Witamy na stronie Łódzkiego Oddziału PZK!      Sekretariat Oddziału czynny jest w poniedziałki od godziny 16.00 do 20.00.
Konto naszego Oddziału, na które można wpłacać składki członkowskie     mBank     Nr 39 1140 1010 0000 3533 4800 1009.


Jesteś naszym
counter
gościem                                        Łódź, dnia 29.05.2018r.


                     PROTOKÓŁ Nr 01/05/2018
            z zebrania Zarządu Łódzkiego Oddziału Terenowego
                 Polskiego Związku KrótkofalowcówW dniu 29.05.2018 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Łódzkiego PZK               
w pomieszczeniu OT15. 


W posiedzeniu wzięli udział:

1. Prezes Zarządu – Łukasz Zachwieja SQ7MZH
2. Sekretarz – Tomasz Pabich SP7Q
3. Skarbnik - Zbigniew Gniotek SP7MTU 
4. Członek Zarządu - Andrzej Kubiak SP7DDD
5. Członek Zarządu – Jan Michalak SP7TOP

W zebraniu uczestniczył także: 

- przewodniczący OKR kol. Bohdan SQ7X

oraz koledzy:

- Czesław SP7CKG
- Krzysztof SP7WME
- Piotr SQ7AYZ
- Maciej SP7MP
- Piotr SQ7OBD
- Witek SP7WNA
- Artur SQ7OFD
- Grzegorz SQ7NHR
- Piotr SP7SZK
- Sławek SQ7OVT

  1. 	Przewodniczący OKR wniósł zapytanie do ZOT o powiadamianiu OKR o agendzie 
    obrad oraz terminie powołując się na REGULAMIN ORGANIZACYJNY ODDZIAŁOWEJ 
    KOMISJI REWIZYJNEJ POLSKIEGO ZWIĄZKU KRÓTKOFALOWCÓW.

	Prezes OT zobowiązał się do bezwzględnego przestrzegania w/w.

  2.	Przewodniczący OKR spytał na czy opublikowany statut w ostatnim ŚR jest 
    obowiązującym.

  3.	Prezes OKR skieruje pismo do GKR z prośbą o wyjaśnienie w/w wątpliwości.

  4.	Pytanie przewodniczącego OKR kto ma wystąpić z zapytaniem do IARU w/s 
    rozbieżności uprawnień do pasma 5MHz pomiędzy SP oraz pozostałymi 
    państwami EU.

  5. 	Sprawa wydanych pozwoleń dla PZK na przemienniki, a które są własnością 
    prywatną.Grzegorz SQ7NHR sformułował treść umowy, projekt umowy 
    podeśle do OT.

  6.	Janek SP7TOP wniósł wniosek o powołanie formalnej grupy technicznej

	- Wraz z Piotrem SQ7AYZ poczyni uzgodnienia co do formy oraz zgłosi swoją 
    inicjatywę do ZOT.

	- Przy okazji padła wątpliwość dotycząca uprawnień osób, które będą wykonywały 
    prace wysokościowe na obiektach gdzie zainstalowane są przemienniki. Czy osoby te 
    powinny być ubezpieczone raz od czego, a także jakie kompetencje powinny 
    posiadać. Po krótkiej dyskusji kol Piotr SQ7AYZ Przystał na propozycję ew pomocy 
    (jako kompetentny przedsiębiorca w tej branży) w wykonywaniu takich usług 
    (szczegóły do dopracowania po powołaniu grupy technicznej)

  7. 	Piotr SP7SZK – podejmuje się jak w zeszłej kadencji rozliczenia zawodów, pełniąc 
    tym samym nadal funkcje Contest Managera przy Zarządzie OT-15.

  8. 	Na posiedzeniu zwróciliśmy się do EmComm Managera z prośba o dalsze pełnieni 
    swojej funkcji – wyraził zgodę.

  9. 	Wpłynął wniosek o głosowanie nad przyjęciem w poczet członków na każdego 
    kandydata z osobna.
	3 głosy za, 2 głosy przeciw.

 10. Wpłynął wniosek na głosowanie na nowo przyjmowanych członków w trybie tajnym.
	3 głosy za, 2 głosy przeciw. 


Uchwała nr 1

W sprawie przyjęcia w poczet nowych członków PZK w głosowaniu tajnym:

SQ7AIS – Marcin Antczak – Pabianice 5 za 0 przeciw
SP7GM – Maciej Gawęda – Sieradz 5 za 0 przeciw
SQ7NHR – Grzegorz Rył – Łódź 2 za 3 przeciw
SQ7OFD – Artur Kostkowski – Łódź 4 za 1 przeciw
SP715090 - Dawid Gawłowski – Zgierz 5 za 0 przeciw
SP7SMF – Marek Śmiałek – Mirków 5 za 0 przeciw
SP7EBM – Wiktor Gagas – Konstantynów Łódzki 5 za 0 przeciw
SQ7NNL - Marcin Józwiak – Aleksandrów Łódzki 5 za 0 przeciw
SP7WNA – Witek Omiotek – Aleksandrów Łódzki 3 za 2 przeciw

 11.	Wpłynął wniosek od Grzegorza SQ7NHR o formalną odpowiedź w/s odmowy 
    przyjęcia w poczet PZK wraz z uzasadnieniem, pismo jest załącznikiem nr 1Uchwała nr 2 

W sprawie zgłoszenia wniosku o odznaczenie Wiktora Gagasa SP7EBM Złotą Odznaką 
Honorową PZK oraz wnioskowanie do Krajowego Zjazdu Delegatów o nadanie członkostwa 
honorowego.

5 za 0 przeciw.
Uchwała nr 3

W sprawie wniosku Przemka SP7VC oraz Tadeusza SQ7KHT pisma donoszącego o 
zachowaniu kolegi Czarka SP7UKL podjęto uchwałę o przekazaniu sprawy do organu 
nadrzędnego, czyli GKR oraz ZG oraz pomocy w rozpatrzeniu tej sprawy. 

5 za 0 przeciw

Uchwała nr 4

Zbyszek SP7MTU podejmie się wyszukania najbardziej korzystnych ofert telefonu dla OT, 
które przedstawi na najbliższym spotkaniu.

4 za 1 się wstrzymał

Uchwała nr 5

Odnośnie RODO – zarząd umieści stosowną klauzulę na stronie OT.

5 za 0 przeciw

 12. Odnośnie logo – logo zostało przedstawione – poprosimy o 3 propozycje, które
 	przedstawimy na fanpage facebookowym OT jak i stronie OT oraz przeprowadzimy
 	konsultacje w środowisku OT.

 13. Zbyszek SP7MTU zobowiązuje się uporządkować do końca września 2018 
    pomieszczenia zarządu, w porządkach koledzy z zarządu zobowiązują się 
    aktywnie pomóc.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano:

-

-

-

-

-Posted by admin on 30-05-2018 01:21
Nasi członkowie
Ciekawe strony
pzkzg

www.pk-uk.pl

www.spdxc.org

pga-zawody

los-sotkania

radio reaktywacja

www.qrz.com

www.om3kii.sk

www.sn0hq.org.pl/

www.pkrvg.org/

www.aprs.pl/

www.amsat.org

www.rbi.ampr.org