Witamy na stronie Łódzkiego Oddziału PZK!      Sekretariat Oddziału czynny jest w poniedziałki od godziny 16.00 do 20.00.
Konto naszego Oddziału, na które można wpłacać składki członkowskie     mBank     Nr 39 1140 1010 0000 3533 4800 1009.


Jesteś naszym
counter
gościemPROTOKÓŁ
z posiedzenia Zarządu Oddziału Terenowego nr 15 w Łodzi
Polskiego Związku krótkofalowców
z dnia 06.09.2010 .

06.09.2010 r. o godz.19.00 w lokalu OT-15 wŁodzi przy ul. Przędzalnianiej 102/104
odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Terenowego PZK w Łodzi.
W spotkaniu wzięli udział:

1. kol. Łukasz Zachwieja SQ7MZH – Prezes
2. kol. Maciek Czerniawski SP7VVK – V-ce Prezes
3. kol. Tomek Frankiewicz SP7VS – Sekretarz
4. kol. Radek Triebe SQ7LRT - QSL Manager
5. kol. Remek Chojnacki SQ7OBB – członek zarządu
6. kol. Zbyszek Gniotek SP7MTU – skarbnik ( spóźniony – powracał z Zawodów UKF)

Obecni również byli:
Kol. Jurek Jakubowski SP7CBG – Członek Głównej Komisji Rewizyjnej PZK
Kol. Grzegorz Rył SQ7NHR – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OT15 PZK
Kol. Paweł Jagusiak SP7NJR
Kol. Krzysztof Gaudnik SP7WME

Zarząd podjął uchwałę o dofinansowaniu druku kart QSL dla klubów PZK w oddziale nr 15 : 1000kart/rok, pod warunkiem dostarczenia logu zawierającego minimum 1000 QSO.
Uchwała została podjęta jednomyślnie:
5 głosów ZA , 0 głosów PRZECIW , 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.
Zarząd złożył gratulacje kol. Jurkowi SP7CBG z okazji wyboru do Głównej Komisji Rewizyjnej PZK.
Zarząd wysłuchał sprawozdania z obrad Nadzwyczajnego Zjazdu PZK w Warszawie złożonego przez kol. Jurka SP7CBG.
Zarząd z niepokojem przyjął informację kol. Jurka SP7CBG o absencji na Nadzwyczajnym Zjeździe drugiego delegata kol. Zbyszka SP7MTU.

Zarząd wysłuchał informacji kol. Radka SQ7LRT dotyczącej zalecanego programu do weryfikacji kart QSL. Zdecydowanie rekomendujemy używanie programu autorstwa kol. Marka SP7DQR – BIURA QSL i stosowanie rozmiaru kart QSL w rozmiarze 90 x 140 mm.
Zwracany uwagę na konieczność umieszczania na kartach QSL znaku managera stacji okolicznościowej; ułatwi to pracę QSL Managerom.

Zarząd informuje, że wychodząc naprzeciwko potrzebie szkoleń przedegzaminacyjnych od 2010.09.10 we wtorki ok. godz 18 w siedzibie OT15 będą dyżurować koledzy – krótkofalowcy służący swą wiedzą i doświadczeniem.

Zarząd podjął uchwałę o powołaniu kol. Moniki Chojnackiej SQ7HX na funkcję Contess Managera przy Zarządzie OT-15 PZK.
Uchwała została podjęta jednomyślnie:
6 głosów ZA , 0 głosów PRZECIW , 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.

73!

Za Zarząd

Sekretarz SP7VS Tomek
Posted by admin on 05-10-2010 12:21
Nasi członkowie
Ciekawe strony
pzkzg

www.pk-uk.pl

www.spdxc.org

pga-zawody

los-sotkania

radio reaktywacja

www.qrz.com

www.om3kii.sk

www.sn0hq.org.pl/

www.pkrvg.org/

www.aprs.pl/

www.amsat.org

www.rbi.ampr.org