Witamy na stronie Łódzkiego Oddziału PZK!      Sekretariat Oddziału czynny jest w poniedziałki od godziny 16.00 do 20.00.
Konto naszego Oddziału, na które można wpłacać składki członkowskie     mBank     Nr 39 1140 1010 0000 3533 4800 1009.


Jesteś naszym
counter
gościem                                             Łódź, dnia 19.02.2016r.


                    PROTOKÓŁ Nr 9/2016 
          z zebrania Zarządu Łódzkiego Oddziału Terenowego
                Polskiego Związku Krótkofalowców

W dniu 19.02.2016r. miało miejsce posiedzenie Zarządu Oddziału w pomieszczeniu OT-15.
   
W posiedzeniu wzięli udział:
1. Sekretarz – Mirosław Młodzik SP7NHS,
2. Skarbnik – Zbigniew Gniotek SP7MTU,
3. Członek – Andrzej Kubiak SP7DDD,
4. Członek QSL Manager - Czesław Kamczyc SP7XK.


Obrady prowadzone były zgodnie z przyjętym porządkiem obrad:

- powitanie zebranych;
- poprawione sprawozdania finansowe skarbnika za 2014 i 2015r.;
- podjecie uchwały;
- ogólna dyskusja.

1. Zebranych powitał Sekretarz Oddziału kolega Mirosław Młodzik SP7NHS . 

2. Sprawozdanie Skarbnika Zbigniew SP7MTU OT-15 za rok 2014 oraz 2015r.
 
	Zebrani jednomyślnie zaakceptowali proponowany porządek obrad.

Ad 2. Kolega Zbyszek SP7MTU – Skarbnik OT-15 PZK przekazał Zarządowi do
  zatwierdzenia poprawione sprawozdania finansowe oraz zestawienia wydatków OT za 
  rok 2014 oraz 2015r. Wymienione dokumenty są załącznikami do niniejszego protokołu

Podjęto uchwały:

UCHWAŁA nr 1.

Działając na podstawie Regulaminu Prowadzenia gospodarki i sprawozdawczości 
finansowo-majątkowej PZK Zarząd przyjął Uchwałę o zatwierdzeniu poprawionego 
sprawozdania finansowego za rok 2014 oraz 2015 OT-15 PZK.

   Głosowanie : za _4_ , przeciw _0_ , wstrzymujących się _0_

3. Dyskusja-tematy różne

Na tym protokół zakończono i podpisano.

-
-
-
-


Posted by admin on 26-02-2016 18:56
Nasi członkowie
Ciekawe strony
pzkzg

www.pk-uk.pl

www.spdxc.org

pga-zawody

los-sotkania

radio reaktywacja

www.qrz.com

www.om3kii.sk

www.sn0hq.org.pl/

www.pkrvg.org/

www.aprs.pl/

www.amsat.org

www.rbi.ampr.org