Witamy na stronie Łódzkiego Oddziału PZK!      Sekretariat Oddziału czynny jest w poniedziałki od godziny 16.00 do 20.00.
Konto naszego Oddziału, na które można wpłacać składki członkowskie     mBank     Nr 39 1140 1010 0000 3533 4800 1009.


Jesteś naszym
counter
gościem                                             Łódź, dnia 26.01.2016r.


                    PROTOKÓŁ Nr 8/2016 
          z zebrania Zarządu Łódzkiego Oddziału Terenowego
                Polskiego Związku Krótkofalowców

W dniu 26.01.2016r. miało miejsce posiedzenie Zarządu Oddziału w pomieszczeniu OT-15.
   
W posiedzeniu wzięli udział:
1. Prezes Zarządu – Przemysław Gołembowski SP7VC,
2. Sekretarz   – Mirosław Młodzik SP7NHS,
3. Skarbnik    – Zbigniew Gniotek SP7MTU,
4. Członek    – Andrzej Kubiak SP7DDD,

   Obecni byli także:

- Przewodniczący OKR Kolega Wielisław SP7BBP,
- Kolega Krzysztof SP7WME,
- Kolega Piotr SP7A,
- Kolega Adam SQ7LRX,
- Kolega Piotr SQ7AYZ.

Obrady prowadzone były zgodnie z przyjętym porządkiem obrad:

- Powitanie zebranych;
- Sprawozdanie finansowe skarbnika za 2015 - kol. Zbyszek SP7MTU
- Sprawozdanie z prac kol. EMCOM – Krzysztof SP7WME
- Zebranie propozycji działań OT-15 na terenie miasta Łodzi i województwa 
 w roku 2016
- Omówienie sytuacji przemienników.
- Przyjęcie w poczet członków PZK nowych kolegów.
- Podjecie uchwał,
- Ogólna dyskusja.1. Kolega Zbyszek SP7MTU – Skarbnik OT-15 PZK przekazał Zarządowi do
  zatwierdzenia sprawozdanie finansowe oraz zestawienie wydatków OT za 
  rok 2015. Wymienione dokumenty są załącznikami do niniejszego protokołu.

2. Kolega Krzysztof SP7WME – osoba odpowiedzialna PZK EMCOM przedstawił 
  sprawozdanie z prac i przeprowadzonych ćwiczeń za 2015 rok 

  Kolega Adam SQ7LRX zasugerował pomysł wspólnych ćwiczeń dla członków ŁASR .

3. Kolega Prezes SP7VC wspólnie z kolegami ustalił chęć uczestnictwa OT-15 
  w kilku imprezach naszego województwa celem propagowania naszego hobby 
  na zewnątrz naszego środowiska w roku 2016:

- przeprowadzanie radioreaktywacji w szkołach wzorem roku 2015
- prezentacja na temat krótkofalarstwa w auli UŁ ul. Pomorska z udziałem 
 zaproszonych szkół średnich.
- Uczestnictwo OT-15 w organizacji Festynu z okazji Dnia Dziecka
- Organizacja pikniku technicznego w Zespole Szkół przy ul. Żeromskiego
- Prelekcje i pokazy łączności podczas dwóch edycji imprez żeglarskich 
 na Stawach Stefańskiego w Łodzi.
- Uczestnictwo w Targach BoatShow
- Uczestnictwo w Festiwal Explorers
- Wywiady radiowe w Radiu Ziemi Wieluńskiej i łódzkim
- Uczestnictwo w Święcie Ulicy Piotrkowskiej
- ścisła współpraca z managerem ulicy Piotrkowskiej i Urzędem Promocji Miasta
- aktywność witryny OT-15 na Facebooku
- próby przeprowadzenia programu ARIS w jednej ze szkół przy udziale TV i Radia. 
 (okres 2-3 lat przygotowań)

Prosimy członków OT-15 o zgłaszanie chęci pomocy i uczestnictwa w wybranych 
imprezach.


-

Podjęto uchwały:

UCHWAŁA nr 1.

Działając na podstawie Regulaminu Prowadzenia gospodarki i sprawozdawczości 
finansowo-majątkowej PZK Zarząd przyjął Uchwałę o zatwierdzeniu Sprawozdania 
finansowego za rok 2015 OT-15 PZK.

   Głosowanie : za _4_ , przeciw _0_ , wstrzymujących się _0_


UCHWAŁA nr 2.

Zlecenie wydrukowania 3000 sztuk ulotek oddziałowych OT-15 promujących naszą 
działalność oraz Klubów PZK zrzeszonych przy naszym OT.

   Głosowanie : za _4_ , przeciw _0_ , wstrzymujących się _0_


UCHWAŁA nr 3.

Zlecenie wykonania i zakup 2 szt. Roll up promujących nasz OT, Kluby PZK 
i naszą działalność. 

   Głosowanie : za _4_ , przeciw _0_ , wstrzymujących się _0_


UCHWŁA nr 4.

W sprawie przyjęcia w poczet nowych członków PZK :

 1. Kolega Zdzisław SP7 15081- Lubin,
 2. Kolega Jarosław SQ7RJZ – Łódź,
 3. Kolega Mariusz SQ7EWZ – Łęczyca,
 4. Kolega Jaroslaw SP7X - Kutno,
 5. Kolega Sławomir SQ7PGW – Łódź,
 6. Kolega Krzysztof SQ7NNM – Ozorków,
 7. Kolega Sławek SQ7OVT – Łódź,
 8. Kolega Zdzisław SP7AKV – Łódź,
 9. Kolega Tomasz SP7VVO – Brzeziny,
10. Kolega Igor SP7UTW – Łódź,
11. Kolega Wojciech SQ7PKP Sieradz.

   Głosowanie : za _4_ , przeciw _0_ , wstrzymujących się _0_


UCHWAŁA nr 5.

W sprawie zakupu radiolinii do zdalnego sterownia przemiennika SR7LD 
wraz ze stosownym okablowaniem i osprzętem.
 
   Głosowanie : za _4_ , przeciw _0_ , wstrzymujących się _0_
   
   
   
Kolega Czesław SP7XK (piąty członek Zarządu) był nie obecny na spotkaniu.

Inne:
W dniu 25.01.2016r.do Oddziału wpłynęło pismo od kolegi Tomka SP7V w sprawie 
udzielenia Wszystkim członkom OT-15 informacji o finansach naszego oddziału 
za okres pracy aktualnego Zarządu (marzec 2014-grudzień 2015r.) z żądaniem 
rozesłania do członków OT-15. Żądany termin rozesłania to : 14 dni przed 
Walnym Zebraniem Sprawozdawczo-Wyborczym planowanym w marcu 2016 roku.


Zarząd zwraca uwagę koledze Tomkowi SP7V iż informacje na temat finansów OT-15 
są dostępne cały czas dla każdego członka naszego Oddziału w naszej siedzibie 
przy ul. Przędzalnianej 102/104. Wystarczy wcześniej umówić się w tej sprawie 
ze Skarbnikiem kolegą Zbyszkiem SP7MTU.

Wychodząc naprzeciw prośbie kolegi SP7V kolega Zbyszek SP7MTU w trosce o 
stan finansów naszego oddziału będzie wręczał kolegom członkom OT-15 
wydrukowaną informację o stanie finansów podczas wizyt w siedzibie naszego 
Oddziału. Informacja o stanie finansów zostanie również rozesłana e-mail 
do Wszystkich członków OT-15.

4. Zarząd poprosił kolegę Adama SQ7LRX o zaktualizowanie informacji na naszej 
  stronie oddziałowej zakładki o przemiennikach pracujących w naszym rejonie.

5. Zarząd poprosił kolegę Krzysztofa SP7WME o stworzenie zakładki na naszej 
  stronie oddziałowej dotyczącej ŁASR z podaniem na niej znaków kolegów, 
  którzy wypełnili stosowną deklarację.

6. Zarząd wyraził podziękowanie dla Wszystkich kolegów którzy uczestniczyli 
  w ponownym uruchomieniu przemiennika SR7LD i kolegi Piotra SP7SZK 
  za przygotowanie profesjonalnego projektu budowlanego instalacji pod 
  przemiennik SR7LD jaki był wymagany przez administratora budynku CKD.

7. Dyskusja-tematy różne. 

- Zarząd rozważy zakup nowego przemiennika na pasmo 2m - 145675.0 
 Poprzednio pracujące urządzenie wyniku uderzenie pioruna uległo uszkodzeniu 
 i nie rokuje ono szans naprawy.


Na tym protokół zakończono i podpisano.

-

-

-

-


Posted by admin on 30-01-2016 10:25
Nasi członkowie
Ciekawe strony
pzkzg

www.pk-uk.pl

www.spdxc.org

pga-zawody

los-sotkania

radio reaktywacja

www.qrz.com

www.om3kii.sk

www.sn0hq.org.pl/

www.pkrvg.org/

www.aprs.pl/

www.amsat.org

www.rbi.ampr.org