Witamy na stronie Łódzkiego Oddziału PZK!      Sekretariat Oddziału czynny jest w poniedziałki od godziny 16.00 do 20.00.
Konto naszego Oddziału, na które można wpłacać składki członkowskie     mBank     Nr 39 1140 1010 0000 3533 4800 1009.


Jesteś naszym
counter
gościem                                        Łódź, dnia 14.03.2018r.


                     PROTOKÓŁ Nr 19/2018
            z zebrania Zarządu Łódzkiego Oddziału Terenowego
                 Polskiego Związku KrótkofalowcówW dniu 14.03.2018 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Łódzkiego PZK               
w pomieszczeniu OT15. 

W posiedzeniu wzięli udział:

1. Prezes Zarządu - Przemysław Gołembowski SP7VC,
2. Sekretarz - Mirosław Młodzik SP7NHS,
3. Skarbnik - Zbigniew Gniotek SP7MTU, 
4. Członek - Andrzej Kubiak SP7DDD,
5. Członek - Czesław Kamczyc SP7XK.

Obecni byli także:
 
- Kolega V-ce Przewodniczący GKR PZK Jurek SP7CBG,
- Kolega skarbnik SP EmCom Klubu PZK Krzysztof SP7WME,
- Kolega Tomasz SP7V,
- Kolega Cezary SP7UKL,
- Kolega Patryk SQ7PEL,
- Kolega Radek SP7WRC,
- Kolega Janek SP7TOP, 
- Kolega Robert SQ7RF,
- Kolega Tomasz SP7TK,

Obrady prowadzone były zgodnie z przyjętym porządkiem obrad:

- Powitanie zebranych,
- Sprawozdanie finansowe - skarbnika - Zbyszek SP7MTU,
- Informacje w temacie Klubu EMCOM PZK - Krzysztof SP7WME,
- Podjęcie uchwał,
- Ogólna dyskusja.

1. Powitanie zebranych przez Prezesa Oddziału, kolegę Przemysława 
  Gołembowskiego SP7VC,
2. Przedstawienie sprawozdania finansowego przez Skarbnika, kolegę 
  Zbigniewa SP7MTU,
3. Przedstawienie informacji przez skarbnika SP EmCom Klubu PZK, 
  kolegę Krzysztofa SP7WME.

Podjęto uchwały: 

UCHWAŁA nr 1.

W sprawie ustalenia daty walnego zebrania OT-15 na dzień 12 maja 2018r. 

Głosowanie: za _5_ , przeciw _0_ , wstrzymujących się _0_,

UCHWAŁA nr 2. 

W sprawie powołanie na stanowisko z-ca koordynatora na prawach Koordynatora
 Wojewódzkiego do spraw ćwiczeń Emcom Roberta Kucharskiego SQ7RF.

Głosowanie : za _5_ , przeciw _0_ , wstrzymujących się _0_.

UCHWAŁA nr 3.

W sprawie przyjęcia w poczet nowych członków PZK:

1. Kolega Paweł Dikta SP7PSD – Łęczyca,
2. Kolega Zbigniew Donat SP7ROZ – Zduńska Wola,
3. Kolega Józef Prwendowski SP7MUP – Zgierz,
4. Kolega Jarosław Stanioch SP7WTC – Sieradz,
5. Kolega Waldemar Zalewski SP7WZ – Burzenin.

Głosowanie : za _5_ , przeciw _0_ , wstrzymujących się _0_

UCHWAŁA nr 5.

W sprawie ustalenia daty obchodów 85-lecia powstania Łódzkiego Klubu 
Radionadawców na 14 kwietnia 2018r. – Miejsce uroczystości 
Dom Kultury „Zarzewie”.

Głosowanie: za _5_ , przeciw _0_ , wstrzymujących się _0_.

Ogólna dyskusja, tematy różne – wolne wnioski.

Ponieważ pojawiła się informacja kolegi HF1D iż posiada on informacje że 
we wszystkich biurach istnieją nieprawidłowości polegające na wydawaniu 
kart QSL dla osób nie członków PZK zadaliśmy to pytanie naszym kolegom 
SP7XK i SP7MTU obsługującym biuro OT-15.
Odpowiedź : Nielegalnej wysyłki i wydania kart QSL dla osób nie opłacających 
składek w Łódzkim OT -15 nie było.

Wniosek Andrzeja SP7DDD :

Osoby chcące pracować w przyszłym Zarządzie OT-15 będą proszone 
o zgłoszenie swojego akcesu drogą elektroniczna na wskazany adres e-mail.

Wniosek Krzysztofa SQ7IQA:

o zakup sprzętu nagłośnieniowego (obsługa imprez OT-15) będzie rozpatrzony 
na przyszłym zebraniu Zarządu OT-15 ponieważ Skarbnik PZK SP5LS zakupił już 
sprzęt nagłaśniający celem wykorzystania go na imprezach ŁOŚ, Burzenin, 
Zjazdy PZK, inne imprezy regionalne i niejako byłoby to dublowanie wydatku.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

-
-
-
-
-
Posted by admin on 23-03-2018 11:10
Nasi członkowie
Ciekawe strony
pzkzg

www.pk-uk.pl

www.spdxc.org

pga-zawody

los-sotkania

radio reaktywacja

www.qrz.com

www.om3kii.sk

www.sn0hq.org.pl/

www.pkrvg.org/

www.aprs.pl/

www.amsat.org

www.rbi.ampr.org