Witamy na stronie Łódzkiego Oddziału PZK!      Sekretariat Oddziału czynny jest w poniedziałki od godziny 16.00 do 20.00.
Konto naszego Oddziału, na które można wpłacać składki członkowskie     mBank     Nr 39 1140 1010 0000 3533 4800 1009.


Jesteś naszym
counter
gościem                                          Łódź, dnia 01.03.2016r.


                    PROTOKÓŁ Nr 10/2016 
          z zebrania Zarządu Łódzkiego Oddziału Terenowego
                Polskiego Związku Krótkofalowców

   
W dniu 01.03.2016r. miało miejsce posiedzenie Zarządu Oddziału w pomieszczeniu OT-15.
   
W posiedzeniu wzięli udział:
1. Sekretarz – Mirosław Młodzik SP7NHS,
2. Skarbnik – Zbigniew Gniotek SP7MTU,
3. Członek QSL Manager - Czesław Kamczyc SP7XK.


Obrady prowadzone były zgodnie z przyjętym porządkiem:

- powitanie zebranych;
- poprawione sprawozdania finansowe skarbnika za 2015r.;
- ustalenie terminu walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego oraz porządku obrad;
- podjecie uchwał;
- ogólna dyskusja.

1. Zebranych powitał Sekretarz Oddziału kolega Mirosław Młodzik SP7NHS. 

2. Sprawozdanie Skarbnika Zbigniew SP7MTU OT-15 za 2015r.
 
Kolega Zbyszek SP7MTU – Skarbnik OT-15 PZK przekazał Zarządowi do zatwierdzenia 
poprawione sprawozdanie finansowe oraz zestawienia wydatków OT za 2015r. 

Wymienione dokumenty są załącznikami do niniejszego protokołu


Podjęto uchwały:

UCHWAŁA nr 1.

Działając na podstawie Regulaminu Prowadzenia gospodarki i sprawozdawczości 
finansowo-majątkowej PZK Zarząd podjął Uchwałę o zatwierdzeniu poprawionego 
sprawozdania finansowego za rok 2015 OT-15 PZK.

   Głosowanie : za _3_ , przeciw _0_ , wstrzymujących się _0_

UCHWAŁA nr 2.

Zarząd podjął Uchwałę o Zwołaniu w dniu 20 marca 2016 roku Walnego Zebrania 
sprawozdawczo-wyborczego Łódzkiego Oddziału Polskiego Związku Krótkofalowców, 
ustalając jednocześnie propozycję porządku obrad.

   Głosowanie : za _3_ , przeciw _0_ , wstrzymujących się _0_

3. Dyskusja – tematy różne.

Na tym protokół zakończono i podpisano.


-


Posted by admin on 02-03-2016 16:25
Nasi członkowie
Ciekawe strony
pzkzg

www.pk-uk.pl

www.spdxc.org

pga-zawody

los-sotkania

radio reaktywacja

www.qrz.com

www.om3kii.sk

www.sn0hq.org.pl/

www.pkrvg.org/

www.aprs.pl/

www.amsat.org

www.rbi.ampr.org