Witamy na stronie Łódzkiego Oddziału PZK!      Sekretariat Oddziału czynny jest w poniedziałki od godziny 16.00 do 20.00.
Konto naszego Oddziału, na które można wpłacać składki członkowskie     mBank     Nr 39 1140 1010 0000 3533 4800 1009.


Jesteś naszym
counter
gościem                                             Łódź, dnia 25.08.2015r.
                    PROTOKÓŁ Nr 7/2015 
          z zebrania Zarządu Łódzkiego Oddziału Terenowego
          Polskiego Związku Krótkofalowców

W dniu 25.08.2015 r. miejsce posiedzenie Zarządu Oddziału w pomieszczeniu OT15.

W posiedzeniu wzięli udział:
1. Prezes Zarządu – Przemysław Gołembowski SP7VC,
2. Sekretarz – Mirosław Młodzik SP7NHS,
3. Skarbnik – Zbigniew Gniotek SP7MTU,
4. Członek – Andrzej Kubiak SP7DDD,

Obecni byli także:
- Prezes Zarządu PZK Kolega Jurek SP7CBG,
- Przewodniczący OKR Kolega Wielisław SP7BBP,
- Kolega Andrzej SQ7OFB,
- Kolega Piotr SP7A,
- Kolega Zbyszek SQ6SGV,
- Kolega Jarek SP7JB,
- Kolega Grzegorz SQ7NHR,
- Kolega Krzysztof SP7WME,
- Kolega Tomek SP7V.

Obrady prowadzone były zgodnie z przyjętym porządkiem obrad:

- Powitanie zebranych;
- Sprawozdanie finansowe skarbnika,
- Informacja w sprawie CKD,
- Podjecie uchwał,
- Ogólna dyskusja.

1. Zebranych powitał Prezes Oddziału kolega Przemysław Gołembowski SP7VC. 

2. Kolega Zbigniew SP7MTU przedstawił:
   - sprawy organizacyjne i finansowe OT-15 za okres styczeń –sierpień 2015
   - informację o rozliczeniu wszystkich zaległych zawodów oraz wysyłce zaległych
    dyplomów i nagród .
  
3. Kolega Krzysztof SP7WME przedstawił aktualną informację w sprawie możliwości 
   instalacji anten przemiennika na budynku CKD.

4. Kolega Prezes SP7VC na podstawie dostarczonego protokołu przedstawił krótką 
   informację na temat reaktywacji Klubu SP7TUL. 


Podjęto uchwały:

1. W sprawie powołania – reaktywacji Klubu SP7TUL

  Głosowanie : za _4_ , przeciw _0_ , wstrzymujących się _0_

2. W sprawie dofinansowania Ogólnopolskiego Spotkania Krótkofalowców 
  Burzenin 2015 ze środków pozyskanych w ramach 1% podatku dla OPP 
  (organizacji pożytku publicznego), w kwocie do 800PLN.

  Głosowanie : za _4_ , przeciw _0_ , wstrzymujących się _0_


3. W sprawie przyjęcia w poczet nowych członków PZK :

  1. Kolega Norbert SP7NS – Łódź,
  2. Kolega Zbigniew SP7JMC – Pawlikowice,
  3. Kolega Gabriel SQ7OYG – Zdzieszulice Dolne,
  4. Kolega Bartłomiej SO7BIT – Łódź,
  5. Kolega Krzysztof SP7VCZ – Łódź,
  6. Kolega Piotr SP7ZEG – Łódź,
  7. Kolega Michał SP15080 – Łódź.

  Głosowanie : za _4_ , przeciw _0_ , wstrzymujących się _0_

4. W sprawie dofinansowania w kwocie 250PLN pozwolenia na wjazd 
  samochodem na teren Karkonoskiego Parku Narodowego w czasie 
  zawodów IARU VHF 2m dla stacji SN7L (lokalizacja Szrenica). 

  Głosowanie : za _4_ , przeciw _0_ , wstrzymujących się _0_

5. Koledzy SP7V, SQ7OVV i SQ7OFB złożyli pisma do Zarządu OT-15 w sprawie 
   wykorzystania ich dobrowolnych wpłat dokonanych na konto OT-15 PZK w latach 
   ubiegłych.
   W/w koledzy dokonali dobrowolnej wpłaty 150PLN. z wyszczególnionym 
   celem –remont lub odbudowa przemiennika pabianickiego SR7PA.

   Zarząd przychylnie rozpatrzył wnioski i dokona zapłaty za materiały czy też robociznę 
   związana z SR7PA po przedstawieniu stosownych faktur czy rachunków.6. Ogólna dyskusja-tematy różne. 


Na tym protokół zakończono i podpisano.

Posted by admin on 01-09-2015 11:46
Nasi członkowie
Ciekawe strony
pzkzg

www.pk-uk.pl

www.spdxc.org

pga-zawody

los-sotkania

radio reaktywacja

www.qrz.com

www.om3kii.sk

www.sn0hq.org.pl/

www.pkrvg.org/

www.aprs.pl/

www.amsat.org

www.rbi.ampr.org