Witamy na stronie Łódzkiego Oddziału PZK!      Sekretariat Oddziału czynny jest w poniedziałki od godziny 16.00 do 20.00.
Konto naszego Oddziału, na które można wpłacać składki członkowskie     BGŻ BNP Paribas S.A.    Nr 45 2030 0045 1110 0000 0409 7060.


Jesteś naszym
counter
gościemSolar

Walne Zebranie OT15

Walne zebranie Oddziału Łódzkiego PZK


W dniu 01.03.2016 na zebraniu zarządu OT15 podjęto uchwałę o zwołaniu
Walnego Zebrania Członków Oddziału Łódzkiego PZK

Walne zebranie odbędzie się w dniu 20 marca 2016 r w terminie pierwszym
o godz. 10.00 lub terminie drugim o godz. 10.15. w pomieszczeniach
Domu Kultury Zarzewie w Łodzi przy ul. Wandurskiego 4.

Poniżej proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad przez Prezesa Łódzkiego Oddziału Terenowego PZK.
2. Przyjęcie regulaminu obrad.
3. Przyjęcie porządku Walnego Zebrania.
4. Wybór Prezydium Zebrania w składzie: przewodniczący, sekretarz i członek.
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Wniosków
7. Sprawozdanie Zarządu ŁOT PZK.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ŁOT PZK.
9. Dyskusja
10. Wybory delegatów i zastępców delegatów na Zjazd Krajowy PZK.
11. Wybory uzupełniające na zastępcę członka Zarządu oraz zastępcę członka OKR
12. Uchwalenie regulaminu wspierania działalności Terenowych Klubów PZK
13. Dyskusja cd.
14. Przyjęcie protokółu Komisji Wniosków.
15. Zamknięcie obrad.

Za Zarząd

Sekretarz OT-15
Mirosław Młodzik SP7NHS


Powrót


Posted by admin on 02-03-2016 18:16:11
Nasi członkowie

Nasi sponsorzy
pzkzg

www.pk-ukf.org.pl

pzkzg

pzkzg

Ciekawe strony
pzkzg

pzkbpk

www.pk-ukf.org.pl

www.spdxc.org

pga-zawody

los-sotkania

radio reaktywacja

www.qrz.com

www.om3kii.sk

www.sn0hq.org.pl/

www.pkrvg.org/

www.aprs.pl/

www.amsat.org

www.rbi.ampr.org