Witamy na stronie Łódzkiego Oddziału PZK!      Sekretariat Oddziału czynny jest w poniedziałki od godziny 16.00 do 20.00.
Konto naszego Oddziału, na które można wpłacać składki członkowskie     mBank     Nr 39 1140 1010 0000 3533 4800 1009.


Jesteś naszym
counter
gościemŁódź, dn. 09.01.2012.      

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Zarządu Oddziału Terenowego nr 15 w Łodzi
Polskiego Związku krótkofalowców
z dnia 09.01.2012 .

9.01.2012 r. o godz.18.30 w lokalu OT-15 w Łodzi przy ul. Przędzalnianej 102/104 
odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Terenowego PZK w Łodzi. W spotkaniu 
wzięli udział:

1. Prezes kol. Łukasz Zachwieja SQ7MZH
2. V-ce Prezes kol Maciej Czerniawski SP7VVK
3. Sekretarz kol. Tomasz Frankiewicz SP7VS
4. Skarbnik kol. Zbigniew Gniotek SP7MTU
5. Członek zarządu kol Wielisław Olejniczak SP7BBP
6. Członek zarządu ds. organizacyjnych kol. Remigiusz Chojnacki SQ7OBB

 Komisja Rewizyjna OT-15 w składzie

1. Przewodniczący kol Grzegorz Rył SQ7NHR
2. V-ce Przewodniczący kol Cezary Libert SP7UKL
3. Członek kol Mirosław Młodzik SP7NHS

oraz

Contest Manager OT-15

1. kol Monika Chojnacka SQ7HX

	
	Obrady rozpoczął i prowadził Prezes OT-15 PZK kol. Łukasz Zachwieja SQ7MZH 
   proponując następujący porządek obrad:
1. informacja Prezesa na temat Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru delegatów 
  na Zjazd Krajowy PZK.
2. Informacja kol SP7UKL o Targach Intertelecom 2012 .
3. Informacja kol Macieja SP7VVK o spotkaniu ŁOŚ.


	Zebrani jednomyślnie zaakceptowali proponowany porządek obrad.


Ad1. Zebrani proponują termin zebrania na 3 marca 2012 ;wg obowiązującej ordynacji 
    wyborczej OT-15 wybiera 3 delegatów.

Ad2. Przygotujemy radiostację okolicznościową, a nie stoisko z wystawą.
 
Ad3. Kolega Maciej SP7VVK przedstawił informację dotyczącą uzbrojenia terenu 
    „Górki ŁOSiowej” w instalację elektryczną. Drugą sprawą jest plan 
    spotkania. Łoś ma być spotkaniem integracyjnym krótkofalowców, 
    a mniej imprezą edukacyjną. 

UCHWAŁA nr 1.

Zarząd podjął uchwałę w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków OT-15 PZK 
na dzień 03 marca 2012. Celem zebrania jest:
1. wybór delegatów na Zjazd Krajowy PZK 
2. wybór zastępców delegatów na Zjazd Krajowy PZK.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu OT-15 i komisji RewizyjnejUCHWAŁA nr 2.

Działając na podstawie par.39_1 ust 1. Statutu PZK Zarząd Oddziału Terenowego nr 15
w Łodzi podjął uchwałę o dofinansowaniu Ogólnopolskiego Spotkania Krótkofalowców ŁOŚ 
w kwocie do 1000 PLN; zostanie ona przekazana organizatorom do rozliczenia. 
Uchwała podjęta jednomyślnie.
Za Zarząd:
Posted by admin on 10-01-2012 11:51
Nasi członkowie
Ciekawe strony
pzkzg

www.pk-uk.pl

www.spdxc.org

pga-zawody

los-sotkania

radio reaktywacja

www.qrz.com

www.om3kii.sk

www.sn0hq.org.pl/

www.pkrvg.org/

www.aprs.pl/

www.amsat.org

www.rbi.ampr.org