Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
Cookie info

Konto naszego Oddziału, na które można wpłacać składki członkowskie     mBank     Nr 39 1140 1010 0000 3533 4800 1009.


Jesteś naszym
counter
gościem


Ciekawe strony
pzkzg

pzkbpk

www.pk-uk.pl

www.spdxc.org

pga-zawody

los-sotkania

radio reaktywacja

www.qrz.com

www.om3kii.sk

www.sn0hq.org.pl/

www.pkrvg.org/

www.aprs.pl/

www.amsat.org

www.rbi.ampr.org

 
Polityka prywatności OT15
 
 
Info

Polityka prywatności OT15

Strony ot15.pgk.net.pl wykorzystują pliki cookie służące do ulepszenia funkcjonalności oraz ułatwienia korzystania z serwisu. Korzystanie z niniejszej witryny internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody użytkownika na stosowanie plików cookie.


Informacja o plikach cookie na stronie ot15.pgk.net.pl
Plik cookie to niewielki plik tekstowy przesyłany przez serwer strony sieci Web (dalej WWW) i zapisywany w pamięci urządzenia użytkownika. Plik ten powiadamia serwer strony WWW, że dany użytkownik po raz kolejny odwiedza stronę internetową.

Zastosowanie plików cookie:
umożliwiają i usprawniają działanie strony WWW,
upraszczają korzystanie ze strony WWW,
umożliwiają monitorowanie, analizowanie oraz ulepszanie działania i efektywności strony WWW.

Pliki cookie, których używamy, nie wyrządzają żadnych szkód i nie powodują zmian w urządzeniu użytkownika końcowego oraz w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Pliki cookie nie zawierają danych identyfikacyjnych tj. nazwisk, adresów czy informacji o płatnościach.


Zasady OT15 dotyczące plików cookie.
Aby użytkownik mógł w pełni wykorzystać zawartość i spersonalizowane funkcje strony ot15.pgk.net,pl, jego urządzenie, którym może być: komputer, tablet lub telefon komórkowy musi akceptować pliki cookie (często jest to ustawienie domyślne), ponieważ niektóre spersonalizowane funkcje strony możemy udostępniać tylko przy wykorzystaniu tych plików (np. logowanie do części niepublicznej portalu).

Użytkownik może ograniczyć możliwość używania plików cookie ze strony pzk.org.pl, zablokować je lub usunąć. Ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie użytkownik może dokonać za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu, zazwyczaj będzie to przeglądarka internetowa. W zależności od używanej przeglądarki (Opera, Firefox, Internet Explorer, Google, Chrome, SeaMonkey, Bing i Safari) należy zapoznać się z menu pomocy (lub instrukcją obsługi telefonu komórkowego) i odpowiednio zmienić ustawienia plików cookie lub je usunąć.

Umieszczane pliki cookie są naszymi własnymi plikami.

Administrator portalu OT15

SP7MTU


Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania

Danych Osobowych w OT-15 PZK w Łodzi   

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Polski Związek Krótkofalowców reprezentowany przez Prezesa Polskiego Związku Krótkofalowców w zakresie danych osobowych przetwarzanych centralnie, z którym można skontaktować się w następujący sposób:

     - listownie: na adres siedziby administratora: 04-355 Warszawa, ul. Augustyna Kordeckiego 66 lok. U1

     - e-mailem: hqpzk@pzk.org.pl

Polski Związek Krótkofalowców reprezentowany przez Prezesa Oddziału Terenowego nr 15 Polskiego Związku Krótkofalowców w zakresie danych osobowych przetwarzanych w Oddziale Terenowym nr 15 PZK, z którym można skontaktować się w   następujący sposób:

     - listownie: na adres: Skr. Poczt. 442, 90-950 Łódź 1

     - e-mailem: ot15@pgk.net.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W sprawach dotyczących przetwarzania danych przez Oddział Terenowy nr 15 PZK  można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:

            - listownie: na adres: Skr. Poczt. 442, 90-950 Łódź 1

            - e-mailem: ot15@pgk.net.pl

            - telefonicznie: (42) 683 15 65

CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków i zadań statutowych Polskiego Związku Krótkofalowców.

Podstawą prawną przetwarzania danych są :

            RODO w szczególności   art. 6 ust. 1 lit. a,b,c i e

            ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązującego prawa.

Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane do chwili zakończenia realizacji zadania do którego zostały zebrane, oraz przez czas niezbędny do obrony roszczeń.

PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Administrator Danych Osobowych zapewnia:

■  prawo dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;

■  prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO;

prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

■  prawo do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;

■  prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

■  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych   narusza przepisy RODO

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu wykonania statutowych obowiązków Polskiego Związku Krótkofalowców

INFORMACJE DODATKOWE

Informujemy, że w odniesieniu do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, oraz nie będą profilowane.

 

 

 
     
Nasi członkowie
Warto zajrzeć
cqdl
Krótkofalowiec