Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
Konto naszego Oddziału, na które można wpłacać składki członkowskie     mBank     Nr 39 1140 1010 0000 3533 4800 1009.


Jesteś naszym
counter
gościem


Ciekawe strony
pzkzg

pzkbpk

www.pk-ukf.org.pl

www.spdxc.org

pga-zawody

los-sotkania

radio reaktywacja

www.qrz.com

www.om3kii.sk

www.sn0hq.org.pl/

www.pkrvg.org/

www.aprs.pl/

www.amsat.org

www.rbi.ampr.org

Nasi Sponsorzy

pzkzg
 Regulamin zawodów Siódemka na Siódemce.pdf


Siódemka na Siódemce

Krajowe Zawody KF w Paśmie 7 MHz

Łódzki Oddział Terenowy OT-15 PZK Zaprasza wszystkie licencjonowane stacje amatorskie (nadawców i nasłuchowców), do rywalizacji w zawodach pod nazwą „Siódemka na Siódemce”  w skrócie "77"

Celem zawodów jest aktywizowanie pracy stacji polskich w paśmie 7MHz a szczególnie podniesienie aktywności na pasmach stacji z siódmego okręgu.

Za uczestników uważa się wszystkich licencjonowanych operatorów posiadających na dzień rozgrywania zawodów ważne pozwolenia radiowe (licencje nasłuchowe) , którzy w czasie trwania zawodów przeprowadzili co najmniej pięć QSO (HRDs) i przesłali swój log w terminie 7 dni od zakończenia zawodów na adres managera zawody.ot15@gmail.com

Zawody rozgrywane będą rokrocznie w dniu  07.07  (lipca)  w dwóch dwugodzinnych turach. Pierwsza  od godz. 7.00 – 9.00 UTC oraz druga 19.00 – 21.00 UTC w paśmie 7 MHz emisją CW i SSB z zachowaniem ustaleń Band Planu dla części telegraficznej i fonicznej. Prosimy o przestrzeganie  obowiązującego 100W limitu mocy dla zawodów krajowych , oraz obowiązkowych  5 minut QRT przed i po zawodach.

Każdy uczestnik może przeprowadzić z tą samą stacją dwie łączności (nasłuchy) jedną CW i jedną SSB przy czym łączności CROSS-MODE nie są dozwolone.

Wywołanie w zawodach :

Na CW : CQ TEST SP  na SSB :  Wywołanie w zawodach 77

Raporty :

Uczestnicy spoza okręgu siódmego wymieniają raporty składające się z RS(T) oraz numeru kolejnego łączności z zachowaniem ciągłości numeracji. (59 001).

Stacje z okręgu siódmego podają w raporcie dodatkowo skrót Powiatu np. (59 001 LD)

Grupy klasyfikacyjne :

A  Stacje pracujące z siódmego okręgu ( wszystkie stacje fizycznie znajdujące się na terenie okręgu niezależnie od posiadanego prefiksu )

B  Stacje indywidualne

C  Stacje klubowe

D  Nasłuchowcy

E  Stacje QRP ( CW 5W, SSB 10W )

Nie stosuje się podziału na rodzaje emisji

WSZYSTKIE STACJE MOGĄ UŻYWAĆ TYLKO JEDNEGO NADAJNIKA !

Oznacza to, że w tym samym czasie może być przez jedną stację emitowany tylko jeden sygnał bez względu na rodzaj emisji

Punktacja:

Za każde prawidłowo przeprowadzone QSO , HRDs ( nasłuch każdej stacji można wykazać tylko jeden raz dla każdego rodzaju emisji ) ze stacją z okręgu siódmego 3 pkt ( Zarówno na CW jak i SSB ) z pozostałymi stacjami 1pkt

Wynik końcowy to suma uzyskanych punktów za QSO (HRDs) razy mnożnik, który stanowi liczba powiatów okręgu siódmego liczona jednorazowo bez względu na rodzaj emisji.

Łączności NIE ZALICZONE :

- nawiązanie przed i po czasie trwania Zawodów

- nie potwierdzone w logu korespondenta

- rozbieżne w czasie logowania powyżej 5 minut

- z błędnie odebranymi grupami kontrolnymi

- duplikaty

Dzienniki elektroniczne (wyłącznie w formacie Cabrillo) należy przesyłać na adres: zawody.ot15@gmail.com w terminie 7 dni od zakończenia zawodów.

UWAGA: Przy pracy w kategorii QRP obowiązkowo trzeba podać używany sprzęt, antenę oraz moc.

Dzienniki powinny być w formie dołączonego do korespondencji nie skompresowanego załącznika, który w nazwie powinien zawierać jedynie znak używany w zawodach.

Komisja Zawodów  rozliczy i ogłosi wyniki w terminie 7 tygodni od zakończenia przyjmowania logów na stronie OT-15 PZK jak i w innych mediach krótkofalarskich.

NAGRODY:

Za zajęcie pierwszych miejsc w poszczególnych grupach klasyfikacyjnych Statuetki, Dyplomy  i  NAGRODY RZECZOWE !!!

Za zajęcie miejsc II III Dyplomy.

Za zajęcie miejsc VII w poszczególnych kategoriach – nagrody niespodzianki !

Dla wszystkich stacji indywidualne certyfikaty udziału.

Nad poprawnym rozliczeniem zawodów czuwać będzie komisja w składzie:

kol. Piotr SP7SZK, kol. Radek SP7WRC oraz kol. Zbyszek SP7MTU, której to decyzje są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

 

Zapraszamy do wspólnej Zabawy 

 Vy 73!

Content managed by Etomite CMS
Valid XHTML 1.0 Transitional