Witamy na stronie Łódzkiego Oddziału PZK!      Sekretariat Oddziału czynny jest w poniedziałki od godziny 16.00 do 20.00.
Konto naszego Oddziału, na które można wpłacać składki członkowskie     mBank     Nr 39 1140 1010 0000 3533 4800 1009.


Jesteś naszym
counter
gościem                                     Łódź, dnia 14.09.2016r.


                     PROTOKÓŁ Nr 13/2016
            z zebrania Zarządu Łódzkiego Oddziału Terenowego
                 Polskiego Związku Krótkofalowców


W dniu 14.09.2016r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Łódzkiego PZK 
w pomieszczeniu OT15.
  
W posiedzeniu wzięli udział:

1. Prezes Zarządu - Przemysław Gołembowski SP7VC,
2. Sekretarz - Mirosław Młodzik SP7NHS,
3. Skarbnik - Zbigniew Gniotek SP7MTU, 
4. Członek - Andrzej Kubiak SP7DDD,


Obecni byli także:
  
- Kolega V-ce Przewodniczący GKR PZK Jurek SP7CBG,
- Kolega Krzysztof SP7WME,
- kolega Witek SP7WNA,
- Kolega Piotr SQ7AYZ, 
- Kolega Janusz SP7TOP.   
    
Obrady prowadzone były zgodnie z przyjętym porządkiem obrad:

- Powitanie zebranych;
- Sprawozdanie finansowe skarbnika,
- Podjecie uchwał,
- Ogólna dyskusja.

1. Zebranych powitał Prezes Oddziału kolega Przemysław Gołembowski SP7VC.

2. Kolega Skarbnik Zbigniew SP7MTU przedstawił sprawozdanie finansowe.


Podjęto uchwały:

UCHWAŁA nr 1.

W sprawie dofinansowania V Ogólnopolskiego Zjazdu Technicznego Krótkofalowców 
SP 2016 w Burzeninie ze środków pozyskanych w ramach 1% podatku dla OPP 
(organizacji pożytku publicznego), w kwocie 1000PLN.

Głosowanie : za _4_ , przeciw _0_ , wstrzymujących się _0_

UCHWAŁA nr 2.

W sprawie powołania Klubu Krótkofalowców PZK w Skierniewicach

Głosowanie : za _4_ , przeciw _0_ , wstrzymujących się _0_

UCHWAŁA nr 3. 

W sprawie przyjęcia w poczet nowych członków PZK :

1. SP7LAK Krzysztof Pawłowski – Kutno,
2. SQ7MWJ Maciej Wrzesiak – Łask,
3. SP7KMP Paweł Kempski – Zgierz,
4. SQ7M Michał Kępczyński – Skierniewice,
5. SQ7NHN Marek Staniszewski – Kutno.


Głosowanie : za _4_ , przeciw _0_ , wstrzymujących się _0_

3.Ogólna dyskusja-tematy różne – wolne wnioski. 

  Koledzy z Zespołu Technicznego OT-15 omówili problemy i podjęte działania, 
związane z pracą przemienników zainstalowanych w CKD w Łodzi. 
Aby poprawić pracę tych urządzeń, sugerują zakup odpowiedniego, fabrycznego 
dupleksera, umożliwiającego skuteczne wyeliminowanie istniejących zakłóceń. 
Wcześniejsze próby przeprowadzone przez nich z użyciem wypożyczonego 
podobnego dupleksera przyniosły pozytywne efekty. Po rzeczowej dyskusji 
Zarząd OT-15 nie podjął w tej sprawie wiążącej decyzji.

  W związku ze zbliżającymi się obchodami 75 rocznicy męczeńskiej śmierci Ojca 
Maksymiliana Kolbego, postanowiono uruchomić stację okolicznościową pracującą 
pod znakiem HF75MK. Załatwieniem pozwolenia zajmie się zarząd OT15 natomiast 
pozostałe czynności związane z przygotowaniem pracy stacji powierzono kolegom 
ze Skierniewickiego Klubu Krótkofalowców. 


Na tym protokół zakończono i podpisano.

-
-
-
-


Posted by admin on 20-09-2016 11:41
Nasi członkowie
Ciekawe strony
pzkzg

www.pk-uk.pl

www.spdxc.org

pga-zawody

los-sotkania

radio reaktywacja

www.qrz.com

www.om3kii.sk

www.sn0hq.org.pl/

www.pkrvg.org/

www.aprs.pl/

www.amsat.org

www.rbi.ampr.org