Witamy na stronie Łódzkiego Oddziału PZK!      Sekretariat Oddziału czynny jest w poniedziałki od godziny 16.00 do 20.00.
Konto naszego Oddziału, na które można wpłacać składki członkowskie     mBank     Nr 39 1140 1010 0000 3533 4800 1009.


Jesteś naszym
counter
gościem
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Zarządu Oddziału Terenowego nr 15 w Łodzi
Polskiego Związku krótkofalowców
z dnia 10.01.2011 .

10.01.2011 r. o godz.19.00 w lokalu OT-15 w Łodzi przy ul. Przędzalnianej 102/104 
odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Terenowego PZK w Łodzi. 
W spotkaniu wzięli udział:
1.	Prezes kol. Łukasz Zachwieja SQ7MZH
2.	V-ce Prezes kol. Maciej Czerniawski SP7VVK
3.	Sekretarz kol. Tomasz Frankiewicz SP7VS
4.	Skarbnik kol. Zbigniew Gniotek SP7MTU
5.	QSL Manager krajowy kol. Radosław Michał Triebe SQ7LRT
6.	Członek zarządu ds. technicznych kol. Witold Omiotek SP7WNA
7.	Członek zarządu ds. organizacyjnych kol. Remigiusz Chojnacki SQ7OBB
obecni byli również członkowie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej w osobach:

1.	 Cezary Libert SP7UKL.
	
 Obrady rozpoczął i prowadził Prezes OT-15 PZK kol. Łukasz Zachwieja SQ7MZH 
 proponując następujący porządek obrad:
1.	informacja odnośnie łączności kryzysowej.
2.	Informacja prezesa na temat wsparcia działań w Sieradzu zmierzających 
    do aktywacji działań klubowych .
3.	Informacja kol SP7VVK na temat spotkania ŁOŚ.
4.	Dofinansowanie Ogólnopolskiego Spotkania Krótkofalowców ŁOŚ.
5.	Zakup namiotu do wykorzystania na imprezach plenerowych.
6.	Powołanie EmCom Managera.
7.	powołania członka delegata do Zarządu Głównego.	Zebrani jednomyślnie zaakceptowali proponowany porządek obrad.

Ad1. Kolega SP7UKL przedłożył regulamin Łódzkich Ćwiczeń Łączności Kryzysowej 
   i zaproponował termin 05 lutego 2011 na przeprowadzenie w/w ćwiczeń. 
   Regulamin został opublikowany dla wszystkich na forum OT-15. 
   W razie niezrozumiałych zapisów regulaminu dyskusja będzie prowadzona
   na forum a wykładnia kol. SP7UKL jest ostateczna.


Ad2. W lutym br delegacja Zarządu podejmie mediację 
   w sprawie aktywizacji klubu w Sieradzu.
 
Ad3. kolega SP7VVK – poinformował zarząd o działaniach organizacyjnych ŁOŚ.

ad4. Zarząd podjął uchwałę o dofinansowaniu Ogólnopolskiego 
   Spotkania Krótkofalowców ŁOŚ ze środków pozyskanych w ramach 1% podatku
   dla OPP (organizacji pożytku publicznego).


ad5. Zarząd podjął uchwałę o dofinansowaniu zakupu namiotu ze środków pozyskanych
   w ramach 1% podatku dla OPP (organizacji pożytku publicznego)


Ad6. Zarząd podjął uchwałę o powołaniu kol SP7UKL na funkcję EmCom Managera OT-15

Ad7. Po burzliwej dyskusji Zarząd nie podjął decyzji. 
   Zostanie ona podjęta na najbliższym posiedzeniu Zarządu.UCHWAŁA nr 1.


Działając na podstawie par.39_1 ust 1. Statutu PZK Zarząd Oddziału Terenowego nr 15
w Łodzi podjął uchwałę o zakupie namiotu do wykorzystania na imprezach plenerowych.


UCHWAŁA nr 2.

Działając na podstawie par.39_1 ust 1. Statutu PZK Zarząd Oddziału Terenowego nr 15
w Łodzi podjął uchwałę o dofinansowaniu Ogólnopolskiego Spotkania Krótkofalowców ŁOŚ 
w kwocie do 1000 PLN; zakup plakietek i identyfikatorów 600 PLN , 
pozostała kwota 400 PLN zostanie przekazana organizatorom do rozliczenia.

	
 
Za Zarząd:
Posted by admin on 12-01-2011 13:18
Nasi członkowie
Ciekawe strony
pzkzg

www.pk-uk.pl

www.spdxc.org

pga-zawody

los-sotkania

radio reaktywacja

www.qrz.com

www.om3kii.sk

www.sn0hq.org.pl/

www.pkrvg.org/

www.aprs.pl/

www.amsat.org

www.rbi.ampr.org