Witamy na stronie Łódzkiego Oddziału PZK!      Sekretariat Oddziału czynny jest w poniedziałki od godziny 16.00 do 20.00.
Konto naszego Oddziału, na które można wpłacać składki członkowskie     mBank     Nr 39 1140 1010 0000 3533 4800 1009.


Jesteś naszym
counter
gościem                                        Łódź, dnia 27.04.2018r.


                     PROTOKÓŁ Nr 20/2018
            z zebrania Zarządu Łódzkiego Oddziału Terenowego
                 Polskiego Związku KrótkofalowcówW dniu 27.04.2018 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Łódzkiego PZK               
w pomieszczeniu OT15. 


W posiedzeniu wzięli udział:

1. Prezes Zarządu - Przemysław Gołembowski SP7VC,
2. Sekretarz - Mirosław Młodzik SP7NHS,
3. Skarbnik - Zbigniew Gniotek SP7MTU, 
4. Członek - Andrzej Kubiak SP7DDD,
5. Członek - Czesław Kamczyc SP7XK.

Obecni byli także:
 
- Kolega V-ce Przewodniczący GKR PZK Jurek SP7CBG,
- Kolega skarbnik SP EmCom Klubu PZK Krzysztof SP7WME,
- Kolega Janek SP7TOP,
- Kolega Wojtek SP7WLU,
- Kolega Przewodniczący OKR -Tadeusz SQ7QHT,
- Kolega Paweł SP7PSD.

Obrady prowadzone były zgodnie z przyjętym porządkiem obrad:

- Powitanie zebranych,
- Sprawozdanie finansowe - skarbnika - Zbyszek SP7MTU,
- Informacje w temacie Klubu EMCOM PZK - Krzysztof SP7WME,
- Podjęcie uchwał,
- Ogólna dyskusja.

1. Powitanie zebranych przez Prezesa Oddziału, kolegę Przemysława 
  Gołembowskiego SP7VC,
2. Przedstawienie sprawozdania finansowego przez Skarbnika, kolegę 
  Zbigniewa SP7MTU,
3. Podsumowanie pracy biura QSL w latach 2014 -2018 kolega Czesław SP7XK,
4. Przedstawienie informacji przez skarbnika SP EmCom Klubu PZK, kolegę 
  Krzysztofa SP7WME,
5. Dyskusja o uzyskaniu przez OT-15 osobowości prawnej w ramach 
  obowiązującego statutu PZK. 

Podjęto uchwały: 

UCHWAŁA nr.1.

W związku z elektronicznym zapisem przebiegu zebrania w dniu 27.04.2018 
Nagranie podlega archiwizacji w OT-15 bez prawa kopiowania i rozpowszechniania 
za pomocą wszystkich dostępnych środków technicznych.

Głosowanie: za _5_ , przeciw _0_ , wstrzymujących się _0_.


UCHWAŁA nr 2.

W sprawie dofinansowania Ogólnopolskiego Spotkania KRÓTKOFALOWCÓW 
ŁOŚ 2018 ze środków pozyskanych w ramach 1% podatku dla OPP 
(organizacji pożytku publicznego), w kwocie 1200PLN. 

Głosowanie: za _5_ , przeciw _0_ , wstrzymujących się _0_.


UCHWAŁA nr 3. 

W sprawie przyjęcia w poczet nowych członków PZK:

1. Kolega Mirosław Wierzbowski SP7QPZ - Sieradz, 
2. Kolega Jan Michalak SP7TOP - Łódź,
3. Kolega Jarosław Kurkowski SP7H - Sieradz. 

Głosowanie : za _5_ , przeciw _0_ , wstrzymujących się _0_.


UCHWAŁA nr 4.

W sprawie wniosku Krzysztofa SQ7IQA dotyczącego zakupu sprzętu 
nagłaśniającego na Burzenin.

Głosowanie: za _0_ , przeciw _5_ , wstrzymujących się _0_.

Uzasadnienie – taki sprzęt jest już zakupiony przez prezydium PZK 
i jest dostępny na wszystkie imprezy krótkofalarskie w Polsce.


UCHWAŁA nr 5.

W sprawie wydruku kart QSL akcji Memory DAY OT-15 i Chrztu Polski SN1050PGK.

Głosowanie: za _5_ , przeciw _0_ , wstrzymujących się _0_.


UCHWALA nr 6.

W sprawie usunięcie Klubu SP7PHP z rejestru Klubów przy OT-15. – załącznik nr 1.

Głosowanie: za _5_ , przeciw _0_ , wstrzymujących się _0_.


UCHWAŁA nr 7. 

W sprawie wydruku kart okolicznościowych QSL HF85LD akcji HF85-lecia ŁKRN. 

Głosowanie: za _5_ , przeciw _0_ , wstrzymujących się _0_.


UCHWAŁA nr 8.

W sprawie potwierdzenia ustaleń telefonicznych trzech członków zarządu 
co do kwot wydatkowana na uroczystość 85 - lecia ŁKRN.
 
- baner okolicznościowy- 1szt - 110 pln
- plakiety (deski) – 10 szt. - 350 pln
- zakupy spożywcze - 565,16 pln

Głosowanie: za _5_ , przeciw _0_ , wstrzymujących się _0_.


UCHWAŁA 9.

W sprawie powołania zewnętrznego protokólanta z poza członków 
oddziału OT-15 na walne zebranie w dniu 12.05.2018r.

Głosowanie: za _5_ , przeciw _0_ , wstrzymujących się _0_.


UCHWAŁA 10.

O przyjęciu porządku obrad walnego zebrania w dniu 12.05.2018r. 

Załącznik do protokołu nr.2 

Głosowanie: za _5_ , przeciw _0_ , wstrzymujących się _0_.


UCHWAŁA 11.

W sprawie zmiany zabezpieczenia danych osobowych członków PZK 
w OT-15 zgodnie z RODO

Głosowanie: za _5_ , przeciw _0_ , wstrzymujących się _0_.
 

UCHWAŁA 12.

W sprawie zakupu dziewięciu nagród za zaległe zawody organizowane 
przez OT-15 do kwoty 75PLN brutto.

Głosowanie: za _5_ , przeciw _0_ , wstrzymujących się _0_.


Ogólna dyskusja, tematy różne – wolne wnioski.

Omawiana była sprawa szkodliwych wypowiedzi i pomówień 
członków OT – 15 na różnego rodzaju forach dyskusyjnych i portalach 
społecznościowych.


Na tym protokół zakończono i podpisano.

-
-
-
-
-
Posted by admin on 01-05-2018 19:19
Nasi członkowie
Ciekawe strony
pzkzg

www.pk-uk.pl

www.spdxc.org

pga-zawody

los-sotkania

radio reaktywacja

www.qrz.com

www.om3kii.sk

www.sn0hq.org.pl/

www.pkrvg.org/

www.aprs.pl/

www.amsat.org

www.rbi.ampr.org