Witamy na stronie Łódzkiego Oddziału PZK!      Sekretariat Oddziału czynny jest w poniedziałki od godziny 16.00 do 20.00.
Konto naszego Oddziału, na które można wpłacać składki członkowskie     mBank     Nr 39 1140 1010 0000 3533 4800 1009.


Jesteś naszym
counter
gościemŁódź, dn. 28.01.2013      

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Zarządu Oddziału Terenowego nr 15 w Łodzi
Polskiego Związku krótkofalowców
z dnia 28.01.2013 .

	28.01.2013 r. o godz.21.00 w lokalu OT-15 w Łodzi przy 
ul. Przędzalnianej 102/104 odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału 
Terenowego PZK w Łodzi. W spotkaniu wzięli udział:
1. Prezes kol. Łukasz Zachwieja SQ7MZH
2. Sekretarz kol. Tomasz Frankiewicz SP7VS
3. Skarbnik kol. Zbigniew Gniotek SP7MTU
4. Członek Zarządu kol. Wielisław Olejniczak SP7BBP


W zebraniu brał udział również Prezes PZK kol. Jerzy Jakubowski SP7CBG,

obecny był również członek Oddziałowej Komisji Rewizyjnej w osobie:

1. Cezary Libert SP7UKL.

	Obrady rozpoczął i prowadził Prezes OT-15 PZK kol. Łukasz Zachwieja SQ7MZH 
proponując następujący porządek obrad:
1. Sprawozdanie Skarbnika OT-15 za rok 2012.	Zebrani jednomyślnie zaakceptowali proponowany porządek obrad.

Ad1. Kolega Zbyszek SP7MTU – Skarbnik OT-15 PZK przekazał 
Zarządowi do zatwierdzenia Protokół Inwentaryzacji Kasy i Sprawozdanie 
finansowe za rok 2012 OT-15 PZK. Wymienione dokumenty są załącznikami 
do niniejszego protokołu.UCHWAŁA nr 1


Działając na podstawie Regulamin Prowadzenia gospodarki i sprawozdawczości 
finansowo-majątkowej PZK Zarząd przyjął Uchwałę o zatwierdzeniu Sprawozdania 
finansowego za rok 2012 OT15 PZK I Protokołu inwentaryzacyjnego kasy.

Za przyjęciem uchwały było 4 przeciw 0  wstrzymujących się 0.


	
 
Za Zarząd:
Posted by admin on 28-01-2013 23:16
Nasi członkowie
Ciekawe strony
pzkzg

www.pk-uk.pl

www.spdxc.org

pga-zawody

los-sotkania

radio reaktywacja

www.qrz.com

www.om3kii.sk

www.sn0hq.org.pl/

www.pkrvg.org/

www.aprs.pl/

www.amsat.org

www.rbi.ampr.org