemek SP7VC – podczas targów żeglarskich Boat Show w Łodzi


5. Ustalono termin inwentaryzacji czwartek 08.01.2015 i ustalono termin 
  przygotowania sprawozdania finansowego za 2014 rok na wtorek 20.01.2015

  Data 20.01.2015 będzie jednocześnie datą pierwszego spotkania Zarządu 
  w Nowym Roku

6. Ogólna dyskusja dotycząca tematów z 2014 r. 

7. Ustalono że jednym z tematów pierwszego spotkanie Zarządu w Nowym Roku 
  będzie opracowanie procedury przyjmowania darowizn i nagród od sponsorów. 

8. Zwrócono uwagę kol. Tomkowi SP7VS iż na skutek nie zapłacenia w terminie 
  raty składki członkowskiej (dot.2014 roku) stracił on członkostwo w PZK 
  a jednocześnie wszystkie funkcje jakie pełnił w w klubie SP7PTK jak również 
  że przestał on być przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej przy OT-15
  Kolega Tomek SP7VS potwierdził przy członkach Zarządu iż składkę zapłacił 
  w wymaganym terminie. Niestety do dnia dzisiejszego skarbnik oddziału nie 
  otrzymał kopii KP ani potwierdzenia przelewu w formie elektronicznej.

 Podjęto uchwały:

1. Powołanie Grupy Emcom ŁASR przy Łódzkim Oddziale Terenowym, która będzie 
  traktowana jako Klub PZK. Przewodniczył tej Grupie będzie 
  kol. Krzysztof Gaudnik SP7WME.

   Głosowanie : za _5_ , przeciw _0_ , wstrzymujących się _0_


Sprawy inne:

- Przyjęto sprawozdanie oraz projekt techniczny w sprawie montażu przemiennika 
 SR7UVV przez kolegę SQ7LRX.w okresie 10.10.2013 do 31.12.2014r.

- Kol. Witek SP7WNA zwrócił uwagę na bardzo duży poziom zakłóceń w lokalizacji 
 przemiennika SR7LD na częstotliwości TX 439075.0 

 W związku z tym czasowo przemiennik SR7LD pracuje na częstotliwości 439200.0.


Grupa techniczna przy oddziale OT-15:

- zobowiązała się podać Zarządowi propozycje kilku nowych ewentualnych 
 lokalizacji dla przemiennika SR7LD abyśmy mogli podjąć dalsze działania.

- przedstawiła gotowość instalacji dodatkowo przemiennika analogowego 
 w lokalizacji Kamieńsk na urządzeniach typu GM.

- zwróciła się z prośba o wystąpienie do UKE o przydział nowych 
 częstotliwości 4395125.0 i 4395375.0

- zwróciła się z prośbą o zakup stojaka rakowego wysokości 1,8-2m do 
 umieszczenia w nich urządzeń przemiennika.

- wysunęła propozycje stworzenia rezerwy finansowej w wysokości 800 pln na 
 ewentualne uszkodzenia przemiennika czy anteny.

Zarząd w w/w propozycji udzielił odpowiedzi iż pogotowie kasowe oddziału OT-15 
wynosi 1000 pln jakim dysponuje skarbnik i nie ma konieczności tworzenia 
dodatkowych rezerw (kolejnych 800pln)

Ponadto urządzenie przemiennika jak również antena są własnością prywatną 
grupy osób pasjonatów D-STAR a nie własnością PZK ( nie przekazano w/w 
w użytkowanie PZK). Wobec powyższego finansowanie awarii czy uszkodzeń 
przez OT-15 PZK jest niemożliwe.


Na tym protokół zakończono i podpisano.
  

Posted by admin on 29-12-2014 10:55
Nasi członkowie
Ciekawe strony
pzkzg

www.pk-uk.pl

www.spdxc.org

pga-zawody

los-sotkania

radio reaktywacja

www.qrz.com

www.om3kii.sk

www.sn0hq.org.pl/

www.pkrvg.org/

www.aprs.pl/

www.amsat.org

www.rbi.ampr.org