Witamy na stronie Łódzkiego Oddziału PZK!      Sekretariat Oddziału czynny jest w poniedziałki od godziny 16.00 do 20.00.
Konto naszego Oddziału, na które można wpłacać składki członkowskie     mBank     Nr 39 1140 1010 0000 3533 4800 1009.


Jesteś naszym
counter
gościemŁódź, dn. 25.01 .2014      

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Zarządu Oddziału Terenowego nr 15 w Łodzi
Polskiego Związku krótkofalowców
z dnia 25.01.2014 .

	25.01.2014 r. o godz.12.00 w lokalu KOPP sp z o.o. w Łodzi ul Wydawnicza 1/3
    odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Terenowego PZK w Łodzi. 
    W spotkaniu wzięli udział:
1. Prezes kol. Łukasz Zachwieja SQ7MZH
2. Z-ca Prezesa kol . Maciej Czerniawski SP7VVK
3. Sekretarz kol. Tomasz Frankiewicz SP7VS
4. Skarbnik kol. Zbigniew Gniotek SP7MTU
5. Członek Zarządu kol. Wielisław Olejniczak SP7BBP


obecny był również Przewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej w osobie:

1. Grzegorz Rył SQ7NHR.

i kolega:
Krzysztof SQ7OVR,	Obrady rozpoczął i prowadził Prezes OT-15 PZK kol. Łukasz Zachwieja SQ7MZH
    proponując następujący porządek obrad:
1. uzgodnienie terminu Walnego Zebrania.
2. Emcom ŁASR
3. Klub SP7PZS
4. Sprawozdanie finansowe za 2013
5. Informacja dotycząca Radioreaktywacji w OT-15.
6. Zakup anteny do nowego przemiennika w Działoszynie.	Zebrani jednomyślnie zaakceptowali proponowany porządek obrad.

Ad1. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zwołania Walnego Zebrania 
    Sprawozdawczo-Wyborczego OT-15 w terminie 22 marca 2014r.

Ad2. Zarząd podjął uchwałę o powołaniu Łódzkiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej. 
    Zarząd OT-15 upoważnia EmCom Managera do działań w zakresie 
    tworzenia i koordynacji sieci.


Ad3. Zarząd podjął uchwałę w sprawie powołania klubu w Zduńskiej Woli.

Ad4. Zarząd podjął uchwałę o zaakceptowaniu sprawozdania finansowego za rok 2013.

Ad5. W dniu 29 stycznia 2014 w Łodzi w szkole przy ul Wodnej odbędzie się 
     kolejne spotkanie w ramach programu Radioreaktywacja. 
Ad6. Zarząd podjął uchwałę o dofinansowaniu zakupu anteny do przemiennika 
    w Działoszynie. Przemiennik ten będzie własnością klubu SP7KED. 
    Kwota dofinansowania do 750,00PLN.
UCHWAŁA nr 1


Zarząd Oddziału Terenowego nr 15 w Łodzi podjął uchwałę o zwołaniu 
Walnego Zebrania OT-15 w dniu 22 marca 2014 .
Za przyjęciem uchwały było 5 przeciw 0  wstrzymujących się 0.

UCHWAŁA nr 2


Zarząd Oddziału Terenowego nr 15 w Łodzi podjął uchwałę o powołaniu ŁASR.
Za przyjęciem uchwały było 5 przeciw 0  wstrzymujących się 0.


UCHWAŁA nr 3


Zarząd Oddziału Terenowego nr 15 w Łodzi podjął uchwałę o powołaniu 
klubu PZK w Zduńskiej Woli
Za przyjęciem uchwały było 5 przeciw 0  wstrzymujących się 0.

	
 UCHWAŁA nr 4


Zarząd Oddziału Terenowego nr 15 w Łodzi podjął uchwałę o przyjęciu sprawozdania
 finansowego za 2013 rok w OT-15 PZK w Łodzi. Sprawozdanie w załączeniu do protokołu 
z posiedzenia Zarządu.
Za przyjęciem uchwały było 5 przeciw 0  wstrzymujących się 0.


UCHWAŁA nr 5


Zarząd Oddziału Terenowego nr 15 w Łodzi podjął uchwałę o dofinansowaniu 
zakupu anteny do przemiennika w Działoszynie do kwoty 750,00 PLN
Za przyjęciem uchwały było 4 przeciw 0  wstrzymujących się 1.
Za Zarząd:
Posted by admin on 27-01-2014 00:35
Nasi członkowie
Ciekawe strony
pzkzg

www.pk-uk.pl

www.spdxc.org

pga-zawody

los-sotkania

radio reaktywacja

www.qrz.com

www.om3kii.sk

www.sn0hq.org.pl/

www.pkrvg.org/

www.aprs.pl/

www.amsat.org

www.rbi.ampr.org