Witamy na stronie Łódzkiego Oddziału PZK!      Sekretariat Oddziału czynny jest w poniedziałki od godziny 16.00 do 20.00.
Konto naszego Oddziału, na które można wpłacać składki członkowskie     mBank     Nr 39 1140 1010 0000 3533 4800 1009.


Jesteś naszym
counter
gościemŁódź, dn. 15.04.2013      

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Zarządu Oddziału Terenowego nr 15 w Łodzi
Polskiego Związku krótkofalowców
z dnia 15.04.2013 .

	15.04.2013 r. o godz.19.00 w lokalu OT-15 w Łodzi przy ul. Przędzalnianiej 102/104
	odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Terenowego PZK w Łodzi. 
    W spotkaniu wzięli udział:
Prezes kol. Łukasz Zachwieja SQ7MZH
Sekretarz kol. Tomasz Frankiewicz SP7VS
Członek Zarządu kol. Wielisław Olejniczak SP7BBP
Członek Zarządu kol. Witold Omiotek SP7WNAobecny był również członek Oddziałowej Komisji Rewizyjnej w osobie:

 Cezary Libert SP7UKL.

Również na posiedzenie Zarządu przybyli koledzy:
Piotr Majcher SQ7KHZ
Piotr Błaszczyk SQ7FJB

	Obrady rozpoczął i prowadził Prezes OT-15 PZK kol. Łukasz Zachwieja SQ7MZH 
	proponując następujący porządek obrad:
  tworzenie nowego klubu w Piotrkowie Trybunalskim	Zebrani jednomyślnie zaakceptowali proponowany porządek obrad.

   Ad1. Po otrzymaniu Deklaracji Założycielskiej Klubu z dnia 05 kwietnia 2013
    Zarząd OT-15 z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę kolegów 
		z Piotrkowa Trybunalskiego o powołaniu do życia Klubu Krótkofalowców
		Ziemi Piotrkowskiej PZK UCHWAŁA nr 1

Zarząd OT-15 podjął uchwałę o powołaniu klubu 

Za przyjęciem uchwały było 4 przeciw 0  wstrzymujących się 0.


	
 
Za Zarząd:
  

Posted by admin on 30-09-2013 11:42
Nasi członkowie
Ciekawe strony
pzkzg

www.pk-uk.pl

www.spdxc.org

pga-zawody

los-sotkania

radio reaktywacja

www.qrz.com

www.om3kii.sk

www.sn0hq.org.pl/

www.pkrvg.org/

www.aprs.pl/

www.amsat.org

www.rbi.ampr.org