Witamy na stronie Łódzkiego Oddziału PZK!      Sekretariat Oddziału czynny jest w poniedziałki od godziny 16.00 do 20.00.
Konto naszego Oddziału, na które można wpłacać składki członkowskie     mBank     Nr 39 1140 1010 0000 3533 4800 1009.


Jesteś naszym
counter
gościemŁódź, dn. 29.09 .2013      

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Zarządu Oddziału Terenowego nr 15 w Łodzi
Polskiego Związku krótkofalowców
z dnia 29.09.2013 .

	29.09.2013 r. o godz.12.00 w lokalu KOPP sp z o.o. w Łodzi ul Wydawnicza 1/3 
    odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Terenowego PZK w Łodzi. 
  W spotkaniu wzięli udział:
Prezes kol. Łukasz Zachwieja SQ7MZH
V-ce Prezes kol. Maciej Czerniawski SP7VVK
Skarbnik kol. Zbigniew Gniotek SP7MTU
Sekretarz kol. Tomasz Frankiewicz SP7VS
Członek Zarządu kol. Wielisław Olejniczak SP7BBP
Witold Omiotek SP7WNA

obecni byli również członkowie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej w osobach:

Grzegorz Rył SQ7NHR – Przewodniczący OKR
Mirosław Młodzik SP7NHS 


 i koledzy:
Adam Kołakowski SQ7LRX , Piotr Stefanek SQ7AYZ , Piotr Błaszczyk SQ7FJB, 


	Obrady rozpoczął i prowadził Prezes OT-15 PZK kol. Łukasz Zachwieja SQ7MZH 
    proponując następujący porządek obrad:
Pismo OKR w sprawie finansowania urządzeń D-star.
Strona internetowa OT-15
Stan finansów OT-15
Realizacja uchwały w sprawie zakupu anteny dla SP7KZK
Przemiennik SR7L i SR7LD
Przemiennik na pasmo 10m SR7TL
Rozliczenie zawodów 7x7.
Pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
	Zebrani jednomyślnie zaakceptowali proponowany porządek obrad.

Ad1. Urządzenia D-star pracujące na terenie OT-15 PZK nie były 
    i w chwili obecnej nie są finansowane przez OT-15 PZK w Łodzi .

Ad2. Kol. Zbyszek SP7MTU poinformował o pracach w temacie unowocześnienia 
    strony internetowej OT-15. 


Ad3. Skarbnik OT-15 poinformował Zarząd o stanie finansów Oddziału. 
    Informacja została przyjęta i nie budzi zastrzeżeń członków Zarządu.

Ad4. Uchwała dotycząca zakupu anteny dla SP7KZK została sfinansowana.
 
Ad5. Prace związane z budową nowego urządzenia przemiennikowego SR7L 
    są prowadzone przez kolegów SQ7AYZ, SP7WNA i SQ7OFD. 
    Antena na przemienniku SR7LD została uszkodzona wyładowaniem atmosferycznym.
    Sekretarz Zarządu kol. Tomek SP7VS zgłasza wniosek o podjęcie uchwały
    w sprawie zakupu anteny dla przemiennika SR7LD. 
    Zarząd podjął uchwałę w sprawie zakupu anteny w krótkim terminie, przed zimą, 
    aby uniknąć konieczności wyłączenia przemiennika SR7LD . 
    Górna granica kwoty w podjętej uchwale to 800,00 PLN.

Ad6. Celem dokończenia prac związanych z zakończeniem projektu przemiennika
    w pasmie 10m w OT-15 Zarząd podjął uchwałę w temacie zakupu brakującego
    elementu – sterownika do przemiennika. 
    Górna granica kwoty w podjętej uchwale to 500,00 PLN

Ad7. Kolega SP7MTU udzielił informacji na temat rozliczenia zawodów 7x7. 
    Zostaną podjęte działania zmierzające do stworzenia systemu automatycznego 
    rozliczenia zawodów.

Ad8. Zarząd przyjął do wiadomości treść otrzymanego pisma.


Za Zarząd:UCHWAŁA nr 1

Na podstawie art 39_1 pkt 1 Zarza?d Oddziału Terenowego nr 15 w Łodzi
podja?ł uchwałę o sfinansowaniu zakupu anteny do kwoty 
1000 PLN ze środków Oddziału. 
Za przyjęciem uchwały było 6 przeciw 0  wstrzymujących się 0.


UCHWAŁA nr 2

Na podstawie art 39_1 pkt 1 Zarząd Oddziału Terenowego nr 15 w Łodzi
podjął uchwałę o zakupie sterownika przemiennika SR7TL do kwoty 
500 PLN ze środków Oddziału. 
Za przyjęciem uchwały było 6 przeciw 0  wstrzymujących się 0.

Posted by admin on 01-10-2013 03:31
Nasi członkowie
Ciekawe strony
pzkzg

www.pk-uk.pl

www.spdxc.org

pga-zawody

los-sotkania

radio reaktywacja

www.qrz.com

www.om3kii.sk

www.sn0hq.org.pl/

www.pkrvg.org/

www.aprs.pl/

www.amsat.org

www.rbi.ampr.org